Thủ tục cần làm cho Doanh nghiệp mới thành lập

Biên tập viên Tác giả Biên tập viên 04/03/2024 22 phút đọc

Doanh nghiệp mới thành lập cần làm những thủ tục gì? Đa số các chủ doanh nghiệp mới thành lập hoặc các kế toán chưa có kinh nghiệm thực tế đều băn khoăn, lo lắng khi gặp phải. Có rất nhiều công việc yêu cầu người kế toán phải làm sau khi nhận được giấy phép đăng ký kinh doanh. Dưới đây Gia đình kế toán chia sẻ đến bạn đọc những thủ tục cần làm cho Doanh nghiệp mới thành lập

Thủ tục cho DN mới thành lập

1. Mở tài khoản ngân hàng, mua chữ ký số

- Khi nhận được giấy phép đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp cần đăng ký tài khoản ngân hàng (để nộp tiền thuế điện tử) và mua chữ ký số (token), để khai thuế qua mạng. học kế toán tổng hợp ở hà nội 

Sau khi có tài khoản ngân hàng và chữ ký số thì tiến hành các công việc sau:

2. Khai và nộp lệ phí môn bài

2.1. Thời hạn khai, nộp lệ phí môn bài:

Doanh nghiệpTrường hợpThời hạn khai lệ phíThời hạn nộp lệ phí môn bài

- Khai lệ phí môn bài một lần khi doanh nghiệp mới ra hoạt động kinh doanh.

 

- Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh

 

- Chậm nhất là 30/1 hàng năm

- Trường hợp doanh nghiệp mới ra hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc mới thành lập cơ sở sản xuất kinh doanh thì chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài.

- Cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh.

 

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh…

 

>>> Xem thêm: Học kế toán online ở đâu tốt 

2.2. Mức nộp lệ phí môn bài:

STTVốn điều lệ hoặc vốn đầu tưMức thuế môn bài cả năm
1Trên 10 tỷ đồng3.000.000 đồng
2Từ 10 tỷ đồng trở xuống2.000.000 đồng
3Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác

1.000.000 đồng

 

Lưu ý: khóa học xuất nhập khẩu logistics trực tuyến 

- Doanh nghiệp thành lập trong 06 tháng đầu năm: Nộp lệ phí môn bài cả năm.

- Doanh nghiệp thành lập trong 06 tháng cuối năm (từ 01/7 trở đi): Nộp 50%.

3. Khai thuế giá trị gia tăng

3.1. Kỳ kê khai thuế GTGT 

Căn cứ: Điều 15 Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014

- Trường hợp người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh việc khai thuế GTGT được thực hiện theo quý. Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế GTGT theo tháng hay theo quý.

Theo đó, doanh nghiệp mới thành lập sẽ nộp Tờ khai thuế GTGT theo kỳ kê khai quý ứng với tháng doanh nghiệp được thành lập.

3.2. Phương pháp kê khai thuế GTGT

Những doanh nghiệp mới thành lập thì kê khai theo phương pháp trực tiếp. Muốn kê khai theo phương pháp khấu trừ thì phải đăng ký.

- Nếu kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp: Gửi Tờ khai thuế GTGT mẫu số 03/GTGT, 04/GTGT đến Cơ quan Thuế tại kỳ tính thuế đầu tiên kể từ khi doanh nghiệp được thành lập.

- Nếu kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ: Gửi Tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT, 02/GTGT đến Cơ quan Thuế tại kỳ tính thuế đầu tiên kể từ khi doanh nghiệp được thành lập.

4. Kê khai thuế thu nhập cá nhân

- Kỳ kê khai thuế thu nhập cá nhân: Theo tháng hoặc theo quý.

- Nếu doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo quý thì khai thuế thu nhập cá nhân cũng theo quý.

- Trong quý phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân cho nhân viên thì phải khai thuế thu nhập cá nhân.

- Trong quý không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của bất kỳ nhân viên nào thì không phải khai thuế thu nhập cá nhân.

5. Thuế thu nhập doanh nghiệp

- Hàng quý, căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh: Doanh nghiệp thực hiện tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quý.

Lưu ý: Hiện nay, không phải nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính.

- Thời hạn nộp: Chậm nhất là ngày thứ 30 của quý tiếp theo.

6. Lựa chọn hóa đơn

6.1. Hóa đơn GTGT

- Nếu doanh nghiệp khai, tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì sử dụng hóa đơn GTGT trong các hoạt động:

+ Bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong nội địa;

+ Hoạt động vận tải quốc tế;

+ Xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu.

6.2. Hóa đơn bán hàng

- Nếu doanh nghiệp khai, tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp khi bán hàng hóa, dịch vụ trong nội địa, xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu thì sử dụng hóa đơn bán hàng.

- Doanh nghiệp lên Chi cục Thuế quản lý trực tiếp để làm thủ tục mua hóa đơn.

Lưu ý: Sau khi làm thủ tục thông báo phát hành hóa đơn (với hóa đơn GTGT) hoặc mua hóa đơn bán hàng của Chi cục Thuế thì doanh nghiệp phải làm Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

7. Lựa chọn chế độ kế toán và phương pháp trích khấu hao TSCĐ

7.1. Lựa chọn chế độ kế toán cho doanh nghiệp 

Lựa chọn chế độ kế toán có ý nghĩa quan trọng, chế độ kế toán phù hợp thì khi hạch toán bảo đảm sự chính xác. Hiện nay có các chế độ kế toán sau:

- Chế độ kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC: Áp dụng cho doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế.

Lưu ý: Các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang thực hiện kế toán theo Chế độ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ được vận dụng quy định của Thông tư 200/2014 để kế toán phù hợp với đặc điểm kinh doanh và yêu cầu quản lý của mình.

- Chế độ kế toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC: Áp dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (bao gồm cả doanh nghiệp siêu nhỏ).

- Chế độ kế toán theo Thông tư 132/2018/TT-BTC: Áp dụng cho các doanh nghiệp siêu nhỏ, bao gồm các doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo phương pháp tính trên thu nhập tính thuế và phương pháp theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ.

Lưu ý: Doanh nghiệp siêu nhỏ có thể lựa chọn áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa ban hành theo Thông tư 133/2016/TT-BTC cho phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản lý của doanh nghiệp.

Như vậy, doanh nghiệp cần xác định quy mô doanh nghiệp mới thành lập để lựa chọn chế độ kế toán cho phù hợp.

7.2. Lựa chọn phương pháp khấu hao TSCĐ

- Có 03 phương pháp trích khấu hao tài sản cố định (gọi tắt là TSCĐ):

+ Phương pháp khấu hao đường thẳng.

+ Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh.

+ Phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm.

- Doanh nghiệp tự quyết định phương pháp trích khấu hao, thời gian trích khấu hao TSCĐ và thông báo với cơ quan thuế trực tiếp quản lý trước khi bắt đầu thực hiện.

- Phương pháp trích khấu hao áp dụng cho từng TSCĐ mà doanh nghiệp đã lựa chọn và thông báo cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý phải được thực hiện nhất quán trong suốt quá trình sử dụng TSCĐ. Trường hợp đặc biệt cần thay đổi phương pháp trích khấu hao, doanh nghiệp phải giải trình.

8. Báo cáo sử dụng lao động, BHXH và kinh phí công đoàn

8.1. Báo cáo sử dụng lao động

- Doanh nghiệp khai việc sử dụng lao động khi mới thành lập và báo cáo tình hình sử dụng lao động cho Phòng Lao động Thương binh và Xã hội.

- Doanh nghiệp xây dựng thang, bảng lương để nộp cho Phòng Lao động Thương binh và Xã hội.

8.2. Bảo hiểm xã hội và kinh phí công đoàn

- Khi ký hợp đồng với nhân viên, doanh nghiệp phải đóng bảo hiểm bắt buộc cho nhân viên.

- Sau khi làm thủ tục đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội thì liên hệ với Liên đoàn lao động cấp huyện nơi có trụ sở của doanh nghiệp để nộp kinh phí công đoàn.

Trên đây là những thủ tục cần làm cho Doanh nghiệp mới thành lập Gia đình kế toán tìm hiểu và chia sẻ với bạn đọc. Để tránh gặp phải những sai sót gây ảnh hưởng đến hoạt động và kinh tế của doanh nghiệp các bạn nên tham khảo các khoá học kế toán thực hành và tham khảo bài Cảnh báo các trung tâm đào tạo kế toán thực hành lừa đảo để lựa chọn được địa chỉ đào tạo uy tín nhé! 

>>> Xem thêm: Cách tăng chi phí hợp lý cho doanh nghiệp 

Biên tập viên
Tác giả Biên tập viên Admin
Bài viết trước Thông báo hủy hóa đơn điện tử theo mẫu 04 NĐ 119

Thông báo hủy hóa đơn điện tử theo mẫu 04 NĐ 119

Bài viết tiếp theo

Cách Tính Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp (TNDN)

Cách Tính Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp (TNDN)
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo