Tổng Hợp Bài Tập Kế Toán Quản Trị Có Lời Giải

Tác giả 03/05/2024 27 phút đọc

Trong kinh doanh, việc quản trị tài chính là vô cùng quan trọng để đảm bảo sự phát triển bền vững của một doanh nghiệp. Và để hoàn thành được nhiệm vụ này, kiến thức về kế toán quản trị là điều không thể thiếu.

Bài tập kế toán quản trị là cách thức để học viên tiếp cận và nắm bắt kiến thức cơ bản về kế toán quản trị. Trong bài viết này, Gia Đình Kế Toán sẽ cùng tìm hiểu về tầm quan trọng của bài tập kế toán quản trị và cách thức áp dụng nó vào thực tế kinh doanh.

I. Kế Toán Quản Trị Là Gì?  

1. Khái niệm kế toán quản trị

Kế toán quản trị là gì

Kế toán quản trị (Management Accounting) là một phương pháp sử dụng thông tin kế toán để hỗ trợ cho quá trình quản trị và ra quyết định của các tổ chức và doanh nghiệp.

Trong kế toán quản trị, các thông tin tài chính được thu thập, phân tích và báo cáo để hỗ trợ cho quản lý và lãnh đạo trong việc đưa ra các quyết định chiến lược, quản lý tài chính, lập kế hoạch, kiểm soát chi phí và tăng cường hiệu suất kinh doanh.

2. Phân biệt kế toán tài chính và kế toán quản trị

Kế toán tài chính (Financial Accounting) và kế toán quản trị (Management Accounting) đều là những hình thức kế toán trong doanh nghiệp. Tuy nhiên, chúng có những khác biệt về mục đích, đối tượng và phạm vi ứng dụng.

- Mục đích:

 • Kế toán tài chính: Mục đích chính của kế toán tài chính là báo cáo tài chính để cung cấp thông tin về tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cho các bên liên quan như cổ đông, nhà đầu tư, ngân hàng, cơ quan thuế và các đối tác kinh doanh khác.
 • Kế toán quản trị: Mục đích chính của kế toán quản trị là cung cấp thông tin quản lý và hỗ trợ ra quyết định cho lãnh đạo và quản lý doanh nghiệp để đưa ra các quyết định hợp lý về chiến lược, tài chính, sản xuất, bán hàng, tiêu thụ, v.v.

- Đối tượng:

 • Kế toán tài chính: Đối tượng của kế toán tài chính là các bên liên quan bên ngoài doanh nghiệp, chẳng hạn như các cổ đông, nhà đầu tư, các cơ quan chức năng như thuế, kiểm toán, ngân hàng, v.v.
 • Kế toán quản trị: Đối tượng của kế toán quản trị là lãnh đạo và quản lý doanh nghiệp.

- Phạm vi ứng dụng:

 • Kế toán tài chính: Phạm vi ứng dụng của kế toán tài chính là toàn bộ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian nhất định, được báo cáo trong các báo cáo tài chính như báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ , báo cáo tài chính, v.v.
 • Kế toán quản trị: Phạm vi ứng dụng của kế toán quản trị là những hoạt động kinh doanh cụ thể trong doanh nghiệp, nhằm hỗ trợ cho việc quản lý và ra quyết định của lãnh đạo và quản lý doanh nghiệp. Các thông tin kế toán quản trị được báo cáo thông qua các báo cáo nội bộ , như báo cáo chi phí sản xuất... 

Xem thêm: 

2. Tổng Hợp Bài Tập Kế Toán Quản Trị Có Lời Giải  

Giải bài tập kế toán quản trị

2.1. Giải bài tập kế toán quản trị chương 1

B1. Điền dấu x vào đúng các nội dung của các cột sau:

Nội dungHoạch địnhRa quyết địnhKiểm soát
1. Tiến hành mua dây chuyền sản xuất mới x 
2. Theo dõi tình hình bán hàng trong kỳ  x
3. Dự kiến sẽ tăng sản lượng gấp 3 lần so với hiện tại trong vòng 3 năm tới (khi đưa dây chuyền sản xuất mới vào hoạt động)x  
4. Chính thức đưa sản phẩm thâm nhập thị trường Châu Âu x 

5. Yêu cầu báo cáo về tình hình doanh thu, chi phí của kỳ vừa thực hiện

  x
6. Yêu cầu cắt giảm ngay 10% chi phí của tháng tới x 

B2. Trắc nghiệm

Báo cáo kế toán quản trị thường được lập vào lúc nào?

 1. a. Khi công khai thông tin tài chính trước các cổ đông
 2. Khi các cơ quan quản lý chức năng yêu cầu kiểm tra
 3. Khi nhà quản trị cần thông tin để thực hiện chức năng quản lý 
 4. Khi kết thúc niên độ kế toán

Lĩnh vực nào có áp dụng Kế toán quản trị?

 1. Ngành thương mại, dịch vụ
 2. Ngành sản xuất công nghiệp, xây dựng cơ bản
 3. Các ngành tổ chức phi lợi nhuận
 4. Tất cả các câu trên đều đúng 

Báo cáo kế toán quản trị nhằm cung cấp thông tin phục vụ:

 1. Các cấp quản trị trong doanh nghiệp 
 2. Các cơ quan chức năng của nhà nước
 3. Các nhà đầu tư, các cổ đông góp vốn
 4. Các khách hàng và nhà cung cấp

2.2. Bài tập kế toán quản trị chương 2

Chi phí trong kế toán quản trị có đặc điểm:

 1. Những phí tổn ước tính
 2. Những phí tổn thực tế đã phát sinh
 3. Có thể không có chứng từ
 4. Tất cả các câu trên đều đúng 

Khoản chi phí nào dưới đây thuộc chi phí sản phẩm của doanh nghiệp sản xuất

 1. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp cho sản xuất 
 2. Chi phí hàng hóa mua trong kỳ
 3. Chi phí vận chuyển, bốc dỡ hàng hóa nhập kho
 4. Tất cả các câu trên đều đúng

Trong tháng 6/N, Công ty Anh Minh sản xuất 2000 sản phẩm, tiêu thụ 1500 sản phẩm. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 800đ/sp, chi phí nhân công trực tiếp 400đ/sp, biến phí sản xuất chung 350đ/sp, định phí sản xuất chung 1.200.000đ, biến phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp 120đ/sp, định phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp 1.500.000đ. Tổng chi phí trong kỳ được tính theo phương pháp trực tiếp: (đồng)

 1. 4905000
 2. 5205000 
 3. 6040000
 4. Tất cả đều sai

Trong tháng 6/N, Công ty Anh Minh sản xuất 2000 sản phẩm, tiêu thụ 1500 sản phẩm. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 800đ/sp, chi phí nhân công trực tiếp 400đ/sp, biến phí sản xuất chung 350đ/sp, định phí sản xuất chung 1.200.000đ, biến phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp 120đ/sp, định phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp 1.500.000đ. Giá thành đơn vị theo phương pháp toàn bộ:

 1. 1550 đ/sp 
 2. 2150 đ/sp
 3. 2270 đ/sp
 4. Tất cả các câu đều sai

2.3. Giải bài tập kế toán quản trị chương 3

Công ty Minh Khang có năng lực sản xuất và tiêu thụ tối đa: 40000 sản phẩm. Trong tháng 8/N có tài liệu như sau: đơn giá bán 160000 đ/sp, biến phí đơn vị: 85000 đ/sp, tổng định phí 1500 000 000 đ, khối lượng sản phẩm sản xuất và tiêu thụ 30000 sp. Nếu bạn một sản phẩm thì thưởng cho nhân viên bán hàng là 12500 đ/sản phẩm. Số lượng sản phẩm tiêu thụ để đạt được lợi nhuận ban đầu.

 1. 20000 sản phẩm
 2. 30000 sản phẩm 
 3. 36000 sản phẩm
 4. Tất cả các câu đều sai

Công ty Minh Khang có năng lực sản xuất và tiêu thụ tối đa: 40000 sản phẩm. Trong tháng 8/N có tài liệu như sau: đơn giá bán 160000 đ/sp, biến phí đơn vị: 85000 đ/sp, tổng định phí 1500 000 000 đ, khối lượng sản phẩm sản xuất và tiêu thụ 30000 sp. Giả sử tháng sau công ty khối lượng sản phẩm tiêu thụ 30000 sản phẩm. Nếu doanh thu có thể tăng 15% thì lợi nhuận trước thuế sẽ tặng thêm: (đồng)

 1. 720 000 000
 2. 337 500 000 
 3. 382 500 000
 4. Tất cả các câu đều sai

3. Học Kế Toán Quản Trị Ở Đâu Tốt  

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều địa chỉ đào tạo kế toán quản trị chất lượng như các trường đại học, các trung tâm,... Nếu bạn muốn học về kế toán quản trị nhưng không muốn tốn quá nhiều thời gian làm thủ tục đến trường học thì có thể tham gia các khóa học kế toán quản trị ở các trung tâm chuyên về đào tạo kế toán như Trung tâm Lê Ánh,...

Có thể nhận định rằng khóa học kế toán quản trị của Kế toán Lê Ánh hiện nay là một trong những khóa học uy tín, chất lượng nhất. Sở dĩ nó được đánh giá cao như vậy là vì những lý do sau đây:

- Chất lượng đào tạo: Nên tham khảo các thông tin đánh giá về chất lượng đào tạo tại các trường, trung tâm đào tạo, ví dụ như danh sách các trường được công nhận chất lượng đào tạo bởi Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc các chứng chỉ uy tín được cấp bởi các tổ chức có thẩm quyền.

- Đội ngũ giảng viên và chương trình đào tạo: Các giảng viên có chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực kế toán quản trị và các môn liên quan không? Chương trình đào tạo có nội dung và phương pháp giảng dạy phù hợp với yêu cầu của thị trường và doanh nghiệp không?

- Cơ hội việc làm: Các trường, trung tâm đào tạo có cung cấp cho sinh viên cơ hội thực tập, trải nghiệm thực tế và giới thiệu việc làm cho sinh viên không? Có những đối tác, doanh nghiệp nào đồng hành với trường, trung tâm đào tạo để cung cấp các cơ hội này cho sinh viên?

- Phản hồi từ học viên: Nên tham khảo phản hồi từ các sinh viên, học viên đã tốt nghiệp hoặc đang học tại các trường, trung tâm đào tạo để có cái nhìn trực tiếp về chất lượng đào tạo và kinh nghiệm học tập của các bạn đó.

- Cơ sở chăm sóc khách hàng: Cơ sở chăm sóc khách hàng tại Kế toán Lê Ánh vô cùng nhiệt tình, ân cần và luôn hỗ trợ hết mình cho học viên. 

Tham khảo chi tiết tại »»

https://giadinhketoan.com/review-khoa-hoc-ke-toan-quan-tri-online-offline-o-dau-tot/

Trên đây là tất cả thông tin liên quan đến bài tập kế toán quản trị mà Gia Đình Kế Toán muốn cung cấp đến bạn. Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết!

Xem thêm các bài viết liên quan:

Tác giả Admin
Bài viết trước Tổng Hợp Bài Tập Định Khoản Kế Toán Có Lời Giải

Tổng Hợp Bài Tập Định Khoản Kế Toán Có Lời Giải

Bài viết tiếp theo

Thuế Thu Nhập Cá Nhân (TNCN) Là Gì? Mọi Điều Bạn Cần Biết

Thuế Thu Nhập Cá Nhân (TNCN) Là Gì? Mọi Điều Bạn Cần Biết
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo