Mẫu biên bản đối chiếu công nợ mới nhất

Khi làm kế toán công nợ, kế toán phải theo dõi các khoản công nợ phải thu và phải trả. Biên bản đối chiếu công nợ là một trong những chứng từ quan trọng nhằm đối chiếu và xác nhận tình hình thanh toán, số dư công nợ giữa bên mua và bên bán. Trong bài viết dưới đây, Giadinhketoan.com sẽ gửi đến bạn đọc mẫu biên bản đối chiếu công nợ mới nhất.

>>>Xem thêm: Mẫu báo cáo tình hình tài chính theo Thông tư 133

Công ty………                                                         Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

              Số: …………….                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                      Hà Nội, ngày ……  Tháng …… năm ……

                                             BIÊN BẢN ĐỐI CHIẾU CÔNG NỢ

–  Căn cứ vào biên bản giao nhận hàng hóa.
–  Căn cứ vào thoả thuận giữa hai bên.
Hôm nay, ngày…. tháng…..năm ……… Tại văn phòng Công ty ………………….. , chúng tôi gồm có:

1. Bên A (Bên mua): …………………………………………………………………………………..

–  Địa chỉ : ………………………………………………………………………………..

–  Điện thoại      :   ……………………………….      Fax:…………
–  Đại diện         :   ………………………………..     Chức vụ: …………

2. Bên B (Bên bán): …………………………………………………………………………………..

–  Địa chỉ    : …………………………………………………………………………………………..
–  Điện thoại      : ……………………             Fax:………………………………….
–  Đại diện         :  ………………….               Chức vụ: ……………………

Cùng nhau đối chiếu công nợ từ ngày ……… đến ngày …………….. cụ thể như sau:

I. Đối chiếu công nợ

1. Bên A bán hàng cho bên B

STT Diễn giải Số tiền
1 Số dư đầu kỳ 0
2 Số phát sinh tăng trong kỳ 100.000.000
3 Số phát sinh giảm trong kỳ 50.000.000
4 Số dư cuối kỳ 50.000.000

2. Bên B bán hàng cho bên A

STT Diễn giải Số tiền
1 Số dư đầu kỳ 0
2 Số phát sinh tăng trong kỳ 30.000.000
3 Số phát sinh giảm trong kỳ 0
4 Số dư cuối kỳ 30.000.000

Công nợ chi tiết

Đối tượng Số còn thu Số còn phải trả Cấn trừ Tình trạng
Bên A 50.000.000 30.000.000 20.000.000 Phải thu
Bên B 30.000.000 50.000.000 20.000.000 Phải trả

3. Kết luận: Tính đến hết ngày ……………. CÔNG TY ……………. (bên A) còn phải thanh toán cho Công ty…………… (bên B) số tiền là: ……………….

(Bằng chữ:…………………………………………)
– Biên bản này được lập thành 02 bản có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ 01 bản làm cơ sở cho việc thanh toán sau này giữa hai bên.

                 ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                ĐẠI DIỆN BÊN B

               (Ký tên, đóng dấu)                                                             (Ký tên, đóng dấu)

Bạn có thể tải mẫu biên bản đối trừ công nợ tại đây: mẫu biên bản đối chiếu công nợ

Nguồn bài viết: Kế toán Lê Ánh

Mong bài viết của gia đình kế toán sẽ có ích cho bạn đọc!

>>>>Bài viết được quan tâm: Cảnh báo các trung tâm đào tạo kế toán thực hành lừa đảo

Bên cạnh các bài viết chuyên sâu về kế toán, chúng tôi cũng sẽ gửi tới bạn các bài viết review học xuất nhập khẩu ở đâu tốt, về các trung tâm đào tạo xuất nhập khẩu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *