Mẫu bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội

giadinhketoan.com Tác giả giadinhketoan.com 04/03/2024 16 phút đọc

Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội dùng để tập hợp và phân bổ tiền lương tiền công thực tế phải trả (gồm tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp), bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và kinh phí công đoàn phải trích nộp trong tháng cho các đối tượng sử dụng lao động. Dưới đây là mẫu bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội để bạn đọc tham khảo

bang-phan-bo-tien-luong-va-bao-hiem-xa-hoi

>>Xem thêm: Những vi phạm quy định về tiền lương và mức phạt mới nhất

Đơn vị:................. 
Mẫu số 11 - LĐTL
Bộ phận:.............. (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
  Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BẢNG PHÂN BỔ TIỀN LƯƠNG VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI

Tháng ... năm ... khóa học xuất nhập khẩu  

SốGhi Có Tài khoảnTK 334 - Phải trả người lao độngTK 338 - Phải trả, phải nộp khácTK 335 
TT

Đối tượng

sử dụng (Ghi

Nợ các Tài khoản)

LươngCác khoản khác

Cộng Có

TK 334

Kinh phí công đoànBảo hiểm xã hội

Bảo hiểm

y tế

Cộng Có TK 338 (3382,3383,

3384)

Chi phí phải trảTổng cộng
AB123456789

1

 

 

 

TK 622- Chi phí nhân công trực tiếp

- Phân xưởng (sản phẩm)

- ......................................

- Phân xưởng (sản phẩm)

- .....................................

         
2

TK 623- Chi phí sử dụng máy thi công

- ....................................

         
3

TK 627- Chi phí sản xuất chung

- Phân xưởng (sản phẩm)

- .....................................

- Phân xưởng (sản phẩm)

- .....................................

         
4TK 641- Chi phí bán hàng         
5TK 642- Chi phí quản lý doanh nghiệp chứng từ xuất nhập khẩu           
6TK 242- Chi phí trả trước         
7TK 335- Chi phí phải trả         
8TK 241- Xây dựng cơ bản dở dang         
9TK 334- Phải trả người lao động         
10TK 338- Phải trả, phải nộp khác         
11....................................................         
 Cộng:         

Ngày ...... tháng ..... năm ... học xuất nhập khẩu ở đâu  

Người lập bảng Kế toán trưởng

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

Bạn có thể tải mẫu bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội tại đây MẪU BẢNG PHÂN BỔ TIỀN LƯƠNG VÀ BHXH

Giadinhketoan chúc bạn thành công.

>>Bài viết được quan tâm: Cảnh báo các trung tâm đào tạo kế toán thực hành lừa đảo

giadinhketoan.com
Tác giả giadinhketoan.com Admin
Bài viết trước Mẫu Bảng Chấm Công Mới Nhất

Mẫu Bảng Chấm Công Mới Nhất

Bài viết tiếp theo

Cách Tính Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp (TNDN)

Cách Tính Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp (TNDN)
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo