Mẫu 08-MST - Tờ khai điều chỉnh bổ sung thông tin đăng ký thuế

Gia Đình Kế Toán Tác giả Gia Đình Kế Toán 19/07/2024 13 phút đọc

Mẫu 08-MST Tờ khai điều chỉnh bổ sung thông tin đăng ký thuế theo Thông tư 105/2020/TT-BTC được áp dụng từ ngày 17/01/2021 thay thế cho mẫu 08- MST (Thông tư 95/2016/TT-BTC).

Dưới đây Gia đình kế toán sẽ gửi đến bạn đọc mẫu 08-MST và cách điền mẫu 08 theo quy định mới nhất

Mẫu 08-MST - Tờ khai điều chỉnh bổ sung thông tin đăng ký thuế

Download: Mẫu tờ khai điều chỉnh thông tin đăng ký thuế

 

Mẫu số: 08-MST 
(Ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ

 

□ Doanh nghiệp, 
hợp tác xã
□ Tổ chức □ Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh□ Cá nhân □ Khác 

1. Tên người nộp thuế:

2. Mã số thuế: 

              

3. Địa chỉ trụ sở chính:

4. Thông tin đại lý thuế (nếu có):

4a. Tên:

4b. Mã số thuế:

      

 

       

4c. Hợp đồng đại lý thuế: số…… ngày….

Đăng ký bổ sung, thay đổi các chỉ tiêu đăng ký thuế như sau:

Chỉ tiêu (1)Thông tin đăng ký cũ (2)Thông tin đăng ký mới (3)

I- Điều chỉnh thông tin đã đăng ký:

 

Ví dụ:

- Chỉ tiêu 4: Địa chỉ nhận thông báo thuế trên tờ khai 01-ĐK-TCT

- ….

124 Lò Đúc - Hà Nội235 Nguyễn Thái Học - Hà Nội

II- Bổ sung thông tin:

 

Ví dụ:

- Bảng kê BK02-ĐK-TCT

- ….

Bổ sung đơn vị phụ thuộc ...

Người nộp thuế cam đoan những thông tin kê khai trên là hoàn toàn chính xác và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: ………..

Chứng chỉ hành nghề số: …..

…., ngày….tháng..... năm….

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi họ tên và đóng dấu (nếu có)

 

Ghi chú: (Cách điền mẫu 08-mst cho cá nhân theo Thông tư 105)

- Cột (1): Ghi tên các chỉ tiêu có thay đổi trên tờ khai đăng ký thuế hoặc các bảng kê kèm theo hồ sơ đăng ký thuế.

- Cột (2): Ghi lại nội dung thông tin đăng ký thuế đã kê khai trong lần đăng ký thuế gần nhất.

- Cột (3): Ghi chính xác nội dung thông tin đăng ký thuế mới thay đổi hoặc bổ sung.

>>>>>>>>>> Học Kế Toán Online Ở Đâu Tốt 

Những thông tin trong tờ khai điều chỉnh, bổ sung đăng ký thuế - Mẫu 08-MST 

Trước khi lập tờ khai điều chỉnh, bổ sung đăng ký thuế cho cá nhân/doanh nghiệp theo mẫu 08 qua mạng các bạn cần chuẩn bị và điền đầy đủ những thông tin dưới đây 

 • Tên chính thức
 • Địa chỉ trụ sở
 • Địa chỉ nhận thông báo thuế
 • Quyết định thành lập
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
 • Đăng ký xuất nhập khẩu
 • Ngành nghề kinh doanh chính
 • Vốn điều lệ
 • Ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh
 • Loại hình kinh tế
 • Hình thức hạch toán kế toán về kết quả kinh doanh
 • Năm tài chính
 • Thông tin về đơn vị chủ quản (cơ quan cấp trên trực tiếp)
 • Thông tin về người đại diện theo pháp luật.
 • Các loại thuế phải nộp
 • Thông tin về các đơn vị có liên quan
 • Thông tin khác: Ghi rõ họ và tên, và số điện thoại liên lạc của Tổng giám đốc, Giám đốc,… và kế toán trưởng của doanh nghiệp
 • Tình trạng trước khi tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp (nếu có)

 

Xem thêm các bài viết:

Gia Đình Kế Toán
Tác giả Gia Đình Kế Toán admingiadinhketoan
Bài viết trước Lưu ý về BHXH khi nghỉ việc trước tuổi nghỉ hưu và đã đóng đủ 20 năm

Lưu ý về BHXH khi nghỉ việc trước tuổi nghỉ hưu và đã đóng đủ 20 năm

Bài viết tiếp theo

TỰ HỌC KẾ TOÁN: Hướng Dẫn Từng Bước Cho Người Mới

TỰ HỌC KẾ TOÁN: Hướng Dẫn Từng Bước Cho Người Mới
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo