Mẫu bảng thanh toán tiền lương mới nhất

giadinhketoan.com Tác giả giadinhketoan.com 04/03/2024 27 phút đọc

Mẫu bảng thanh toán lương mới nhất 2021 theo Thông tư 133 và 200 sẽ có trong bài viết dưới đây. Đây là mẫu bảng thanh toán lương và các khoản theo lương như BHXH, thuế TNCN phải nộp…

>>>Xem thêm: Mẫu bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội

Mẫu bảng thanh toán tiền lương mới nhất

1. Mẫu bảng thanh toán tiền lương theo Thông tư 133

bang-thanh-toan-tien-luong

Đơn vị: ...........................

Bộ phận: .........................

Mẫu số 02-LĐTL
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

Số: .........................

BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG

Tháng........năm........

Số TTHọ và tênBậc lươngHệ sốLương sản phẩmLương thời gianNghỉ việc ngừng việc hưởng...% lươngPhụ cấp thuộc quỹ lươngPhụ cấp khácTổng sốTạm ứng kỳ ICác khoản phải khấu trừ vào lươngKỳ II được lĩnh
Số SPSố tiềnSố côngSố tiềnSố côngSố tiềnBHXHThuế TNCN phải nộpCộngSố tiềnKý nhận
AB1234567891011121314151617C
                    
                    
 Cộng                  

Tổng số tiền (viết bằng chữ): ................................................................................................................................................................................ 

  ............., ngày....tháng....năm....
Người lập biểu
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng 
(Ký, họ tên)
Giám đốc 
(Ký, họ tên)

2. Mẫu bảng thanh toán tiền lương theo Thông tư 200

Đơn vị:...................

Bộ phận:................

Mẫu số: 02 - LĐTL

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC 
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

Số:......................

BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG

Tháng..........năm...........

 

Số TT

 

 

Họ và tên

 

Bậc lương

 

Hệ số

Lương

sản phẩm

Lương

thời gian

Nghỉ việc ngừng việc hưởng. ..% lương

Phụ cấp thuộc

quỹ lương

Phụ cấp khác

 

Tổng số

Tạm ứng kỳ I

Các khoản

phải khấu trừ vào lương

Kỳ II

được lĩnh

Số SPSố tiềnSố côngSố tiềnSố côngSố tiềnBHXH...Thuế TNCN phải nộpCộngSố tiềnKý nhận
AB1234567891011121314151617C
                    
                    
                    
 Cộng                  

Tổng số tiền (viết bằng chữ):.......................................................................................................

  Ngày....tháng....năm ...

Người lập biểu 

(Ký, họ tên) 

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Giám đốc

(Ký, họ tên)

3. Mẫu bảng thanh toán tiền lương theo Quyết định 48

Đơn vị:...................

Bộ phận:................

Mẫu số: 02 - LĐTL

(Ban hành theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC 
Ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng BTC)

Số:...............

BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG

Tháng..........năm...........

 

Số TT

 

 

Họ và tên

 

Bậc lương

 

Hệ số

Lương

sản phẩm

Lương

thời gian

Nghỉ việc ngừng việc hưởng. ..% lương

Phụ cấp thuộc

quỹ lương

Phụ cấp khác

 

Tổng số

Tạm ứng kỳ I

Các khoản

phải khấu trừ vào lương

Kỳ II

được lĩnh

Số SPSố tiềnSố côngSố tiềnSố côngSố tiềnBHXH...Thuế TNCN phải nộpCộngSố tiềnKý nhận
AB1234567891011121314151617C
                    
                    
                    
 Cộng                  

Tổng số tiền (viết bằng chữ):.......................................................................................................

  Ngày....tháng....năm ...

Người lập biểu 

(Ký, họ tên) 

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Giám đốc

(Ký, họ tên)

   

Xem thêm: Quy chế tiền lương trong doanh nghiệp mới nhất 

Bảng thanh toán tiền lương là bảng tổng hợp chi phí liên quan đến tiền lương của người lao động. Trên đây là mẫu bảng thanh toán tiền lương mới nhất theo quy định. Bạn đọc có thể tải mẫu bảng lương nhân viên tại đây mẫu bảng thanh toán lương mới nhất. Giadinhketoan chúc bạn thành công.

>>Bài viết được quan tâm: Nên học kế toán thực hành ở đâu 

giadinhketoan.com
Tác giả giadinhketoan.com Admin
Bài viết trước Mẫu bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội

Mẫu bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội

Bài viết tiếp theo

Cách Tính Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp (TNDN)

Cách Tính Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp (TNDN)
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo