Tổng hợp các công việc của kế toán trưởng

giadinhketoan.com Tác giả giadinhketoan.com 27/02/2024 8 phút đọc

Người lãnh đạo cao nhất phòng tài chính- kế toán là kế toán trưởng chịu trách nhiệm trước tổng giám đốc công ty về tất cả hoạt động của phòng do mình phụ trách, hỗ trợ thực hiện các khâu về kho, thuế, hàng hóa…là các kế toán viên. Vậy chi tiết công việc của kế toán trưởng bao gồm những gì? Giadinhketoan sẽ gửi đến bạn đọc công việc của kế toán trưởng trong bài viết dưới đây

công việc của kế toán trưởng

a.Nhiệm vụ điều hành

-Có trách nhiệm quản lý chung, kiểm soát mọi hoạt động có liên quan đến lĩnh vực tài chính, kế toán. Tham mưu cho giám đốc ra các quyết định về chính sách và kế toán tài chính của công ty.

-Tổ chức công tác quản lý và điều hành, thực hiện các công việc liên quan đến lĩnh vực nghiệp vụ, thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm thuộc Phòng tài chính- kế toán

-Tổ chức công tác tài chính kế toán và bộ máy nhân sự theo yêu cầu đổi mới phù hợp với chủ trương, chiến lược phát triển trong từng giai đoạn khóa học kế toán tổng hợp tại tphcm 

-Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát và giám sát toàn bộ công việc để kịp thời giải quyết các vướng mắc khó khăn, đảm bảo việc thực hiện nhiệm vụ của phòng và mỗi thành viên đạt hiểu quả cao nhất, nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện công việc và năng lực làm việc của từng cán bộ nhân viên để khen thưởng, động viên hoặc kỷ luật kịp thời.

-Chủ trì các cuộc họp hội, họp đột xuất để thảo luận và giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác phòng của từng thành viên. Tham gia các cuộc họp giao ban, họp chuyên đề của phòng tài chính- kế toán.

-Báo cáo thường xuyên tình hình hoạt động của Phòng tài chính- kế toán cho Ban Tổng giám đốc công ty, tiếp nhận, phổ biến và triển khai thực hiện kịp thời các chỉ thị của Ban tổng giám đốc công ty. tự học xuất nhập khẩu online 

b.Công tác kế toán

-Tổ chức kế toán, thống kê phù hợp với tình hình hoạt động của công ty theo yêu cầu của từng giai đoạn, phù hợp với chủ trương, chiến lược phát triển chung của công ty.

-Tổ chức cải tiến và hoàn thiện chế độ hạch toán kế toán, bộ máy kế toán thống kê theo mẫu biểu thống nhất, đảm bảo việc ghi chép, tính toán số liệu chính xác, trung thực, kịp thời và đầy đủ toàn bộ quá trình hoạt động kinh doanh trong toàn công ty

-Tổ chức chỉ đạo việc kiểm kê, đánh giá chính xác tài sản cố định, công cụ dụng cụ, tiền mặt, thành phẩm, hàng hóa, từ kết quả kiểm kê, đánh giá tình hình sử dụng và quản lý vốn cũng như phát hiện kịp thời các trường hợp làm sai nguyên tắc quản lý tài chính kế toán hoặc làm mất mát, gây hư hỏng, thiệt hại, đề ra các biện pháp xử lý và quản lý phù hợp

-Tổ chức kiểm tra, kiểm soát các hợp đồng kinh tế của công ty nhằm bảo vệ cao nhất quyền lợi của công ty

-Tổ chức đánh giá, phân tích tình hình hoạt động tài chính, kinh doanh của toàn công ty. Thông qua số liệu TCKT nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tháo gỡ khó khan trong kinh doanh do các quy định tài chính không phù hợp để đẩy mạnh phát triển kinh doanh.

-Tổ chức lập kế hoạch, kiểm tra báo cáo, đánh giá công tác thực hiện kế hoạch chi phí công ty, các đơn vị phụ thuộc công ty hàng tháng, quý năm. Tổ chức công tác phân tích việc thực hiện chi phí, đề ra các biện pháp tiết kiệm hợp lý trên cơ sở kết quả phân tích và đánh giá

giadinhketoan.com
Tác giả giadinhketoan.com Admin
Bài viết trước Tổng Hợp Bài Tập Kế Toán Quản Trị Có Lời Giải

Tổng Hợp Bài Tập Kế Toán Quản Trị Có Lời Giải

Bài viết tiếp theo

Học kế toán trường nào? Ra trường làm gì? Mức lương bao nhiêu?

Học kế toán trường nào? Ra trường làm gì? Mức lương bao nhiêu?
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo