Quy trình lưu trữ sổ sách kế toán

Trong nội dung bài viết dưới đây, chúng tôi xin chia sẻ với các bạn quy trình lưu trữ sổ sách kế toán được dành cho các công ty có quy mô siêu nhỏ chắc chắn sẽ nhận được nhiều sự quan tâm của tất cả mọi người.

1. Những thông tin liên quan đến Sổ Sách Kế Toán

Sổ Nhật Ký Chung lớp kế toán tổng hợp

Bìa xanh Sổ sách kế toán

Bìa trắng NKC

 • In NKC từ tháng 01 đến tháng 12

Bìa trắng Sổ Cái khóa học kế toán

 • In toàn bộ sổ cái 1 tháng đóng thành cuốn mỗi tháng là 01 cuốn từ TK loại 01 – đến TK loại 09
 • Cân đối phát sinh
 • Kết quả hoạt động kinh doanh

Bìa trắng Sổ Quỹ: tiền mặt và tiền gửi

Bìa trắng Bảng Tổng Hợp Công Nợ và Sổ Chi Tiết Công Nợ

 • Bảng tổng hợp Công nợ phải thu, phải trả
 • Sổ chi tiết công nợ từng đối tượng khách hàng

2. Chứng từ thu chi và khai báo thuế

Bìa xanh học kế toán thực tế ở đâu hà nội

Hồ sơ gồm:

 • Báo cáo thuế tháng/quý
 • Bảng kê phụ lục bán ra và mua vào
 • Giấy  nhận nộp tờ khai qua mạng của tổng cục thuế
 • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
 • Thông báo phát hành hóa đơn
 • Hóa đơn đầu ra: liên xanh
 • Hóa đơn đầu vào                                kế toán xây dựng công trình
 • Phiếu thu, phiếu chi, phiếu hạch toán công nợ
 • Phiếu thu tiền hoặc phiếu công nợ hạch toán và Phiếu xuất kho
 • Phiếu chi tiền hoặc phiếu công nợ hạch toán và Phiếu nhập kho

 

thời gian lưu trữ sổ sách kế toán

3. Bảng tổng hợp nhập xuất tồn kho NVL, HH

Bìa xanh

Phát sinh ít Học kế toán doanh nghiệp ở đâu

 • In bảng kê nhập xuất tồn từ tháng 01 đến tháng 12 năm tài chính và sổ chi tiết NVL, HH
 • In sổ chi tiết NVL, HH thành nhiều cuốn
 • Tài khoản in là: 152,153,155,156

Phần 04 Bảng phân bổ khấu hao và phân bổ chi phí trả trước

 • Bìa xanh                          kế toán công ty xây dựng
 • In bảng khấu hao và phân bổ chi phí trả trước ngắn và dài hạn từ tháng 01 đến tháng 12
 • Tài khoản in là: 214, 242

4. Bảng tổng hợp giá thành xây lắp TK 154

 • Bìa xanh
 • In bảng tổng hợp giá thành 154 toàn bộ từ tháng 01 đến tháng 12
 • Sổ chi tiết tài khoản 154 cho từng đối tượng công trình
 • Lập một bảng tổng hợp những hợp đồng kinh tế bán ra đã xuất hóa đơn và tình trạng của hợp đồng
 • Phân tách giá thành chi tiết cho từng mục đã xuất hóa đơn: 621,622,623,627 theo từng tháng phát sinh của tài khoản giá thành công trình cần theo dõi

>>>Xem thêm: Quyết toán thuế TNCN đối với người chưa có MST cá nhân?

5. Báo cáo tài chính

 •  Bảng cân đối kế toán                                kế toán xây dựng theo thông tư 200
 • Bảng cân đối tài khoản phát sinh
 • Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
 • Lưu chuyển tiền tệ
 • Thuyết minh báo cáo tài chính

6. Tờ khai quyết toán thuế TNDN:

 • Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
 • Phụ lục chuyển lỗ (nếu có)                        hạch toán kế toán xây dựng
 • Phụ lục ưu đãi thuế (nếu có)

7. Tờ khai quyết toán thuế TNCN:

 • Giấy xác nhận nộp tờ khai qua mạng của tổng cục thuế
 • In báo cáo tài chính đã nộp cơ quan thuế: 02 bản để sau này 1 bản gửi cơ quan thuế khi kiểm tra tại doanh nghiệp
 • Báo cáo tài chính sau khi nộp cơ quan thuế lập 01 bản nộp cơ quan thông kê và nộp cái mẫu cho cơ quan thống kê

8. Hợp đồng

 • Bìa xanh: Hợp đồng Ra + Vào + Lao Động
 • Lưu trữ toàn bộ các hợp đồng đầu vào của các nhà cung cấp lại thành 1 bìa còng hoặc Alco
 • Lưu trữ toàn bộ các hợp đồng Bán ra của người mua lại thành 1 bìa còng hoặc Alco
 • Lưu trữ toàn bộ hợp đồng lao động đã ký với người lao động: ký tá đầy đủ, phụ lục hợp đồng, quyết định tăng và giảm lương

»»»»» Học chứng chỉ kế toán trưởng ở đâu tốt?

9. Hồ sơ Lao Động

 • Bìa xanh: Lao Động                                khóa học kế toán xây dựng
 • In Quyết toán thuế TNCN năm đã nộp
 • In toàn bộ hợp đồng lao động ra giấy, kẹp cùng chứng minh nhân dân photo
 • In toàn bộ Bảng lương, Chấm công 12 tháng liên tục

10. Báo cáo thuế bằng excel và công tác chuẩn bị hậu giải trình thanh tra thuế sau này

 • Xuất khai báo thuế từ HTKK ra bằng excel để lưu trữ theo tháng/ quý để phục vụ công tác giải trình thuế sau này
 • Gộp báo cáo thuế Bảng kê bán ra trong năm làm 1 sheet + mua vào trong năm làm 1 sheet
 • Lọc những hóa đơn >= 20.000.000 hoặc cùng ngày >= 20.000.000 để theo dõi quá trình thanh toán = UNC cho khách hàng
  Hóa đơn công nợ >= 20.000.000
 • Mở một bìa còng lưu trữ toàn bộ những hóa đơn mua vào 331 phô tô >= 20.000.000 trong 1 năm tài chính kẹp cùng UNC và hợp đồng kinh tế đã ký kết
 • Đến ngày 31/12 kết thúc năm tài chính mà chưa có chứng từ thanh toán qua ngân hàng UNC thì phải lập hợp đồng trả chậm, nếu đã có hợp đồng thì
  phải lập phụ lục hợp đồng gia hạn thời gian gian

>>>Xem thêm: Học kế toán tổng hợp thực hành ở Hà Nội

Đội ngũ Admin Gia Đình Kế Toán

Tác giả: Chu Đình Xinh

Có thể bạn quan tâm: Khóa học xuất nhập khẩu

5/5 - (5 bình chọn)

3 thoughts on “Quy trình lưu trữ sổ sách kế toán

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *