Mẫu Biên Bản Điều Chỉnh Hóa Đơn Sai Sót Trong Các Trường Hợp

Gia Đình Kế Toán Tác giả Gia Đình Kế Toán 19/07/2024 22 phút đọc

Hiện nay hầu hết các doanh nghiệp đã chuyển sang sử dụng Hóa Đơn Điện Tử, khi kế toán mắc những sai sót về ngày, về số tiền hàng, địa chỉ hoặc thông tin hàng hóa thì phải xử lý như thế nào?. 

Trong bài viết này Gia đình kế toán sẽ hướng dẫn các bạn lập biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử để giúp sửa những lỗi sai này. Dựa vào những mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn sai sót để áp dụng vào thực tế công việc

»»» Chứng chỉ kế toán trưởng – Những vấn đề kế toán cần biết 

I. Biên bản điều chỉnh hóa đơn là gì? dùng trong những trường hợp nào?

Biên bản điều chỉnh hóa đơn là biên bản được lập cùng với hóa đơn điều chỉnh để sử dụng khi hóa đơn có những sai sót về ngày, số tiền hàng, địa chỉ hoặc nội dung hóa đơn.

Các trường hợp làm biên bản điều chỉnh hóa đơn sai sót

Theo Khoản 3 Điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC thì trường hợp doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử để xuất hàng hóa, dịch vụ phát hiện ra sai sót trong nội dung sẽ được xử lý như sau:

". Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-)."

Trường hợp 1: Hóa đơn điện tử có sai sót đã lập và gửi cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ; hoặc hóa đơn điện tử đã lập và gửi cho người mua, người bán và người mua chưa kê khai thuế thì xử lý như sau:

Hủy hóa đơn điện tử khi đã có sự đồng ý và xác nhận của cả 2 bên bán và mua và có hiệu lực theo đúng thời hạn 2 bên bán và mua thỏa thuận. Hóa đơn điện tử đã hủy nhưng vẫn phải lưu trữ theo thời gian quy định.

Bên bán lập hóa đơn điện tử mới theo đúng quy định để gửi cho bên mua. Trên hóa đơn điện tử mới phải có dòng chữ “hóa đơn này thay thế hóa đơn số…, ký hiệu, gửi ngày tháng năm”.

Trường hợp 2: Hóa đơn điện tử có sai sót đã gửi cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Người bán và người mua đã kê khai thuế thì bên bán xử lý như sau:

Lập biên bản điều chỉnh hóa đơn có chữ ký điện tử của cả hai bên ghi rõ sai sót

Bên bán lập hóa đơn điện tử điều chỉnh sai sót.

Sau khi xuất Hóa đơn điều chỉnh thì cả 2 bên thực hiện kê khai điều chỉnh theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và hóa đơn hiện hành.

Như vậy, trong Trường hợp 2 ở trên, kế toán cần lập biên bản điều chỉnh hóa đơn để ghi nhận sai sót và căn cứ để lập hóa đơn điện tử điều chỉnh.

»»»» Học Kế Toán Online Ở Đâu Tốt 

II. Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử viết sai mới nhất

Tùy vào từng lỗi sai trên hóa đơn điện tử mà kế toán cần sử dụng các mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử tương ứng.

Một số biên bản điều chỉnh hóa đơn sai sót thường gặp như: 

  • Biên bản điều chỉnh hóa đơn sai địa chỉ mới nhất
  • Biên bản điều chỉnh hóa đơn sai tên công ty
  • Biên bản điều chỉnh hóa đơn sai số tiền
  • Biên bản điều chỉnh hóa đơn sai tên hàng hóa

1. Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử sai đơn giá, số tiền

CÔNG TY …………….

 

Số ..../…………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2016

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN SAI SÓT


Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính 

Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ tài chính 

Hôm nay, ngày .... tháng ... năm ..., tại văn phòng Công ty ..........................., chúng tôi gồm có: 

Bên A: ....................................................

Do ông: …………………….., chức vụ: Giám đốc, làm đại diện.

Địa chỉ: ……………………………….

Điện thoại: ……………………….; Email: …………………………

Mã số thuế: ………………………… 

Bên B: ....................................................

Do ông (bà):………….. , chức vụ: ……, làm đại diện.

Địa chỉ: ………………..

Điện thoại: ……………; Email: …………………

Mã số thuế: ……………..

Hai bên thống nhất lập biên bản điều chỉnh hoá đơn GTGT số 000388, ký hiệu TQ/20P ngày 21/1/2021 đã kê khai vào kỳ Quý 1/2021 và lập hóa đơn điều chỉnh số 000908, ký hiệu TU/20P ngày 12/5/2021, cụ thể như sau:

Lý do điều chỉnh: Do ghi sai đơn giá của mặt hàng: 

NỘI DUNG TRƯỚC KHI ĐIỀU CHỈNH:

STTTên hàng hóa, dịch vụĐơn vị tínhSố lượngĐơn giáThành tiền
123456=4x5
      

Hai bên thống nhất điều chỉnh lại đơn giá như sau:

STTTên hàng hóa, dịch vụĐơn vị tínhSố lượngĐơn giáThành tiền
123456=4x5
      
      

Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản, có giá trị pháp lý như nhau

ĐẠI DIỆN BÊN A

 

(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BÊN B

 

(Ký, ghi rõ họ tên)

2. Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử sai tên, địa chỉ công ty

CÔNG TY ……………

 

Số ..../BBĐCHĐ-KTTU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2016

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN SAI SÓT

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính

Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ tài chính 

Hôm nay, ngày .... tháng ... năm ..., tại văn phòng Công ty …………………., chúng tôi gồm có: 

Bên A:.......................................................

Do ông: ……………….., chức vụ: Giám đốc, làm đại diện.

Địa chỉ: ………………………………….

Điện thoại: ……………………….; Email: …………………………

Mã số thuế: …………………………….

Bên B: ....................................................

Do ông (bà):………….. , chức vụ: ……, làm đại diện.

Địa chỉ: ………………..

Điện thoại: ……………; Email: …………………

Mã số thuế: ……………..

Hai bên thống nhất lập biên bản điều chỉnh hoá đơn GTGT số 000234, ký hiệu TQ/30P ngày 21/1/2021 đã kê khai vào kỳ Quý 1/2021, cụ thể như sau:

Lý do điều chỉnh: Do ghi sai địa chỉ công ty mua hàng. 

NỘI DUNG TRƯỚC KHI ĐIỀU CHỈNH:

Địa chỉ: Tầng 9, tòa nhà Technosoft, 8 Phố Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.

HAI BÊN THỐNG NHẤT ĐIỀU CHỈNH LẠI ĐỊA CHỈ NHƯ SAU:

Địa chỉ: Tầng 9, toà nhà Technosoft, số 8 Phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội. 

Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản, có giá trị pháp lý như nhau

ĐẠI DIỆN BÊN A

 

(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BÊN B

 

(Ký, ghi rõ họ tên)

Tham khảo: 

Gia Đình Kế Toán
Tác giả Gia Đình Kế Toán admingiadinhketoan
Bài viết trước Mẫu Biên Bản Bàn Giao Thiết Bị, Máy Móc Và Cách Soạn Thảo

Mẫu Biên Bản Bàn Giao Thiết Bị, Máy Móc Và Cách Soạn Thảo

Bài viết tiếp theo

TỰ HỌC KẾ TOÁN: Hướng Dẫn Từng Bước Cho Người Mới

TỰ HỌC KẾ TOÁN: Hướng Dẫn Từng Bước Cho Người Mới
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo