Kế Toán Trưởng Là Gì? Kiến Thức Cần Biết Về Kế Toán Trưởng

Tác giả 18/07/2024 25 phút đọc

Mục tiêu của nhiều người trong nghề kế toán là trở thành kế toán trưởng. Bởi kế toán trưởng là một trong những vị trí cấp cao và có đóng góp vai trò rất lớn trong bộ phận kế toán của doanh nghiệp. Bài viết dưới đây Gia Đình Kế Toán sẽ cung cấp cho bạn những điều cần biết về kế toán trưởng.

1. Kế toán trưởng là gì ?  

Kế toán trưởng

Kế toán trưởng là người lãnh đạo, đứng đầu bộ phận kế toán, quản lý công việc của các nhân viên kế toán, và kế toán trưởng làm việc dưới sự quản lý của giám đốc tài chính của doanh nghiệp.

Kế toán trưởng là chức danh hay chức vụ?

Kế toán trưởng là một chức vụ trong doanh nghiệp. Vì kế toán trưởng là người đứng đầu nên chịu tất cả trách nhiệm về hoạt động tài chính và đảm bảo tuân thủ các quy định về kế toán.

Quyền hạn của kế toán trưởng

 • Tuyển dụng, thuyên chuyển, nâng lương, thưởng phạt nhân sự kế toán
 • Yêu cầu bộ phận khác cung cấp đầy đủ tài liệu liên quan đến công tác kế toán, giám sát tài chính
 • Giữ lại ý kiến chuyên môn bằng văn bản khi không đồng ý với người ra quyết định
 • Khi phát hiện sai phạm về tài chính thì báo cáo bằng văn bản với người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán

Phân biệt kế toán trưởng và trưởng phòng kế toán

 • Trưởng phòng kế toán là người quản lý tất cả các công việc của phòng kế toán. Kế toán trưởng chịu trách nhiệm về công tác kế toán của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Trưởng phòng kế toán chịu trách nhiệm điều hành công việc của phòng kế toán, kế toán trưởng chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến nghiệp vụ kế toán.

 • Kế toán trưởng có thể đồng thời là người phụ trách phòng kế toán, nhưng người phụ trách phòng kế toán không được đồng thời là kế toán trưởng.

Trưởng phòng kế toán là người của phòng kế toán thì có thể kế toán trưởng sẽ không thuộc phòng này vì nhiều doanh nghiệp sử dụng dịch vụ thuê kế toán trưởng mà không bổ nhiệm chức vụ này trong cơ cấu tổ chức nhân sự.

2. Chức năng nhiệm vụ của kế toán trưởng  

2.1. Chức năng của kế toán trưởng

 • Quản lý, giám sát các nguồn tài chính của doanh nghiệp.
 • Quản lý nhân viên thuộc bộ phận kế toán.
 • Phân tích và dự báo các nguồn tài chính trong tương lai.
 • Sắp xếp công việc theo quy mô doanh nghiệp.
 • Lập kế hoạch cá nhân, phòng ban, bộ phận, chính sách đãi ngộ.
 • Kiểm tra và liệt kê tài sản của công ty.
 • Kiểm tra chứng từ, sổ sách kế toán, báo cáo tài chính hàng tháng, quý, năm.
 • Đưa ra các ý kiến phòng tránh các rủi ro tài chính trong các thời kỳ.
 • Đảm bảo các hoạt động tài chính được thực hiện theo quy định của pháp luật.
 • Kiểm tra thu nhập kinh doanh, chi phí, hoạt động mua và bán.

2.2. Nhiệm vụ của kế toán trưởng

 • Quản lý các hoạt động của phòng ban kế toán
 • Giám sát và quyết toán việc thu chi trong doanh nghiệp
 • Lập Báo cáo tài chính
 • Tham gia phân tích và dự báo kinh doanh

3. Mô tả công việc kế toán trưởng

Công việc của kế toán trưởng bao gồm những gì? Gia Đình Kế Toán sẽ gửi đến bạn đọc mô tả chi tiết dưới đây

Mô tả công việc của kế toán trưởng

3.1. Công việc điều hành

 • Có trách nhiệm quản lý chung, kiểm soát mọi hoạt động có liên quan đến lĩnh vực tài chính, kế toán. Tham mưu cho giám đốc ra các quyết định về chính sách và kế toán tài chính của công ty.
 • Tổ chức công tác quản lý và điều hành, thực hiện các công việc liên quan đến lĩnh vực nghiệp vụ, thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm thuộc Phòng tài chính - kế toán
 • Tổ chức công tác tài chính kế toán và bộ máy nhân sự theo yêu cầu đổi mới phù hợp với chủ trương, chiến lược phát triển trong từng giai đoạn
 • Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát và giám sát toàn bộ công việc để kịp thời giải quyết các vướng mắc khó khăn, đảm bảo việc thực hiện nhiệm vụ của phòng và mỗi thành viên đạt hiểu quả cao nhất, nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện công việc và năng lực làm việc của từng cán bộ nhân viên để khen thưởng, động viên hoặc kỷ luật kịp thời.
 • Chủ trì các cuộc họp hội, họp đột xuất để thảo luận và giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác phòng của từng thành viên. Tham gia các cuộc họp giao ban, họp chuyên đề của phòng tài chính - kế toán.
 • Báo cáo thường xuyên tình hình hoạt động của Phòng tài chính - kế toán cho Ban Tổng giám đốc công ty, tiếp nhận, phổ biến và triển khai thực hiện kịp thời các chỉ thị của Ban tổng giám đốc công ty.

3.2. Công tác kế toán

 • Tổ chức kế toán, thống kê phù hợp với tình hình hoạt động của công ty theo yêu cầu của từng giai đoạn, phù hợp với chủ trương, chiến lược phát triển chung của công ty.
 • Tổ chức cải tiến và hoàn thiện chế độ hạch toán kế toán, bộ máy kế toán thống kê theo mẫu biểu thống nhất, đảm bảo việc ghi chép, tính toán số liệu chính xác, trung thực, kịp thời và đầy đủ toàn bộ quá trình hoạt động kinh doanh trong toàn công ty
 • Tổ chức chỉ đạo việc kiểm kê, đánh giá chính xác tài sản cố định, công cụ dụng cụ, tiền mặt, thành phẩm, hàng hóa, từ kết quả kiểm kê, đánh giá tình hình sử dụng và quản lý vốn cũng như phát hiện kịp thời các trường hợp làm sai nguyên tắc quản lý tài chính kế toán hoặc làm mất mát, gây hư hỏng, thiệt hại, đề ra các biện pháp xử lý và quản lý phù hợp
 • Tổ chức kiểm tra, kiểm soát các hợp đồng kinh tế của công ty nhằm bảo vệ cao nhất quyền lợi của công ty
 • Tổ chức đánh giá, phân tích tình hình hoạt động tài chính, kinh doanh của toàn công ty. Thông qua số liệu TCKT nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tháo gỡ khó khan trong kinh doanh do các quy định tài chính không phù hợp để đẩy mạnh phát triển kinh doanh.
 • Tổ chức lập kế hoạch, kiểm tra báo cáo, đánh giá công tác thực hiện kế hoạch chi phí công ty, các đơn vị phụ thuộc công ty hàng tháng, quý năm. Tổ chức công tác phân tích việc thực hiện chi phí, đề ra các biện pháp tiết kiệm hợp lý trên cơ sở kết quả phân tích và đánh giá

4. Kế toán trưởng lương bao nhiêu?  

Kế toán trưởng là vị trí đòi hỏi kỹ năng cực cao, kiến thức đồ sộ, vì vị trí này đóng vai trò then chốt trong bất kỳ doanh nghiệp, tổ chức nào nên mức lương của vị trí này cực kỳ cao. Mức lương sẽ thay đổi tùy theo quy mô doanh nghiệp, tính chất hoạt động, lĩnh vực và đặc biệt là kinh nghiệm trước đó.

Theo khảo sát của một số trang tin tuyển dụng nổi tiếng tại Việt Nam, mức lương của kế toán trưởng vào khoảng 25.000.000 – 80.000.000 đồng, chưa bao gồm các khoản phụ cấp khác. Nếu bạn làm việc cho một công ty lớn hoặc công ty có vốn đầu tư nước ngoài, mức lương có thể cao hơn.

5. Quy định về kế toán trưởng  

Điều kiện làm kế toán trưởng

 • Đạo đức nghề nghiệp tốt, trung thực và đáng tin cậy, ý thức tuân thủ pháp luật;
 • Có trình độ chuyên môn kế toán từ trung cấp trở lên.
 • chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng .
 • Có thời gian thực tế làm công tác kế toán trên 02 năm, có chuyên môn về kế toán từ trình độ đại học trở lên và đã thực tế làm công tác kế toán. Đối với kế toán có trình độ trung cấp hoặc cao đẳng thì phải có thời gian làm việc kế toán thực tế ít nhất là 03 năm.

6. Những chứng chỉ kế toán trưởng cần có  

Những chứng chỉ kế toán trưởng cần có

Một trong những điều kiện để trở thành kế toán trưởng là phải có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng chính vì vậy đây là một chứng chỉ cần phải có nếu muốn ứng tuyển vị trí kế toán trưởng doanh nghiệp tại Việt Nam 

Xem thêm: Chứng chỉ kế toán trưởng – Những vấn đề kế toán cần biết  

Ngoài ra kế toán trưởng nên sở hữu các chứng chỉ:

 • Chứng chỉ CPA (Certified Public Accountant)

CPA là một trong những chứng chỉ phổ biến nhất mà nhân sự làm công việc kế toán, kiểm toán cần được các tổ chức kế toán trong và ngoài nước công nhận. Chứng chỉ CPA khẳng định khả năng pháp lý kế toán, quản trị rủi ro và đảm bảo tính chuyên nghiệp của người làm kế toán.

 • Chứng chỉ CFA (Certified Financial Analyst)

CFA là chứng chỉ chứng minh rằng kiến thức và năng lực của các nhà phân tích tài chính chuyên nghiệp trong các lĩnh vực như chứng khoán, quản lý rủi ro, đầu tư, ngân hàng và tài chính.

 • Chứng chỉ CMA (Certified Management Accountant)

CMA là chứng chỉ dùng để chứng nhận các chuyên gia về kế toán quản trị, kế toán trưởng và quản lý tài chính doanh nghiệp. Chứng nhận này thể hiện sự thông thạo các kỹ năng quản lý tài chính và kế toán quan trọng từ góc độ nội bộ, quản lý toàn diện.

 • Chứng chỉ CIA (Certified Internal Auditor)

CIA là chứng chỉ do Viện Kiểm toán Nội bộ (IIA), tổ chức chuyên nghiệp duy nhất được công nhận trên toàn cầu về kiểm toán nội bộ. CIA được các nhà tuyển dụng đánh giá cao về chuyên môn kiểm toán nội bộ và quản lý rủi ro doanh nghiệp, cũng như khả năng làm việc với nhân viên và khách hàng.

 • Chứng chỉ ACCA (Chartered Certified Accountants)

ACCA là chứng chỉ chủ yếu về kiến thức nghiệp vụ chuyên sâu, kỹ năng cốt lõi, bao gồm việc quản lý, báo cáo chứng từ tài chính, thuế suất, cùng với đó là đề cao tính chuyên nghiệp trong công việc cũng như đạo đức nghề nghiệp và tư duy lãnh đạo.

Xem thêm: Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng  

Trên đây Gia Đình Kế Toán đã tổng hợp rất nhiều thông tin về công việc của một người kế toán trưởng. Có thể thấy công việc này đòi hỏi kiến thức về chuyên môn rất cao, tính cẩn thận, tỉ mỉ cũng như khả năng lãnh đạo. Nếu bạn quyết tâm đạt đến vị trí này, thì bạn sẽ dành được những thành quả xứng đáng với công sức bỏ ra. 

Có thể bạn quan tâm: 

Tác giả Admin
Bài viết trước Kế toán tiêu thụ và thanh toán với người mua

Kế toán tiêu thụ và thanh toán với người mua

Bài viết tiếp theo

TỰ HỌC KẾ TOÁN: Hướng Dẫn Từng Bước Cho Người Mới

TỰ HỌC KẾ TOÁN: Hướng Dẫn Từng Bước Cho Người Mới
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo