Tổng Hợp Công Việc Của Kế Toán Từ A - Z

Tác giả 19/07/2024 77 phút đọc

Công việc của kế toán bao gồm nhiều hoạt động khác nhau, từ việc lập báo cáo tài chính, quản lý thu chi, thanh toán thuế, đến việc kiểm tra và kiểm soát các giao dịch kinh doanh. Do đó, kế toán là một công việc quan trọng và phức tạp, đòi hỏi người làm phải có kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành và tinh thần trách nhiệm cao.

Trong bài viết này, Gia Đình Kế Toán sẽ tổng hợp công việc của kế toán từ A - Z, giúp bạn có cái nhìn tổng quan và chi tiết về ngành nghề kế toán này.

1. Kế toán là gì? Công việc kế toán là gì?     

Kế toán là một nghề nghiệp liên quan đến việc ghi chép, xử lý và cung cấp các thông tin về tình hình tài chính của một tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan nhà nước hay cá nhân. Kế toán có vai trò quan trọng trong việc quản lý, điều hành, đầu tư và định giá doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tuân thủ các quy định pháp lý về thuế, kiểm toán và bảo hiểm.

Kế toán có thể được chia thành hai loại là kế toán công (ở các tổ chức phi kinh doanh) và kế toán doanh nghiệp (ở các tổ chức kinh doanh sinh lợi). Ngoài ra, kế toán còn được phân theo các lĩnh vực cụ thể như:

 • Kế toán tài chính
 • Kế toán quản trị
 • Kế toán thuế
 • Kế toán chi phí
 • Kế toán kiểm toán
 • Kế toán bán hàng
 • Kế toán công nợ
 • Kế toán kho hàng
 • Kế toán nội bộ,...

Công việc của kế toán là những việc, nhiệm vụ được giao, bao gồm nhiều hoạt động khác nhau, như thu thập và kiểm tra các chứng từ kinh tế, lập và quản lý sổ sách kế toán, tính toán thuế và lương, lập báo cáo tài chính và cân đối kế toán, thiết lập và duy trì mối quan hệ với các bên liên quan như khách hàng, nhà cung cấp, ngân hàng, chi cục thuế…

Do đó, công việc của kế toán yêu cầu cần có kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành và tinh thần trách nhiệm cao để đảm bảo tính chính xác, minh bạch và hợp pháp của các thông tin tài chính, cũng như hoàn thành công việc của kế toán được giao.

cong-viec-cua-ke-toan

2. Kế toán cần phải làm những gì?     

Công việc của kế toán là rất đa dạng và phong phú, tùy theo loại hình và lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp. Tuy nhiên, có một số công việc chung mà kế toán cần phải làm, như sau:

 • Thu thập, xử lý và cung cấp các thông tin, số liệu kế toán theo chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán. Đây là công việc cơ bản và quan trọng nhất của kế toán, bởi vì nó ảnh hưởng đến tính chính xác, minh bạch và hợp pháp của các thông tin tài chính.
 • Lập và quản lý sổ sách kế toán, bao gồm sổ chi tiết và sổ tổng hợp. Đây là công việc liên quan đến việc ghi chép các giao dịch kinh tế tài chính vào các tài khoản kế toán, theo hình thức kế toán đơn hay kế toán kép.

Xem thêm: Khóa Học Kế Toán Tổng Hợp Thực Hành   

 • Lập và cung cấp các báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật, bao gồm báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu và bảng cân đối kế toán. Đây là công việc liên quan đến việc tổng hợp và phản ánh tình hình tài chính của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian nhất định.
 • Phân tích và đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính của doanh nghiệp. Đây là công việc liên quan đến việc sử dụng các chỉ tiêu kế toán để đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, nhận diện các vấn đề và rủi ro, cũng như đưa ra các khuyến nghị và giải pháp cải thiện.
 • Hướng dẫn và giám sát các nhân viên kế toán khác trong các nghiệp vụ liên quan. Đây là công việc liên quan đến việc quản lý nhân sự trong bộ phận kế toán, bao gồm việc phân công, điều hành, kiểm tra, đào tạo và phát triển các nhân viên kế toán.
 • Cập nhật liên tục các quy định và thay đổi trong lĩnh vực kinh tế, tài chính. Đây là công việc liên quan đến việc theo dõi và nắm bắt các thay đổi trong luật thuế, luật doanh nghiệp, chuẩn mực kế toán… để áp dụng cho công việc kế toán.
 • Tính toán lương cho người lao động, đảm bảo các khoản trích theo lương, bảo vệ quyền lợi cho người lao động như thai sản, tai nạn lao động,...

Xem thêm: Công việc kế toán cần làm khi có lao động nữ nghỉ thai sản    

Tuy nhiên, công việc của kế toán có thể được phân loại theo thời gian (hàng ngày, hàng tháng, hàng quý, hàng năm) hoặc theo lĩnh vực (kế toán tài chính, kế toán quản trị, kế toán thuế, kế toán kho,…).

cong-viec-cua-ke-toan

Để làm được các công việc của kế toán cần yêu cầu gì?   

Để làm được các công việc của kế toán, bạn cần đáp ứng những yêu cầu sau đây:

Yêu cầu về trình độ và kiến thức chuyên môn về Tài chính - Kế toán: Bạn cần có bằng cấp liên quan đến ngành kế toán, như bằng cử nhân kế toán, chứng chỉ kế toán trưởng, kế toán quản trị, kế toán tài chính… Đồng thời, cần nắm vững các kiến thức về luật các loại thuế, luật doanh nghiệp, luật kế toán, chuẩn mực kế toán, hệ thống tài khoản kế toán, phân tích báo cáo tài chính, các phương pháp tính giá thành,…

Yêu cầu về kỹ năng nghiệp vụ: Kỹ năng quan sát, tổng hợp số liệu và phân tích, kỹ năng tin học văn phòng, kỹ năng sử dụng phần mềm kế toán, trình độ ngoại ngữ, các kỹ năng mềm như giao tiếp, làm việc nhóm, thuyết trình, biết cách quản lý thời gian, kỹ năng chịu áp lực công việc,...

Yêu cầu về tố chất, đạo đức: Có tố chất chăm chỉ, trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, năng động, sáng tạo, ham học hỏi,...

Vậy bạn có thắc mắc vậy chi tiết công việc của kế toán theo vị trí công việc có gì khác nhau hay không? Gia Đình Kế Toán sẽ chia sẻ mô tả công việc của kế toán từ A-Z ở phần dưới đây.

3. Mô tả chi tiết công việc của kế toán trong doanh nghiệp theo vị trí công việc     

Có rất nhiều vị trí kế toán như thực tập sinh kế toán, kế toán tổng hợp, kế toán nội bộ, kế toán trưởng,... và mô tả chi tiết công việc của kế toán như sau.

Công việc của thực tập sinh kế toán   

Công việc của thực tập sinh kế toán là các hoạt động liên quan đến việc hỗ trợ các nhân viên kế toán trong các nghiệp vụ kế toán cơ bản. Công việc của thực tập sinh kế toán bao gồm nhiều nhiệm vụ khác nhau, tùy theo từng bộ phận, phần hành và doanh nghiệp. Dưới đây là một số nhiệm vụ chung của thực tập sinh kế toán:

 • Thu thập, xử lý và cung cấp các thông tin, số liệu kế toán theo chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán.
 • Kiểm tra, đối chiếu và điều chỉnh các chứng từ, hóa đơn thuế để đảm bảo tính hợp lệ, chính xác và minh bạch.
 • Lập và quản lý sổ sách kế toán, bao gồm sổ chi tiết và sổ tổng hợp.
 • Thực hiện các nghiệp vụ thanh toán tiền mặt, ngân hàng, thuế… 
 • Hỗ trợ lập và cung cấp các báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật, bao gồm báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu và bảng cân đối kế toán.
 • Hỗ trợ phân tích và đề xuất các giải pháp để cải thiện hiệu quả hoạt động kinh tế tài chính của doanh nghiệp.
 • Hỗ trợ cập nhật liên tục các quy định và thay đổi trong lĩnh vực kinh tế, tài chính và thuế mục.

cong-viec-cua-ke-toan

Công việc của kế toán nội bộ   

Công việc của kế toán nội bộ là các hoạt động liên quan đến việc kiểm tra, kiểm soát và đánh giá các hoạt động kế toán của doanh nghiệp theo các tiêu chuẩn, quy định và chính sách nội bộ. Công việc của kế toán nội bộ bao gồm nhiều nhiệm vụ khác nhau, như sau:

 • Kiểm tra, kiểm soát và đánh giá tính hợp lệ, chính xác, minh bạch và hợp pháp của các chứng từ, hóa đơn thuế, sổ sách kế toán, báo cáo tài chính và các thông tin kế toán khác.
 • Kiểm tra, kiểm soát và đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ, hệ thống phân quyền và trách nhiệm trong công tác kế toán.
 • Kiểm tra, kiểm soát và đánh giá việc tuân thủ các quy định và thay đổi trong lĩnh vực kinh tế, tài chính và thuế mục.
 • Kiểm tra, kiểm soát và đánh giá việc áp dụng các chuẩn mực kế toán, các phương pháp tính giá thành, phân tích báo cáo tài chính và các công cụ quản trị kế toán.
 • Lập và cung cấp các báo cáo kiểm toán nội bộ, bao gồm các phát hiện, khuyến nghị và hướng dẫn khắc phục cho ban giám đốc và các bộ phận liên quan.
 • Hỗ trợ ban giám đốc trong việc thiết lập và cải tiến hệ thống kiểm soát nội bộ, hệ thống phân quyền và trách nhiệm trong công tác kế toán.
 • Hỗ trợ ban giám đốc trong việc xây dựng và triển khai các chính sách, quy trình và tiêu chuẩn kế toán nội bộ.
 • Hỗ trợ ban giám đốc trong việc xử lý các vấn đề liên quan đến thuế, kiểm toán ngoài, thanh tra, kiểm tra…

cong-viec-cua-ke-toan

Công việc của kế toán tổng hợp   

Công việc của kế toán tổng hợp là các hoạt động liên quan đến việc thu thập, ghi chép, xử lý và cung cấp các thông tin, số liệu kế toán theo chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán. 

Công việc của kế toán tổng hợp bao gồm nhiều nhiệm vụ khác nhau, tùy theo vị trí và chức năng của kế toán trong doanh nghiệp. Dưới đây là một số công việc của kế toán tổng hợp:

 • Tập hợp các số liệu từ kế toán chi tiết tiến hành hạch toán tổng hợp, lập các báo biểu kế toán, thống kê, tổng hợp theo quy định của nhà nước và công ty học xuất nhập khẩu cho người mới bắt đầu.
 • Kiểm tra, tổng hợp báo cáo của các chi nhánh, đơn vị thành viên, đảm bảo tính chính xác, kịp thời phục vụ cho công tác phân tích tình hình hoạt động kinh doanh toàn công ty.
 • Kiểm tra, kiểm soát, giám sát, tự kiểm tra nội bộ, hậu kiểm tình hình hoạt động tài chính của chi nhánh, kiểm tra việc chấp hành các quy định ghi chép sổ sách, chứng từ quản lý tiền hàng.
 • Kiểm tra nội dung, số liệu, định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh hằng ngày của các kế toán phần hành thực hiện trên máy, để phát hiện và hiệu chỉnh kịp thời các sai sót về nghiệp vụ hạch toán, đảm bảo số liệu chính xác, kịp thời.
 • Lập, in báo cáo tổng hợp, báo cáo chi tiết các tài khoản, bảng cân đối tài khoản, báo cáo cân đối tiền hàng theo quy định học về xuất nhập khẩu online.
 • Phối hợp kiểm tra các khoản chi phí sử dụng theo kế hoạch được duyệt, tổng hợp phân tích chỉ tiêu sử dụng chi phí, doanh thu của công ty bảo đảm tính hiệu quả trong sử dụng vốn.
 • Hướng dẫn nghiệp vụ cho các phần hành kế toán của công ty và các chi nhánh trong công tác xử lý số liệu, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh để thực hiện tốt phần hành kế toán được phân công. Kiểm tra, hiệu chỉnh nghiệp vụ cho các kế toán viên nắm rõ cách thức hạch toán đối với các phát sinh mới về nghiệp vụ hạch toán kế toán.
 • Cung cấp các số liệu kế toán, thống kê cho kế toán trưởng và Ban giám đốc khi được yêu cầu.
 • Không ngừng nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ đặc biệt là lĩnh vực kế toán quản trị để nhằm đáp ứng tốt công tác quản lý tài chính kế toán và đạt hiệu quả cao nhất.
 • Thay mặt kế toán trưởng khi kế toán trưởng vắng mặt giải quyết, điều hành hoạt động của Phòng tài chính- kế toán sau đó báo cáo lại kế toán trưởng các công việc đã giải quyết hoặc được ủy quyền giải quyết.
 • Thực hiện công tác lưu trữ số liệu, sổ sách, báo cáo liên quan đến phần hành phụ trách đảm bảo an toàn, bảo mật.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do kế toán trưởng phân công.

cong-viec-cua-ke-toan

Công việc của kế toán Thuế   

Công việc của kế toán thuế là các hoạt động liên quan đến việc kê khai, nộp và quyết toán các loại thuế của doanh nghiệp hoặc cá nhân theo quy định của pháp luật. Công việc của kế toán thuế bao gồm nhiều nhiệm vụ khác nhau, tùy theo thời gian và tính chất hoạt động của doanh nghiệp. Dưới đây là một số công việc của kế toán thuế:

 • Trực tiếp làm việc với cơ quan Thuế khi có phát sinh của doanh nghiệp
 • Kiểm tra, đối chiếu hóa đơn GTGT với bảng kê thuế đầu vào và đầu ra
 • Kiểm tra đối chiếu bảng kê khai hồ sơ xuất khẩu
 • Hàng tháng lập báo cáo tổng hợp GTGT đầu ra của công ty và phân loại theo thuế suất
 • Hàng tháng lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu vào của công ty theo tỷ lệ phân bổ đầu ra được khấu trừ
 • Theo dõi tình hình nộp ngân sách, tồn đọng ngân sách và hoàn thuế của công ty
 • Kết hợp cùng kế toán tổng hợp đối chiếu số liệu báo cáo thuế của các cơ sở giữa báo cáo với quyết toán
 • Lập hồ sơ ưu đãi đối với dự án đầu tư mới, đăng ký đơn vị phát sinh mới hoặc điều chỉnh giảm khi có phát sinh
 • Lập hồ sơ hoàn thuế khi có phát sinh
 • Lập báo cáo tổng hợp thuế theo định kỳ hoặc đột xuất
 • Kiểm tra, truy tìm các hóa đơn không hợp pháp thông báo đến cơ sở có liên quan
 • Hằng tháng đóng chứng từ báo cáo thuế của cơ sở, toàn công ty
 • Kiểm tra, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thuế để báo cáo cục thuế
 • Lập bảng kê danh sách dự trữ, bảo quản hóa đơn thuế GTGT theo thời gian, thứ tự số quyển không để thất thoát, hư hỏng học xuất nhập khẩu online miễn phí
 • Cập nhật kịp thời các thông tin, chính sách mới về luật thuế liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
 • Cập nhật, theo dõi tình hình sử dụng trao đổi hóa đơn
 • Chấp hành nguyên tắc bảo mật
 • Kiểm tra, đối chiếu biên bản trả, nhận hàng để điều chỉnh doanh thu báo cáo thuế kịp thời khi có phát sinh

Công việc của kế toán trưởng   

Công việc của kế toán trưởng là các hoạt động liên quan đến việc quản lý, điều hành, giám sát và đánh giá mọi hoạt động của phòng kế toán trong một doanh nghiệp. Công việc của kế toán trưởng bao gồm nhiều nhiệm vụ khác nhau, như sau:

Công việc điều hành:

 • Có trách nhiệm quản lý chung, kiểm soát mọi hoạt động có liên quan đến lĩnh vực tài chính, kế toán. Tham mưu cho giám đốc ra các quyết định về chính sách và kế toán tài chính của công ty.
 • Tổ chức công tác quản lý và điều hành, thực hiện các công việc liên quan đến lĩnh vực nghiệp vụ, thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm thuộc Phòng tài chính – kế toán
 • Tổ chức công tác tài chính kế toán và bộ máy nhân sự theo yêu cầu đổi mới phù hợp với chủ trương, chiến lược phát triển trong từng giai đoạn
 • Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát và giám sát toàn bộ công việc để kịp thời giải quyết các vướng mắc khó khăn, đảm bảo việc thực hiện nhiệm vụ của phòng và mỗi thành viên đạt hiệu quả cao nhất, nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện công việc và năng lực làm việc của từng cán bộ nhân viên để khen thưởng, động viên hoặc kỷ luật kịp thời.
 • Chủ trì các cuộc họp hội, họp đột xuất để thảo luận và giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác phòng của từng thành viên. Tham gia các cuộc họp giao ban, họp chuyên đề của phòng tài chính – kế toán.
 • Báo cáo thường xuyên tình hình hoạt động của Phòng tài chính – kế toán cho Ban 
 • Tổng giám đốc công ty, tiếp nhận, phổ biến và triển khai thực hiện kịp thời các chỉ thị của Ban tổng giám đốc công ty.

cong-viec-cua-ke-toan

Công tác kế toán:

 • Tổ chức kế toán, thống kê phù hợp với tình hình hoạt động của công ty theo yêu cầu của từng giai đoạn, phù hợp với chủ trương, chiến lược phát triển chung của công ty.
 • Tổ chức cải tiến và hoàn thiện chế độ hạch toán kế toán, bộ máy kế toán thống kê theo mẫu biểu thống nhất, đảm bảo việc ghi chép, tính toán số liệu chính xác, trung thực, kịp thời và đầy đủ toàn bộ quá trình hoạt động kinh doanh trong toàn công ty
 • Tổ chức chỉ đạo việc kiểm kê, đánh giá chính xác tài sản cố định, công cụ dụng cụ, tiền mặt, thành phẩm, hàng hóa, từ kết quả kiểm kê, đánh giá tình hình sử dụng và quản lý vốn cũng như phát hiện kịp thời các trường hợp làm sai nguyên tắc quản lý tài chính kế toán hoặc làm mất mát, gây hư hỏng, thiệt hại, đề ra các biện pháp xử lý và quản lý phù hợp
 • Tổ chức kiểm tra, kiểm soát các hợp đồng kinh tế của công ty nhằm bảo vệ cao nhất quyền lợi của công ty
 • Tổ chức đánh giá, phân tích tình hình hoạt động tài chính, kinh doanh của toàn công ty. Thông qua số liệu TCKT nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tháo gỡ khó khăn trong kinh doanh do các quy định tài chính không phù hợp để đẩy mạnh phát triển kinh doanh.
 • Tổ chức lập kế hoạch, kiểm tra báo cáo, đánh giá công tác thực hiện kế hoạch chi phí công ty, các đơn vị phụ thuộc công ty hàng tháng, quý năm. Tổ chức công tác phân tích việc thực hiện chi phí, đề ra các biện pháp tiết kiệm hợp lý trên cơ sở kết quả phân tích và đánh giá

Công việc của kế toán thanh toán   

Kiểm soát quy trình kế toán

Là kế toán thanh toán, để có thể hoàn thành tốt được nhiệm vụ nhanh chóng và hiệu quả thì bạn phải tuân thủ theo một số quy trình cơ bản dưới đây học chứng chỉ kế toán trưởng

TH1: Khách hàng thanh toán trực tiếp:

 • Kế toán thanh toán cần phải cung cấp đầy đủ các thông tin như trên giấy “đề nghị nộp tiền” 
 • Sau khi đã kiểm tra và đối chiếu những thông tin được cung cấp thì kế toán thanh toán sẽ lập “phiếu thu” theo đúng quy định giao cho khách hàng và mang tiền nộp cho thủ quỹ
 • Khi thủ quỹ nhận được tiền đầy đủ thì mới ký tên và đóng dấu là đã thu tiền
 • Phòng kế toán nói chung, kế toán thanh toán nói riêng sẽ căn cứ vào phiếu thu đó để tiến hành ghi vào sổ chi tiết, sổ tổng hợp phải thu của khách hàng 

TH2: Khách hàng thanh toán qua ngân hàng:

 • Sau khi đã hoàn tất thủ tục thanh toán tại đó sẽ phải gửi giấy báo về cho công ty
 • Kế toán thanh toán sẽ là người căn cứ vào giấy báo đó để tiến hành ghi sổ chi tiết và sổ tổng hợp phải thu của khách hàng theo đúng quy định của kế toán

cong-viec-cua-ke-toan

Quản lý các khoản thu

 • Thực hiện các nghiệp vụ thu tiền như: Thu tiền của cổ đông, thu tiền của khách hàng, thu hồi công nợ, thu tiền của thu ngân hàng ngày. học xuất nhập khẩu trực tuyến
 • Thường xuyên cập nhật thông tin tiền gửi ngân hàng.
 • Theo dõi công nợ của cổ đông, khách hàng, nhân viên và đôn đốc thu hồi công nợ.
 • Theo dõi việc thanh toán qua thẻ của khách hàng.
 • Quản lý các chứng từ liên quan đến thu – chi.

Quản lý các khoản chi

 • Lập kế hoạch thanh toán với nhà cung cấp hàng tháng, hàng tuần. 
 • Chịu trách nhiệm liên hệ với nhà cung cấp khi có vấn đề phát sinh
 • Trực tiếp thực hiện nghiệp vụ thanh toán bằng tiền mặt, qua ngân hàng cho nhà cung cấp như: Nhận hóa đơn, đối chiếu công nợ, rà soát phiếu đề nghị thanh toán, lập phiếu chi.
 • Thực hiện các nghiệp vụ chi nội bộ như trả lương thưởng cho nhân viên, thanh toán tiền mua hàng bên ngoài…
 • Theo dõi nghiệp vụ tạm ứng.

Kiểm soát hoạt động thu ngân

 • Tiếp nhận các chứng từ liên quan từ bộ phận thu ngân.
 • Kiểm tra, đối soát tính hợp lý, hợp lệ của các chứng từ
 • Trong trường hợp doanh nghiệp không sử dụng các phần mềm quản lý thì kế toán thanh toán sẽ thực hiện việc kiểm soát những chứng từ kế toán từ thu ngân cung cấp

Theo dõi quản lý quỹ tiền mặt

 • Kết hợp với thủ quỹ thu, chi theo đúng quy định.
 • Cùng với thủ quỹ đối chiếu, kiểm tra tồn quỹ cuối ngày
 • Lập báo cáo, in sổ sách tồn quỹ báo cáo cho ban giám đốc

Công việc của kế toán công nợ   

Công việc của kế toán công nợ là các hoạt động liên quan đến việc quản lý, theo dõi và đối chiếu các khoản công nợ phải thu và phải trả của doanh nghiệp. Công việc của kế toán công nợ bao gồm nhiều nhiệm vụ khác nhau, như sau:

 • Thu thập, xử lý và cung cấp các thông tin, số liệu kế toán liên quan đến công nợ theo chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán .
 • Kiểm tra, đối chiếu và điều chỉnh các chứng từ, hóa đơn thuế để đảm bảo tính hợp lệ, chính xác và minh bạch .
 • Lập và quản lý sổ sách kế toán công nợ, bao gồm sổ chi tiết và sổ tổng hợp .
 • Lập và cung cấp các báo cáo công nợ theo quy định của pháp luật, bao gồm báo cáo công nợ phải thu, báo cáo công nợ phải trả, báo cáo tuổi công nợ… .
 • Thực hiện các nghiệp vụ thanh toán công nợ, bao gồm thu hồi công nợ phải thu, trả tiền công nợ phải trả, giải quyết các tranh chấp về công nợ… .
 • Phân tích và đề xuất các giải pháp để cải thiện hiệu quả quản lý công nợ, giảm rủi ro về công nợ…

cong-viec-cua-ke-toan

Công việc của kế toán kho   

Công việc của kế toán kho là các hoạt động liên quan đến việc quản lý, theo dõi và đối chiếu các khoản hàng tồn kho của doanh nghiệp. Công việc của kế toán kho bao gồm nhiều nhiệm vụ khác nhau, như sau:

 • Thu thập, xử lý và cung cấp các thông tin, số liệu kế toán liên quan đến hàng tồn kho theo chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán.
 • Kiểm tra, đối chiếu và điều chỉnh các chứng từ, hóa đơn thuế để đảm bảo tính hợp lệ, chính xác và minh bạch.
 • Lập và quản lý sổ sách kế toán hàng tồn kho, bao gồm sổ chi tiết và sổ tổng hợp .
 • Lập và cung cấp các báo cáo hàng tồn kho theo quy định của pháp luật, bao gồm báo cáo nhập xuất tồn, báo cáo kiểm kê, báo cáo giá thành…
 • Thực hiện các nghiệp vụ thanh toán hàng tồn kho, bao gồm thu hồi hàng tồn kho phải thu, trả tiền hàng tồn kho phải trả, giải quyết các tranh chấp về hàng tồn kho…
 • Phân tích và đề xuất các giải pháp để cải thiện hiệu quả quản lý hàng tồn kho, giảm rủi ro về hàng tồn kho…

Công việc của kế toán bán hàng   

 • Phản ánh đầy đủ và chính xác thông tin giao nhận hàng hóa hàng ngày
 • Tính toán và phản ánh tổng giá tính toán của hàng bán ra bao gồm doanh thu bán hàng, thuế giá trị gia tăng đầu ra của từng nhóm hàng, từng hóa đơn khách hàng, từng đơn vị trực thuộc.
 • Tập hợp các hóa đơn bán hàng, bao gồm hóa đơn bán hàng hóa và hóa đơn dịch vụ
 • Cung cấp thông tin về tình hình bán hàng, phục vụ việc điều hành kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Thực hiện việc đối chiếu với thủ kho về số lượng xuất, tồn vào cuối ngày
 • Hỗ trợ công việc cho kế toán trưởng
 • Quản lý thông tin khách hàng hay nhà cung cấp
 • Lên danh sách cập nhật giá cả và sản phẩm mời tùy thuộc vào mỗi doanh nghiệp

Công việc hàng ngày của kế toán bán hàng   

 • Quản lý thông tin khách hàng, sổ sách chứng từ liên quan đến bán hàng. Nhập số liệu mua hàng và bán hàng vào phần mềm quản lý doanh nghiệp
 • Theo dõi, tổng hợp và chi tiết bán hàng ra. Đối chiếu với thủ kho về hóa đơn, số lượng hàng bán ra hay hàng tồn kho, các khoản thu chi trong ngày
 • Tính chiết khấu cho khách hàng
 • Hỗ trợ các công việc của kế toán tổng hợp trong công ty
 • Tính thuế GTGT của hàng hóa bán ra
 • Làm báo giá, hợp đồng bán hàng hóa, dịch vụ
 • Tổng hợp số liệu bán hàng, mua hàng và báo cáo cho kế toán tổng hợp hoặc kế toán trưởng

cong-viec-cua-ke-toan

Công việc của kế toán tiền lương   

Công việc của kế toán tiền lương là các hoạt động liên quan đến việc tính toán, hạch toán, thanh toán và quản lý các khoản tiền lương cho người lao động trong một doanh nghiệp. Công việc của kế toán tiền lương bao gồm nhiều nhiệm vụ khác nhau, như sau:

 • Theo dõi, phản ánh kịp thời số lượng NLĐ, thời gian lao động, tính chính xác tiền lương phải trả cho NLĐ (gồm tiền lương, tiền phép năm, tiền thưởng…) vào đúng từng bộ phận có liên quan (như CP tiền lương cho nhân công trực tiếp là TK 622, CP tiền lương của sản xuất chung là TK 154, CP tiền lương của bộ phận bán hàng là TK 6422, CP tiền lương của bộ phận quản lý là TK 6421).
 • Dựa vào bảng chấm công và các giấy tờ liên quan như giấy xin nghỉ phép, quy chế lương thưởng,…tính chính xác số tiền BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ vào chi phí, các khoản phụ cấp, trợ cấp,…theo đúng quy định của pháp luật và quy chế của doanh nghiệp. 
 • Trả lương kịp thời cho người lao động, giám sát tình hình sử dụng quỹ lương, cung cấp tài liệu cho các phòng quản lý, chức năng, lập kế hoạch quỹ lương kỳ sau. 
 • Xây dựng thang bảng lương để nộp cho cơ quan bảo hiểm.
 • Hoàn thiện bộ hồ sơ chứng từ của tiền lương để đủ cơ sở chắc chắn tính vào chi phí hợp lý khi quyết toán thuế TNDN.

Công việc của kế toán hành chính sự nghiệp   

Công việc của kế toán hành chính sự nghiệp là các hoạt động liên quan đến việc thu thập, ghi chép, xử lý và cung cấp các thông tin, số liệu kế toán theo chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán. 

Công việc của kế toán hành chính sự nghiệp bao gồm nhiều nhiệm vụ khác nhau, tùy theo vị trí và chức năng của kế toán trong cơ quan hành chính sự nghiệp. Dưới đây là một số nhiệm vụ chung của kế toán hành chính sự nghiệp:

Kế toán tiền và vật tư: phản ánh tình hình giao nhận dự toán, thu, chi Ngân sách Nhà nước, tình hình tăng, giảm vật tư và các cách xử lý Nguồn kinh phí đã nhận trong kỳ.

Kế toán tài sản cố định: hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến tài sản cố định như mua sắm, được cấp trên cấp, tính hao mòn tài sản cố định, thanh lý tài sản cố định,…học kế toán thực tế ở đâu tốt nhất tphcm

Điều đặc biệt là bạn sẽ được thấy rõ sự khác nhau giữa tính hao mòn tài sản cố định trong đơn vị hành chính sự nghiệp và tính khấu hao tài sản cố định trong chính doanh nghiệp.

 • Khấu hao tài sản cố định trong doanh nghiệp tính theo từng tháng vào cuối mỗi tháng.
 • Hao mòn tài sản cố định trong đơn vị hành chính sự nghiệp tính theo năm vào cuối mỗi năm.

Kế toán các khoản thu: là các nghiệp vụ cho thấy sự khác nhau trong cách hạch toán các khoản thu giữa các đơn vị hành chính sự nghiệp có thu và đơn vị hành chính có sản xuất kinh doanh. Trong các doanh nghiệp, các khoản phải thu sử dụng tài khoản 131.

Kế toán các khoản tiền lương và bảo hiểm: hạch toán các nghiệp vụ tính, chi lương và các khoản trích theo lương như BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN thuộc các đơn vị hành chính sự nghiệp.

Kế toán các khoản phải trả: Phản ánh các khoản phải trả cho các đối tượng trong cùng một đơn vị hành chính sự nghiệp như nhà cung cấp, học sinh, sinh viên và các đối tượng khác nhau.

cong-viec-cua-ke-toan

Kế toán các nguồn kinh phí: là các bút toán kế toán về việc nhận dự toán do ngân sách Nhà nước cung cấp là tăng các loại nguồn kinh phí như nguồn kinh phí hoạt động, kinh phí dự án,…

Kế toán nguồn kinh phí kinh doanh: cho biết các đơn vị hành chính sự nghiệp có sản xuất kinh doanh nhận nguồn kinh phí từ đâu? sử dụng nguồn kinh phí như thế nào? Hay cách hạch toán ra sao, có khác với hạch toán nguồn vốn kinh doanh trong doanh nghiệp hay không?

Kế toán các khoản chi: việc chi cho các hoạt động thường xuyên, hoạt động không thường xuyên, chi dự án hay chi theo đơn đặt hàng của Nhà nước có sự khác biệt như thế nào? sử dụng nguồn kinh phí như thế nào cho hợp lý, dự toán ra sao? trưởng phòng nhân sự

Kế toán các khoản doanh thu: phản ánh các khoản doanh thu của các đơn vị hành chính sự nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh.

Kế toán các khoản chi phí: đây thực chất là các khoản chi phí sản xuất kinh doanh trong một đơn vị hành chính sự nghiệp như chi lương, tiền công, phụ cấp, chi nguyên vật liệu sản xuất, chi phân bổ công cụ dụng cụ hay tính hao mòn tài sản cố định,…

Kế toán các bút toán kết chuyển cuối kỳ: là các trường hợp cơ bản giúp xử lý các loại dự toán, các loại nguồn kinh phí cũng như khoản chi vào cuối niên độ kế toán.

Kế toán các sổ sách và báo cáo tài chính: liệt kê tất cả các loại sổ sách cần in ra vào cuối niên độ kế toán, mục đích của công việc in từng loại sổ và các báo cáo tài chính cần lập giúp cung cấp thông tin gì cho các đối tượng bên trong và ngoài đơn vị.

Công việc của kế toán xây dựng   

Công việc của kế toán xây dựng là các hoạt động liên quan đến việc thu thập, ghi chép, xử lý và cung cấp các thông tin, số liệu kế toán theo chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán. Công việc của kế toán xây dựng bao gồm nhiều nhiệm vụ khác nhau, tùy theo vị trí và chức năng của kế toán trong doanh nghiệp. Dưới đây là một số nhiệm vụ chung của kế toán xây dựng:

 • Bám sát vào bảng bóc tách chi phí để theo dõi việc đưa chi phí nguyên vật liệu vào có theo định mức quy định. Kiểm tra tình hình thực hiện các định mức chi phí vật tư, chi phí nhân công, chi phí sử dụng máy thi công và các chi phí dự toán khác, phát hiện kịp thời các khoản chênh lệch so với định mức, các chi phí khác ngoài kế hoạch, các khoản thiệt hại, mất mát, hư hỏng…
 • Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch giá thành, hạng mục công trình từng loại sản phẩm, đề xuất khả năng và các biện pháp hạ giá thành một cách hợp lý và có hiệu quả.
 • Lập và theo dõi bảng lương nhân công theo tiến độ thi công thực tế
 • Theo dõi chi phí máy, nhân công máy theo từng công trình
 • Tập hợp, phân bổ chi phí và tính ra giá thành từng công trình, hạng mục công trình học kế toán thực hành ở đâu tốt nhất hà nội
 • Lập báo cáo thuế tháng, quý và lập báo cáo tài chính cuối năm.
 • Lập BCTC nội bộ phục vụ yêu cầu quản lý của cấp trên
 • Sắp xếp, lưu trữ cẩn thận hồ sơ, hóa đơn, chứng từ một cách khoa học, dễ tìm
 • Xử lý các công việc khác liên quan
 • Có khả năng giải trình số liệu với cơ quan thuế khi có yêu cầu thanh tra, quyết toán.

Công việc của kế toán thương mại dịch vụ   

Công việc của kế toán thương mại dịch vụ là các hoạt động liên quan đến việc thu thập, ghi chép, xử lý và cung cấp các thông tin, số liệu kế toán theo chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán. Công việc của kế toán thương mại dịch vụ bao gồm nhiều nhiệm vụ khác nhau, tùy theo từng bộ phận, phần hành và doanh nghiệp. Dưới đây là một số nhiệm vụ chung của kế toán thương mại dịch vụ:

 • Quản lý và giám sát các nguồn thu, chi, tài sản và nguồn hình thành tài sản của doanh nghiệp .
 • Lập và quản lý sổ sách kế toán, bao gồm sổ chi tiết và sổ tổng hợp .
 • Lập và cung cấp các báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật, bao gồm báo cáo kết quả hoạt động kinh tế tài chính, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu và bảng cân đối kế toán .
 • Lập và cung cấp các tờ khai, báo cáo và quyết toán thuế theo quy định của pháp luật, bao gồm thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, thuế doanh nghiệp… .
 • Phân tích và đề xuất các giải pháp để cải thiện hiệu quả hoạt động kinh tế tài chính của doanh nghiệp .
 • Cập nhật liên tục các quy định và thay đổi trong lĩnh vực kinh tế, tài chính và thuế mục…

Nhưng không phải công việc của kế toán doanh nghiệp thương mại dịch vụ nào cũng giống nhau, có thể có những nhiệm vụ khác tùy theo từng loại hình và lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp như giáo dục, giải trí, ăn uống,...

cong-viec-cua-ke-toan

Công việc của kế toán nhà hàng khách sạn   

Công việc của kế toán nhà hàng khách sạn là các hoạt động liên quan đến việc thu thập, ghi chép, xử lý và cung cấp các thông tin, số liệu kế toán theo chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán. Công việc của kế toán nhà hàng khách sạn bao gồm nhiều nhiệm vụ khác nhau, tùy theo từng bộ phận, phần hành và doanh nghiệp. Dưới đây là một số nhiệm vụ chung của kế toán nhà hàng khách sạn:

 • Quản lý và giám sát các nguồn thu, chi, tài sản và nguồn hình thành tài sản của nhà hàng khách sạn .
 • Lập và quản lý sổ sách kế toán, bao gồm sổ chi tiết và sổ tổng hợp .
 • Lập và cung cấp các báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật, bao gồm báo cáo kết quả hoạt động kinh tế tài chính, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu và bảng cân đối kế toán .
 • Lập và cung cấp các tờ khai, báo cáo và quyết toán thuế theo quy định của pháp luật, bao gồm thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, thuế doanh nghiệp… .
 • Phân tích và đề xuất các giải pháp để cải thiện hiệu quả hoạt động kinh tế tài chính của nhà hàng khách sạn.

Tuy nhiên, có thể có những nhiệm vụ khác tùy theo từng loại hình và lĩnh vực hoạt động của nhà hàng khách sạn.

4. Lộ trình thăng tiến của nghề kế toán và mức lương tương ứng     

Nghề kế toán là một nghề có nhiều cơ hội thăng tiến và mức lương khá cao. Tuy nhiên, để đạt được những vị trí cao trong ngành kế toán, bạn cần phải có nhiều năm kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn và kỹ năng quản lý.

Theo thông thường, lộ trình thăng tiến của nghề kế toán thường bao gồm trình tự như sau:

Thực tập sinh kế toánNhân viên kế toán (kế toán nội bộ, kế toán kho, kế toán bán hàng, kế toán thuế,...) ⇒ Kế toán tổng hợpKế toán trưởngGiám đốc tài chính, chuyên gia tài chính.

Nhưng ở mỗi bước thăng tiến đòi hỏi bạn phải có thời gian làm việc đủ lâu trong nghề này, thường sẽ từ 2 năm cho vị trí nhân viên kế toán đến trên 10 năm cho vị trí cao nhất là giám đốc tài chính.

Mức lương của nghề kế toán phụ thuộc vào nhiều yếu tố như kinh nghiệm, vị trí, quy mô doanh nghiệp, địa điểm công tác… Theo các trang tuyển dụng lớn hiện nay, mức lương của ngành kế toán khá ổn định và hấp dẫn. Đối với nhân viên kế toán mới ra trường, chưa có kinh nghiệm, mức lương sẽ rơi vào khoảng từ 6 - 10 triệu/ tháng. Nếu có khả năng ngoại ngữ tốt hoặc có kinh nghiệm giỏi hay bằng kế toán quốc tế thì mức lương có thể cao hơn, khoảng 10 - 17 triệu/ tháng. Đối với nhân viên kế toán đã có kinh nghiệm thực tế từ 03 năm trở lên, mức lương trung bình sẽ dao động từ 12 - 30 triệu/tháng. Đối với vị trí cấp cao như kế toán trưởng thì mức lương sẽ dao động không dưới 30 triệu/tháng và có thể lên tới 100 triệu/ tháng hoặc cao hơn nữa nếu làm việc ở các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp FDI,...

Hy vọng những thông tin trên mà Gia Đình Kế Toán đem lại sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quan về công việc của kế toán và hướng phát triển của mình trong tương lai. Chúc các bạn thành công!

Xem thêm: 

Tác giả Admin
Bài viết trước Tổng hợp các vấn đề về lương hưu mới nhất

Tổng hợp các vấn đề về lương hưu mới nhất

Bài viết tiếp theo

TỰ HỌC KẾ TOÁN: Hướng Dẫn Từng Bước Cho Người Mới

TỰ HỌC KẾ TOÁN: Hướng Dẫn Từng Bước Cho Người Mới
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo