Tính thuế đối với thu nhập từ bản quyền

Biên tập viên Tác giả Biên tập viên 27/02/2024 6 phút đọc

Đối với những trường hợp thu nhập từ bản quyền thì cách tính thuế như thế nào? Gia đình kế toán sẽ hướng dẫn bạn đọc cách tính thuế đối với thu nhập từ bản quyền trong bài viết sau.

thue-thu-nhap-tu-ban-quyen

>>Xem thêm: Tính thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp theo phương pháp khoán 

1.Thu nhập tính thuế

Thu nhập tính thuế từ tiền bản quyền là phần thu nhập vượt trên 10 triệu hoặc theo hợp đồng chuyển nhượng, không phụ thuộc vào số lần thanh toán hoặc số lần nhận tiền mà người nộp thuế nhận được khi chuyển giao, chuyển quyền sử dụng các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ.

Trường hợp cùng là một đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ nhưng hợp đồng chuyển giao, chuyển quyền sử dụng thực hiện làm nhiều hợp đồng với cùng một đối tượng sử dụng thì thu nhập tính thuế là phần thu nhập vượt trên 10 triệu đồng tính trên tổng các hợp đồng chuyển giao, chuyển quyền sử dụng.

Trường hợp đối tượng chuyển giao, chuyển quyền là đồng sở hữu thì thu nhập tính thuế được phân chia cho từng cá nhân sở hữu. Tỷ lệ phân chia được căn cứ theo giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. học xuất nhập khẩu

2.Thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ bản quyền áp dụng theo biểu thuế toàn phần với thuế suất 5%

3.Thời điểm xác định thu nhập tính thuế

Thời điểm xác định thu nhập tính thuế từ bản quyền là thời điểm trả tiền bản quyền

4.Cách tính thuế

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp= Thu nhập tính thuế x Thuế suất 5%

>>>Xem thêm bài viết: Thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng bất động sản

Biên tập viên
Tác giả Biên tập viên Admin
Bài viết trước Tính thuế đối với cá nhân ký hợp đồng làm đại lý sổ xố

Tính thuế đối với cá nhân ký hợp đồng làm đại lý sổ xố

Bài viết tiếp theo

Cách Tính Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp (TNDN)

Cách Tính Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp (TNDN)
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo