Nên Học Kế Toán Doanh Nghiệp Hay Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp?

Tác giả 09/05/2024 35 phút đọc
Nên Học Kế Toán Doanh Nghiệp Hay Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp?

Kế toán là một ngành nghề không thể thiếu trong bất kỳ tổ chức hay doanh nghiệp nào, đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý tài chính và đưa ra các quyết định kinh doanh. Trong lĩnh vực kế toán, có hai hướng đi chính là kế toán doanh nghiệp và kế toán hành chính sự nghiệp. Mỗi hướng có những đặc trưng riêng biệt phù hợp với các mục tiêu và môi trường làm việc khác nhau.

Để lựa chọn được ngành học phù hợp nhất, Gia đình kế toán chia sẻ đến bạn đọc nên học kế toán doanh nghiệp hay kế toán hành chính sự nghiệp

1. Khái niệm

1.1. Kế toán doanh nghiệp là gì?

Kế toán doanh nghiệp là bộ phận thu thập, ghi chép, xử lý, kiểm soát và cung cấp các thông tin tài chính, kinh tế của một doanh nghiệp. Bao gồm các hoạt động như lập báo cáo tài chính, quản lý thu chi, phân tích dữ liệu tài chính, đánh giá rủi ro và quản lý ngân sách.

Mục đích của kế toán doanh nghiệp là đảm bảo các hoạt động tài chính của doanh nghiệp tuân thủ luật pháp và các quy định của cơ quan giám sát quy định.

Nhiệm vụ chính của ngành, nghề bao gồm: thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán theo nội dung công việc; ghi chép, tính toán, phản ánh số hiện có, tình hình luân chuyển và sử dụng tài sản vật tư tiền vốn; kiểm tra, giám sát các khoản thu chi, các nghĩa vụ thu nộp, thanh toán nợ; kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản; tính toán chi phí, cung cấp số liệu, tài liệu, kiểm tra và phân tích hoạt động tài chính của doanh nghiệp.

1.2. Kế toán hành chính sự nghiệp là gì?

Kế toán hành chính sự nghiệp là kế toán làm việc, chấp hành ngân sách, quản lý, điều hành các hoạt động tài chính, kinh tế tại các đơn vị hành chính sự nghiệp như ủy ban, trường học, bệnh viện… Để quản lý hiệu quả và chủ động trong các khoản chi tiêu, các đơn vị hành chính cần lập dự toán. Dựa vào báo cáo dự toán, kinh phí sẽ được nhà nước cấp cho từng đơn vị.

Kế toán trong các đơn vị hành chính sự nghiệp phải thực hiện những nhiệm vụ chủ yếu sau:

– Ghi chép và phản ánh một cách kịp thời, chính xác và đầy đủ về tình hình luân chuyển và sử dụng tài sản, vật tư, tiền vốn, quá trình hình thành kinh phí và sử dụng nguồn kinh phí, tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị.

– Kiểm soát và theo dõi tình hình chấp hành dự toán thu chi, tình hình triển khai các chỉ tiêu kinh tế tài chính và các tiêu chuẩn, định mức của Nhà nước, đồng thời kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng vật tư tài sản ở đơn vị, kiểm tra việc chấp hành kỷ luật thu, nộp ngân sách, chấp hành kỷ luật thanh toán và chế độ chính sách của Nhà nước.

– Kiểm soát và theo dõi tình hình phân phối nguồn kinh phí cho các đơn vị cấp dưới cần dự toán và cả tình hình chấp hành dự toán thu, chi và quyết toán của các đơn vị này.

– Định kỳ lập và nộp các báo cáo tài chính cho các cơ quan quản lý cấp trên và cơ quan tài chính đúng hạn theo quy định.

– Cung cấp các thông tin và tài liệu cần thiết phục vụ cho việc xây dựng kế hoạch dự toán, xây dựng định mức chi tiêu, phân tích và đánh giá hiệu quả của việc sử dụng các nguồn kinh phí tại đơn vị.

2. Phân biệt kế toán doanh nghiệp và kế toán hành chính sự nghiệp

2.1. Điểm giống nhau giữa HCSN và doanh nghiệp

– Về nguyên lý kế toán cơ bản giống nhau đều phản ánh nguồn vốn và tài sản .
– Kế toán đều phải hạch toán từ hóa đơn chứng từ chi tiết và phải cân đối mới lên được báo cáo tài chính hợp lý.

Phân biệt kế toán doanh nghiệp và kế toán hành chính sự nghiệp

2.2. Điểm khác nhau giữa HCSN và kế toán doanh nghiệp

Nội dung  

      Đơn vị Hành Chính Sự Nghiệp  

                     Kế toán Doanh nghiệp  

          1  

Hệ thống tài khoản sử dụng theo thông tư 107 mới nhất, hệ thống kế toán HCSN dùng ít tài khoản hơn  

Hệ thống tài khoản sử dụng theo thông tư 133 và thông tư 200.  

Hệ thống kế toán doanh nghiệp dùng nhiều tài khoản hơn  

          2  

Chấp hành ngân sách nhà nước  

Không liên quan đến ngân sách nhà nước  

          3  

Quản lý ngân sách bằng nguồn kinh phí do nhà nước cấp, theo dõi thu chi, hợp lý chứng từ thu chi từ nguồn của nhà nước  

Quản lý thu chi bằng nguồn vốn của các cổ đông … và tự chủ trong nguồn vốn đó mà không bị ràng buộc bởi ngân sách nhà nước.  

            4  

Phương pháp hạch toán đối với đơn vị HCSN đơn giản hơn nhưng lại cần thận trọng trong việc sắp xếp hồ sơ chứng từ khép kín, cần thận vì hồ sơ này được lưu giữ để các cơ quan ban ngành cấp trên kiểm tra  

Phương pháp hạch toán đối với đơn vị HCSN phức tạp hơn vì nghiệp vụ rộng hơn. Chứng từ kế toán sắp xếp lưu trữ cẩn thận để phục vụ cho các cơ quan thuế kiểm tra, quyết toán.  

            5  

Cơ quan quản lý đơn vị HCSN là cấp trên đó hoặc nhà nước quản lý.  

Cơ quan quản lý doanh nghiệp là cơ quan thuế : Chi cục hoặc cục thuế quản lý  

            6  

Hạn nộp BCTC bên HCSN là 30/12 của năm tài chính  

Hạn nộp BCTC bên doanh nghiệp là 30/03/ năm N+1  

            7  

Các đơn vị mà bên HCSN hay đi giao dịch là kho bạc nhà nước  

Các đơn vị mà bên doanh nghiệp thường giao dịch là các ngân hàng  

          8  

Phần mềm sử dụng cho Doanh nghiệp như: Misa Mimoza, Das, Imac, DSoft, Dtsoft.NET…  

Phần mềm sử dụng bên doanh nghiệp là Misa SME, Fast….  

          9  

Cuối năm bên HCSN thực hiện các bút toán kết chuyển nguồn ,kết chuyển các khoản chi phí.  

Cuối năm bên doanh nghiệp thực hiện các bút toán kết chuyển doanh thu, chi phí, giá vốn để tính lợi nhuận ( lãi, lỗ)  

          10  

BCTC bên HCSN ít có sự nộp lại điều chỉnh  

BCTC bên doanh nghiệp thường hay bị kế toán nộp lại, điều chỉnh.  

          11  

 

Và các nội dung khác về hệ thống sổ sách  

   

3. Đối tượng học

Đối tượng phù hợp để học kế toán doanh nghiệp và kế toán hành chính sự nghiệp có những đặc điểm và mục tiêu nghề nghiệp, môi trường làm việc mà họ mong muốn. Dưới đây là những đặc điểm của các đối tượng phù hợp cho từng lĩnh vực:

3.1 Đối tượng phù hợp để học kế toán doanh nghiệp

- Sinh viên các ngành kinh tế (kế toán, tài chính, quản trị kinh doanh …) có nhu cầu học kế toán thực tế để tích lũy kinh nghiệm, xin việc làm

- Người học trái ngành, mới bắt đầu học kế toán

- Nhà quản lý có nhu cầu học kế toán doanh nghiệp để quản lý công tác kế toán, tài chính tại doanh nghiệp.

3.2. Đối tượng phù hợp để học kế toán hành chính sự nghiệp

- Cán bộ đang công tác tại bộ phận kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế: nhà nước, liên doanh, bộ phận quản lý cấp trên, công an kinh tế có nhu cầu học để phục vụ công tác.

- Sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, trung cấp, học sinh đã tốt nghiệp THPT, những người có mong muốn học và làm kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp.

4. Triển vọng nghề nghiệp

Triển vọng nghề nghiệp và cơ hội việc làm trong hai lĩnh vực kế toán doanh nghiệp và kế toán hành chính sự nghiệp có nhiều điểm khác biệt, phản ánh môi trường và nhu cầu của từng lĩnh vực.

4.1. Kế toán Doanh nghiệp

  • Cơ hội việc làm:

Kế toán doanh nghiệp có một lượng cơ hội việc làm lớn trong các công ty từ nhỏ đến lớn, bao gồm cả các start-up, doanh nghiệp tư nhân, và các tập đoàn đa quốc gia.

Các vị trí có thể bao gồm kế toán viên, kiểm toán viên, chuyên viên tài chính, quản lý rủi ro, và phân tích tài chính.

  • Triển vọng thăng tiến:

Có nhiều cơ hội thăng tiến trong ngành kế toán doanh nghiệp, nhất là khi đã tích lũy đủ kinh nghiệm và các chứng chỉ chuyên nghiệp như CPA (Certified Public Accountant) hoặc CFA (Chartered Financial Analyst).

Các vị trí cao hơn bao gồm Giám đốc Tài chính (CFO), Trưởng phòng Kế toán, và các vị trí quản lý cấp cao khác, nơi bạn có trách nhiệm lớn hơn trong việc hình thành chiến lược tài chính và quyết sách kinh doanh.

4.2. Kế toán Hành chính Sự nghiệp

  • Cơ hội việc làm:

Kế toán hành chính sự nghiệp thường tập trung vào các tổ chức thuộc chính phủ, tổ chức phi lợi nhuận, và các tổ chức giáo dục.

Các vị trí thường gặp bao gồm kế toán viên công, kiểm toán viên nội bộ, và chuyên viên tài chính trong các cơ quan chính phủ hoặc phi lợi nhuận.

  • Triển vọng thăng tiến:

Mặc dù triển vọng thăng tiến có thể không nhanh bằng trong khu vực tư nhân, nhưng các vị trí trong hành chính sự nghiệp thường có độ ổn định cao và cung cấp nhiều lợi ích dài hạn như bảo hiểm y tế và hưu trí.

Thăng tiến có thể dẫn đến các vị trí quản lý cấp cao hơn như Trưởng phòng Tài chính hoặc các vị trí điều hành cấp cao trong các cơ quan hoặc tổ chức.

Mỗi lĩnh vực kế toán đều có những yêu cầu và cơ hội riêng, phù hợp với các mục tiêu nghề nghiệp khác nhau của mỗi cá nhân. Việc chọn lựa nên theo đuổi kế toán doanh nghiệp hay kế toán hành chính sự nghiệp phụ thuộc vào sở thích, định hướng nghề nghiệp, và mong muốn về môi trường làm việc của bạn.

5. Yêu cầu và kỹ năng cần thiết

Để trở thành một kế toán viên hiệu quả, dù là trong lĩnh vực doanh nghiệp hay hành chính sự nghiệp, cần có một bộ kỹ năng và kiến thức nhất định. Dưới đây là những kỹ năng và kiến thức cơ bản cho từng lĩnh vực:

5.1. Kế toán viên trong Doanh nghiệp

- Kiến thức kế toán tài chính: Hiểu biết sâu về các nguyên tắc kế toán, chuẩn mực báo cáo tài chính, và khả năng chuẩn bị các báo cáo tài chính theo các tiêu chuẩn như GAAP (Generally Accepted Accounting Principles) hoặc IFRS (International Financial Reporting Standards).

- Phân tích tài chính: Kỹ năng phân tích các báo cáo tài chính để đưa ra nhận định về tình hình tài chính của công ty, bao gồm cả phân tích tỷ số tài chính và lưu chuyển tiền tệ.

- Quản lý thuế và tuân thủ: Kiến thức về luật thuế, khả năng chuẩn bị và nộp các loại thuế, cũng như hiểu biết về tuân thủ pháp lý trong kinh doanh.

- Sử dụng phần mềm kế toán: Thành thạo các phần mềm kế toán như Misa, Fast, HTKK, cùng với khả năng sử dụng công cụ văn phòng như Excel.

- Kỹ năng giao tiếp và đàm phán: Khả năng giao tiếp hiệu quả với các bộ phận khác trong công ty, cũng như với các bên liên quan bên ngoài như ngân hàng, đối tác, và cơ quan chính phủ.

5.2.Kế toán viên trong Hành chính Sự nghiệp

- Kiến thức về kế toán quản trị và ngân sách công: Hiểu biết về các chuẩn mực kế toán quản trị và kế toán ngân sách, bao gồm cả việc lập ngân sách, dự toán, và kiểm soát chi tiêu.

- Tuân thủ và kiểm soát nội bộ: Kiến thức sâu về các quy định pháp lý và chính sách của chính phủ, cũng như kỹ năng thiết lập và duy trì các hệ thống kiểm soát nội bộ để đảm bảo sự tuân thủ.

- Phân tích chi phí và hiệu quả: Kỹ năng phân tích và đánh giá hiệu quả của các dự án hoặc chương trình, nhằm tối ưu hóa việc sử dụng ngân sách và tài nguyên.

- Sử dụng phần mềm kế toán công: Thành thạo các phần mềm kế toán dành riêng cho Hành chính sự nghiệp như Misa Mimosa…

- Kỹ năng làm việc với cơ quan chính phủ: Khả năng tương tác hiệu quả với các cơ quan chính phủ, cũng như hiểu biết sâu rộng về các quy trình hành chính và chính sách công.

Dù trong môi trường doanh nghiệp hay hành chính sự nghiệp, kế toán viên cần có kỹ năng cập nhật kiến thức thường xuyên và khả năng thích ứng với các thay đổi trong luật lệ và công nghệ để duy trì hiệu quả công việc và đáp ứng các yêu cầu ngày càng tăng của nghề nghiệp.

6. Câu hỏi thường gặp

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp cùng với các câu trả lời chi tiết nhằm giúp người đọc có thêm thông tin khi lựa chọn giữa kế toán doanh nghiệp và kế toán hành chính sự nghiệp:

Cần bằng cấp gì để trở thành kế toán viên?

Đa số vị trí kế toán yêu cầu ít nhất là bằng cử nhân chuyên ngành kế toán. Ngoài ra, việc theo đuổi các chứng chỉ chuyên nghiệp như CPA (Certified Public Accountant) hoặc CMA (Certified Management Accountant) có thể cải thiện triển vọng nghề nghiệp và tiềm năng thăng tiến.

Kế toán viên có thể làm việc trong những ngành nào?

Kế toán viên có thể làm việc trong mọi ngành nghề, từ doanh nghiệp tư nhân, công ty công nghệ, bệnh viện, trường học, cho đến các cơ quan chính phủ và tổ chức phi lợi nhuận. Mỗi ngành có những yêu cầu và đặc điểm riêng biệt về kế toán.

Làm thế nào để chọn giữa kế toán doanh nghiệp và kế toán hành chính sự nghiệp?

Việc lựa chọn phụ thuộc vào sở thích cá nhân và mục tiêu nghề nghiệp. Nếu bạn thích môi trường làm việc năng động, thường xuyên thay đổi và có cơ hội thăng tiến nhanh, kế toán doanh nghiệp có thể phù hợp hơn. Nếu bạn ưu tiên sự ổn định, tuân thủ, và làm việc vì mục tiêu phi lợi nhuận, thì kế toán hành chính sự nghiệp có thể là lựa chọn tốt hơn.

Kế toán viên có cần kỹ năng gì đặc biệt không?

Ngoài kiến thức chuyên môn, kế toán viên cần có kỹ năng phân tích, quản lý thời gian, và giao tiếp tốt. Kỹ năng công nghệ thông tin, đặc biệt là khả năng sử dụng các phần mềm kế toán, cũng rất quan trọng trong thời đại số hiện nay.

Cơ hội thăng tiến trong nghề kế toán như thế nào?

Cơ hội thăng tiến trong nghề kế toán rất đa dạng. Trong môi trường doanh nghiệp, bạn có thể thăng tiến từ vị trí kế toán viên đến trưởng phòng, giám đốc tài chính (CFO), hoặc các vị trí quản lý cấp cao khác. Trong hành chính sự nghiệp, bạn có thể trở thành quản lý tài chính, chuyên gia tài chính cấp cao, hoặc thậm chí là điều hành trong các cơ quan chính phủ.

Xem thêm:


 

 

Tác giả Admin
Bài viết trước Thời Điểm Lập Hóa Đơn Theo Quy Định Mới Nhất

Thời Điểm Lập Hóa Đơn Theo Quy Định Mới Nhất

Bài viết tiếp theo

Thuế Thu Nhập Cá Nhân (TNCN) Là Gì? Mọi Điều Bạn Cần Biết

Thuế Thu Nhập Cá Nhân (TNCN) Là Gì? Mọi Điều Bạn Cần Biết
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo