Cách Xuất Hóa Đơn Điện Tử Theo Thông Tư 78

Gia Đình Kế Toán Tác giả Gia Đình Kế Toán 18/07/2024 15 phút đọc

Cách xuất hóa đơn điện tử theo thông tư 78 như thế nào? Mời bạn đọc cùng Gia đình kế toán tìm hiểu cách xuất hóa đơn điện tử trong bài viết sau.

>>Xem thêm: Review Top 3 địa chỉ học kế toán tổng hợp tốt nhất Hà Nội TPHCM 

Xuất hóa đơn điện tử trên phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice

Để xuất hóa đơn điện tử bạn đọc cần làm theo các bước như sau

Bước 1: Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử 

Tại menu chính của E-invoice, bạn truy cập Phát hành => Phát hành hóa đơn theo TT78. Tại mục “3.1 Tờ khai đăng ký thay đổi thông tin sử dụng HĐĐT”, doanh nghiệp tiến hành nhập thông tin tờ khai, lưu ý một số mục như sau:

- (1) Địa chỉ thư điện tử: Điền email liên hệ dùng để xác nhận thông báo về kết quả đăng ký tờ khai được Cơ quan thuế trả về.

- (2) Hình thức hóa đơn: Doanh nghiệp lựa chọn đúng hình thức hóa đơn phát hành (có 2 hình thức là hóa đơn có mã hoặc không có mã của cơ quan thuế).

- (3) Phương thức chuyển dữ liệu: Lựa chọn chuyển đầy đủ nội dung từng hóa đơn hoặc chuyển theo bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử.

- (4) Loại hóa đơn sử dụng: Bạn có thể lựa chọn một hoặc nhiều loại hóa đơn khác nhau như

  • Hóa đơn GTGT
  • Hóa đơn bán hàng.
  • Hóa đơn bán tài sản công.
  • Hóa đơn bán hàng dự trữ quốc gia.
  • Các loại hóa đơn khác.
  • Các chứng từ được in, phát hành, sử dụng và quản lý như hóa đơn.

- (5) Danh sách chứng thư số sử dụng: Kê khai danh sách thiết bị chữ ký số doanh nghiệp sẽ sử dụng để ký số trên hóa đơn điện tử, ghi rõ nhà cung cấp, thời hạn sử dụng của chữ ký số.

xuat hoa don dien tu

Sau khi nhập đầy đủ các thông tin trên Tờ khai 01/ĐKTĐ-HĐĐT, doanh nghiệp tiến hành ký số và gửi tờ khai lên cơ quan thuế bằng cách nhấn vào nút ký tờ khai và gửi tờ khai.

Bước 2: Nhận kết quả từ Cơ quan thuế

Cơ quan thuế sẽ phản hồi về việc chấp nhận hoặc không chấp nhận trong vòng 1 ngày. 

Thông báo sẽ được gửi về địa chỉ email của doanh nghiệp.

Bước 3: Lập, xuất hóa đơn điện tử trên E-invoice

Sau khi cơ quan thuế chấp nhận tờ khai đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử, doanh nghiệp có thể bắt đầu xuất hóa đơn điện tử. 

Để tạo mẫu hóa đơn, bạn vào menu Phát hành => Mẫu hóa đơn => Lựa chọn mẫu hóa đơn theo chuẩn dữ liệu quy định tại Thông tư 78

xuất hóa đơn điện tử

Như vậy, tại mục phát hành mẫu hóa đơn sẽ không còn mục thể hiện số lượng hóa đơn như trước. Để lập và xuất hóa đơn, bạn chỉ cần nhập vào ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn.

xuất hóa đơn điện tử

Sau khi ký số hóa đơn, thông tin hóa đơn sẽ được hệ thống tự động gửi cho người mua trong trường hợp hóa đơn không có mã, gửi lên cơ quan thuế để thực hiện cấp mã đối với hóa đơn có mã.

Hóa đơn điện tử phải được gửi cho cơ quan thuế chậm nhất trong cùng ngày gửi cho người mua.

Bước 4: Gửi hóa đơn điện tử cho khách hàng

Để gửi hóa đơn điện tử cho khách hàng, người bán có thể gửi thông qua email hoặc SMS.

Quy định xử lý hóa đơn điện tử đã gửi cơ quan thuế có sai sót

Thông tư 78/2021/BTC hướng dẫn xử lý hóa đơn điện tử đã gửi cơ quan thuế có sai sót trong một số trường hợp như sau:

“Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập có sai sót phải cấp lại mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử có sai sót cần xử lý theo hình thức điều chỉnh hoặc thay thế thì người bán được lựa chọn để thông báo việc điều chỉnh cho từng hóa đơn có sai sót hoặc thông báo việc điều chỉnh cho nhiều hóa đơn điện tử có sai sót đến cơ quan thuế bất cứ thời gian nào nhưng chậm nhất là ngày cuối cùng của kỳ kê khai thuế giá trị gia tăng phát sinh hóa đơn điện tử điều chỉnh 

Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập có sai sót và người bản đã xử lý theo hình thức điều chỉnh hoặc thay thế, sau đó lại phát hiện hóa đơn tiếp tục có sai sót thì các lần xử lý tiếp theo người bán sẽ thực hiện theo hình thức đã áp dụng khi xử lý sai sót lần đầu 

Sau thời hạn chuyển bằng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế, trường hợp thiếu dữ liệu hóa đơn điện tử tại bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử đã gửi cơ quan thuế thì người bản gửi bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử bổ sung 

Trường hợp bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử đã gửi cơ quan thuế có sai sót thì người bản gửi thông tin điều chỉnh cho các thông tin đã kê khai trên bảng tổng hợp. 

Trường hợp người bán lập hóa đơn khi thu tiền trước hoặc trong khi cung cấp dịch vụ sau đó có phát sinh việc hủy hoặc chấm dứt việc cung cấp dịch vụ thì người bán thực hiện hủy hóa đơn điện tử đã lập và thông báo với cơ quan thuế về việc hủy hóa đơn. 

Trường hợp theo quy định hóa đơn điện tử được lập không có ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số hóa đơn có sai sót thì người bán chỉ thực hiện điều chỉnh mà không thực hiện hủy hoặc thay thế.” 

Vậy qua bài viết trên bạn đọc đã nắm được cách xuất hóa đơn điện tử theo thông tư 78. Hy vọng bài viết giúp ích cho bạn đọc khi xuất hóa đơn điện tử.

>>>Xem thêm:

Gia Đình Kế Toán
Tác giả Gia Đình Kế Toán admingiadinhketoan
Bài viết trước Cách xử lý hóa đơn khi thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh

Cách xử lý hóa đơn khi thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh

Bài viết tiếp theo

TỰ HỌC KẾ TOÁN: Hướng Dẫn Từng Bước Cho Người Mới

TỰ HỌC KẾ TOÁN: Hướng Dẫn Từng Bước Cho Người Mới
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo