Tờ khai tham gia điều chỉnh thông tin BHXH BHYT

Tác giả 19/07/2024 9 phút đọc

Khi thay đổi thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thì bạn đọc phải làm tờ khai điều chỉnh. Vậy cách viết tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội và BHYT như thế nào? Gia đình kế toán sẽ gửi đến bạn đọc mẫu tờ khai tham gia điều chỉnh thông tin BHXH và BHYT trong bài viết sau:

>>Xem thêm: Mẫu phiếu đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế 

Mẫu tờ khai điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế

To-khai-thay-doi-thong-tin-BHXH

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu TK1-TS

(Ban hành kèm theo QĐ số: 595/QĐ-BHXH

ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam)

 

TỜ KHAI

THAM GIA, ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ

 

Kính gửi: ..............................................................................

1.Phần kê khai bắt buộc học xuất nhập khẩu ở đâu tốt 

[01]. Họ và tên (viết chữ in hoa): …………………………………………………………………

[02]. Ngày, tháng, năm sinh: ………/………/…………… [03]. Giới tính: …………………

[04]. Quốc tịch ………………………… [05]. Dân tộc ………………………………………

[06]. Nơi đăng ký giấy khai sinh: [06.1]. Xã (phường, thị trấn): …………………………………

[06.2]. Huyện (quận, thị xã, Tp thuộc tỉnh): ……………………. [06.3]. Tỉnh (Tp): ………………

[07]. Địa chỉ nhận hồ sơ: [07.1]. Số nhà, đường phố, thôn xóm: .…….………………………

[07.2]. Xã (phường, thị trấn): ..……..………………. [07.3] Huyện (quận, thị xã, Tp thuộc tỉnh): .………..……………………………… [07.4].Tỉnh (Tp): …………….………………………

[08]. Họ tên cha/ mẹ/ người giám hộ (đối với trẻ em dưới 6 tuổi): …………………………………

2.Phần kê khai chung

[09]. Mã số BHXH (đã cấp):……………[09.1]. Số điện thoại liên hệ:……………………...…

[09.2]. Số CMND/ Hộ chiếu/ Thẻ căn cước: ……………….. …………………………………

[10]. Mã số hộ gia đình (đã cấp): ………………………………………………………………

(trường hợp chưa có mã hộ gia đình thì kê khai bổ sung Phụ lục đính kèm tờ khai)

[11]. Mức tiền đóng: …………….…… [12]. Phương thức đóng: …..…….…………………

[13]. Nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu: …………………..……………………….

[14]. Nội dung thay đổi, yêu cầu:

……………………………………………………………………..……………………………

[15]. Hồ sơ kèm theo (nếu có): ……………………………………………..………………….

……………………………………………………………………..……………………………

 

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ

(chỉ áp dụng đối với người lao động thay đổi họ, tên đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh)

 

Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã kê khai

.........., ngày ....... tháng ....... năm ...........

Người kê khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

Tải ngay mẫu tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT TẠI ĐÂY

>>Bài viết được quan tâm: Cảnh báo các trung tâm đào tạo kế toán thực hành lừa đảo 

Tác giả Admin
Bài viết trước Tổ chức cung cấp dịch vụ hoá đơn điện tử

Tổ chức cung cấp dịch vụ hoá đơn điện tử

Bài viết tiếp theo

TỰ HỌC KẾ TOÁN: Hướng Dẫn Từng Bước Cho Người Mới

TỰ HỌC KẾ TOÁN: Hướng Dẫn Từng Bước Cho Người Mới
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo