Mẫu bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội

Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội dùng để tập hợp và phân bổ tiền lương tiền công thực tế phải trả (gồm tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp), bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và kinh phí công đoàn phải trích nộp trong tháng cho các đối tượng sử dụng lao động. Dưới đây là mẫu bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội để bạn đọc tham khảo

bang-phan-bo-tien-luong-va-bao-hiem-xa-hoi

>>Xem thêm: Những vi phạm quy định về tiền lương và mức phạt mới nhất

Đơn vị:……………..
Mẫu số 11 – LĐTL
Bộ phận:………….. (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
              Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BẢNG PHÂN BỔ TIỀN LƯƠNG VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI

Tháng … năm … khóa học xuất nhập khẩu

Số                               Ghi Có Tài khoản TK 334 – Phải trả người lao động TK 338 – Phải trả, phải nộp khác  

TK 335

TT Đối tượng

sử dụng (Ghi

Nợ các Tài khoản)

 

Lương

Các khoản khác Cộng Có

TK 334

Kinh phí công đoàn Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm

y tế

Cộng Có TK 338 (3382,3383,

3384)

Chi phí phải trả Tổng cộng
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1

 

 

 

TK 622- Chi phí nhân công trực tiếp

– Phân xưởng (sản phẩm)

– ………………………………..

– Phân xưởng (sản phẩm)

– ……………………………….

2 TK 623- Chi phí sử dụng máy thi công

      – ………………………………

3 TK 627- Chi phí sản xuất chung

– Phân xưởng (sản phẩm)

      – ……………………………….

      – Phân xưởng (sản phẩm)

      – ……………………………….

4 TK 641- Chi phí bán hàng
5 TK 642- Chi phí quản lý doanh nghiệp chứng từ xuất nhập khẩu
6 TK 242- Chi phí trả trước
7 TK 335- Chi phí phải trả
8 TK 241- Xây dựng cơ bản dở dang
9 TK 334- Phải trả người lao động
10 TK 338- Phải trả, phải nộp khác
11 …………………………………………….
Cộng:

Ngày …… tháng ….. năm … học xuất nhập khẩu ở đâu

Người lập bảng                                                                                    Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)                                                                                         (Ký, họ tên)

Bạn có thể tải mẫu bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội tại đây MẪU BẢNG PHÂN BỔ TIỀN LƯƠNG VÀ BHXH.

Giadinhketoan chúc bạn thành công.

>>Bài viết được quan tâm: Cảnh báo các trung tâm đào tạo kế toán thực hành lừa đảo

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *