Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp (TNDN) Là Gì? Những Điều Cần Biết

Admin Gia Đình Kế Toán Tác giả Admin Gia Đình Kế Toán 27/05/2024 50 phút đọc

Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) là một khái niệm quan trọng mà mọi doanh nghiệp cần nắm vững để tuân thủ đúng pháp luật. Trong bài viết này, Gia Đình Kế Toán sẽ cung cấp cái nhìn tổng quan và chi tiết về thuế TNDN, bao gồm khái niệm, vai trò, các quy định, cách tính toán và quy trình khai báo, nộp thuế. 

Chúng tôi sẽ giải thích rõ ràng về đối tượng chịu thuế, các loại thu nhập chịu thuế, các khoản chi phí được trừ và các mức thuế suất hiện hành. Ngoài ra, bài viết còn đưa ra những lưu ý quan trọng để tránh sai sót phổ biến và các biện pháp tránh bị phạt thuế.

Có thể bạn quan tâm: Học Kế Toán Thuế Ở Đâu Tốt?

I. Giới Thiệu Chung

Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì

1. Định nghĩa thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

Khái niệm thuế TNDN là gì?

Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) là một loại thuế trực thu, đánh vào thu nhập của các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh. Thuế TNDN được xác định dựa trên lợi nhuận mà doanh nghiệp thu được sau khi đã trừ đi các khoản chi phí hợp lý, hợp lệ. 

Đây là loại thuế quan trọng, áp dụng cho mọi tổ chức có hoạt động kinh doanh và tạo ra thu nhập tại Việt Nam.

Mục đích và vai trò của thuế TNDN trong nền kinh tế

Thuế thu nhập doanh nghiệp có vai trò và mục đích rất quan trọng trong nền kinh tế:

 • Thuế TNDN đóng góp một phần không nhỏ vào ngân sách quốc gia, giúp tài trợ cho các dịch vụ công cộng như giáo dục, y tế, hạ tầng cơ sở và các hoạt động phúc lợi xã hội khác.
 • Thông qua việc điều chỉnh các mức thuế suất và các quy định về thuế, nhà nước có thể thúc đẩy hoặc kiềm chế các hoạt động kinh tế nhất định, từ đó đảm bảo sự phát triển bền vững và ổn định của nền kinh tế.
 • Thuế TNDN cũng là một công cụ giúp tái phân phối thu nhập trong xã hội, góp phần giảm bớt sự chênh lệch giữa các doanh nghiệp lớn và nhỏ, giữa các ngành nghề khác nhau.

2. Lý do cần nắm rõ về thuế TNDN là gì?

Tầm quan trọng của việc hiểu biết về thuế TNDN

Việc nắm vững các quy định và cách tính toán thuế thu nhập doanh nghiệp là điều cần thiết đối với mọi doanh nghiệp. Hiểu biết về TNDN giúp doanh nghiệp:

 • Đảm bảo việc khai báo và nộp thuế đúng hạn, đúng quy định pháp luật, tránh được các rủi ro về pháp lý và các khoản phạt không đáng có.
 • Hiểu rõ các quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ giúp doanh nghiệp lập kế hoạch tài chính hiệu quả, dự báo chính xác các khoản chi phí thuế, từ đó tối ưu hóa lợi nhuận sau thuế.
 • Biết cách tận dụng các chính sách ưu đãi thuế, các khoản chi phí được trừ để giảm thiểu số thuế phải nộp, tối ưu hóa lợi ích tài chính cho doanh nghiệp.

Ảnh hưởng của thuế TNDN đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Thuế thu nhập doanh nghiệp có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp:

 • Mức thuế suất và cách tính toán thuế TNDN ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp. Một mức thuế suất cao có thể làm giảm lợi nhuận, trong khi các ưu đãi thuế có thể giúp tăng lợi nhuận.
 • Doanh nghiệp cần tính toán các chi phí thuế trong quá trình lập kế hoạch kinh doanh và đầu tư. Các quyết định về mở rộng kinh doanh, đầu tư vào các lĩnh vực mới hay thay đổi cấu trúc tổ chức đều phải xem xét đến yếu tố thuế thu nhập doanh nghiệp.
 • Việc quản lý thuế hiệu quả có thể giúp doanh nghiệp giảm chi phí, tăng lợi nhuận và cải thiện khả năng cạnh tranh trên thị trường. Ngược lại, việc không tuân thủ đúng các quy định thuế có thể dẫn đến các rủi ro pháp lý và tài chính, ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động của doanh nghiệp.

II. Các Quy Định Về Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp

1. Đối tượng chịu thuế

Các doanh nghiệp và tổ chức phải nộp TNDN

Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) áp dụng cho tất cả các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, không phân biệt loại hình doanh nghiệp hay quốc tịch. Cụ thể, các đối tượng phải nộp TNDN bao gồm:

 • Doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam: Bao gồm các công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân và các loại hình doanh nghiệp khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
 • Tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội: Bao gồm các doanh nghiệp nhà nước, các doanh nghiệp thuộc sở hữu của các tổ chức chính trị, xã hội hoạt động kinh doanh tạo ra thu nhập.
 • Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: Bao gồm các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI), các văn phòng đại diện, chi nhánh và các tổ chức kinh tế khác của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.
 • Các tổ chức khác: Bao gồm các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ chức tín dụng, quỹ đầu tư, quỹ tín thác và các tổ chức kinh tế khác có hoạt động sản xuất, kinh doanh và tạo ra thu nhập.

Xem thêm: Những Kiến Thức Kế Toán Doanh Nghiệp FDI Cần Biết

2. Những trường hợp miễn thuế hoặc giảm thuế

Có một số trường hợp đặc biệt được miễn thuế hoặc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, nhằm khuyến khích đầu tư và phát triển kinh tế. Cụ thể:

Miễn thuế:

 • Doanh nghiệp mới thành lập trong các lĩnh vực ưu tiên: Các doanh nghiệp mới thành lập trong các lĩnh vực công nghệ cao, nông nghiệp, y tế, giáo dục, khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường, và các lĩnh vực ưu tiên khác được miễn thuế TNDN trong một số năm đầu hoạt động.
 • Doanh nghiệp hoạt động trong các khu kinh tế đặc biệt, khu công nghiệp, khu chế xuất: Các doanh nghiệp này thường được miễn thuế trong một số năm đầu hoạt động và có thể được giảm thuế trong các năm tiếp theo.
 • Thu nhập từ các hoạt động xã hội, từ thiện: Thu nhập từ các hoạt động xã hội, từ thiện, nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và các hoạt động tương tự khác được miễn thuế TNDN.

Giảm thuế:

 • Doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực, ngành nghề được ưu đãi thuế: Các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực, ngành nghề được ưu đãi thuế theo quy định của pháp luật, chẳng hạn như nông nghiệp, thủy sản, sản xuất sản phẩm công nghệ cao, sản xuất phần mềm, tái chế và xử lý chất thải, được giảm thuế TNDN.
 • Doanh nghiệp có đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước: Các doanh nghiệp có đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước hoặc có thành tích xuất sắc trong việc phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường, phát triển khoa học công nghệ cũng có thể được xem xét giảm thuế TNDN.
 • Doanh nghiệp gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn: Các doanh nghiệp gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ có thể được giảm thuế TNDN theo quy định của cơ quan thuế.

Các quy định về miễn thuế và giảm thuế thu nhập doanh nghiệp được điều chỉnh và cập nhật thường xuyên để phù hợp với chính sách phát triển kinh tế của nhà nước. Do đó, các doanh nghiệp cần thường xuyên cập nhật thông tin và nắm rõ các quy định hiện hành để đảm bảo tuân thủ đúng pháp luật và tận dụng tối đa các ưu đãi thuế.

3. Các loại thu nhập chịu thuế

Thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh

Thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh là khoản thu nhập chủ yếu của doanh nghiệp, bao gồm tất cả các khoản lợi nhuận thu được từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa và cung cấp dịch vụ. 

Các khoản thu nhập này bao gồm:

 • Doanh thu từ bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ: Bao gồm toàn bộ doanh thu từ việc bán sản phẩm, hàng hóa và cung cấp dịch vụ theo giá bán chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).
 • Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất: Thu nhập từ các hoạt động sản xuất như sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng và các ngành nghề sản xuất khác.
 • Thu nhập từ hoạt động thương mại: Bao gồm lợi nhuận từ việc mua bán hàng hóa, xuất nhập khẩu, và các hoạt động thương mại khác.
 • Thu nhập từ dịch vụ: Lợi nhuận từ cung cấp các dịch vụ như vận tải, logistics, tư vấn, bảo dưỡng, sửa chữa và các dịch vụ khác.
 • Thu nhập từ bất động sản: Lợi nhuận từ các hoạt động kinh doanh bất động sản như mua bán, cho thuê, đầu tư phát triển dự án bất động sản.

Thu nhập từ hoạt động tài chính

Thu nhập từ hoạt động tài chính là các khoản thu nhập phát sinh từ các hoạt động đầu tư tài chính của doanh nghiệp.

Các khoản thu nhập này bao gồm:

 • Lãi tiền gửi và lãi cho vay: Bao gồm lãi thu được từ tiền gửi ngân hàng, lãi từ các khoản cho vay ngắn hạn và dài hạn đối với các cá nhân, tổ chức khác.
 • Cổ tức và lợi nhuận được chia: Thu nhập từ cổ tức được chia từ các khoản đầu tư vào cổ phiếu, phần vốn góp tại các công ty khác.
 • Lợi nhuận từ đầu tư chứng khoán: Bao gồm các khoản lợi nhuận thu được từ việc mua bán, chuyển nhượng cổ phiếu, trái phiếu, chứng khoán phái sinh và các công cụ tài chính khác.
 • Thu nhập từ chuyển nhượng vốn: Lợi nhuận từ việc chuyển nhượng phần vốn góp tại các công ty, chuyển nhượng quyền sở hữu cổ phiếu, trái phiếu và các tài sản tài chính khác.
 • Lãi từ chênh lệch tỷ giá: Bao gồm lãi thu được từ chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh từ các giao dịch ngoại tệ.

Thu nhập khác

Thu nhập khác là các khoản thu nhập không thuộc hai nhóm trên nhưng vẫn phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. 

Các khoản thu nhập này bao gồm:

 • Thu nhập từ thanh lý tài sản: Lợi nhuận thu được từ việc thanh lý, nhượng bán tài sản cố định, công cụ dụng cụ, và các tài sản khác.
 • Thu nhập từ hoạt động nhượng quyền thương mại: Bao gồm các khoản thu nhập từ việc chuyển nhượng quyền sử dụng nhãn hiệu, thương hiệu, công nghệ, và các quyền sở hữu trí tuệ khác.
 • Thu nhập từ tiền phạt, bồi thường: Các khoản tiền phạt, tiền bồi thường hợp đồng, tiền bảo hiểm được bồi thường từ các tổ chức bảo hiểm hoặc các bên liên quan khác.
 • Thu nhập từ các hoạt động phi tài chính khác: Bao gồm thu nhập từ việc cho thuê tài sản, cho thuê văn phòng, các khoản tài trợ, hỗ trợ tài chính từ các tổ chức, cá nhân khác.
 • Thu nhập từ các khoản nợ khó đòi đã xóa sổ nay thu hồi được: Các khoản thu nhập từ việc thu hồi các khoản nợ xấu, nợ khó đòi mà trước đó đã được xóa sổ khỏi sổ sách kế toán.

Việc hiểu rõ và phân loại đúng các loại thu nhập chịu thuế TNDN là rất quan trọng đối với doanh nghiệp để đảm bảo việc khai báo và nộp thuế chính xác, tránh các sai sót và rủi ro về pháp lý. Doanh nghiệp cần theo dõi và cập nhật thường xuyên các quy định pháp luật liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp để tuân thủ đúng các quy định và tận dụng các ưu đãi thuế hợp lý.

III. Cách Tính Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp

Công thức tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Công thức tính thuế thu nhập doanh nghiệp

1. Công thức tính thuế TNDN

Việc tính toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp dựa trên công thức cụ thể như sau:

Thu nhập chịu thuế = Tổng thu nhập - Các khoản chi phí hợp lý

Trong đó:

 • Tổng thu nhập: Là toàn bộ thu nhập mà doanh nghiệp thu được từ các hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động tài chính và các hoạt động khác trong kỳ tính thuế.
 • Các khoản chi phí hợp lý: Bao gồm các chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế, như chi phí sản xuất kinh doanh, chi phí lãi vay, chi phí khấu hao tài sản cố định và các chi phí khác theo quy định của pháp luật.

Thuế TNDN phải nộp = Thu nhập chịu thuế x Thuế suất

 • Thu nhập chịu thuế: Là khoản thu nhập còn lại sau khi đã trừ đi các khoản chi phí hợp lý từ tổng thu nhập.
 • Thuế suất: Là tỷ lệ phần trăm áp dụng trên thu nhập chịu thuế để tính số thuế phải nộp. Thuế suất TNDN thường là 20%, nhưng có thể thay đổi tùy vào loại hình doanh nghiệp và lĩnh vực hoạt động.

2. Các khoản chi phí được trừ

Chi phí sản xuất kinh doanh

Chi phí sản xuất kinh doanh là các khoản chi phí trực tiếp liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. 

Các khoản chi phí này bao gồm:

 • Chi phí nguyên vật liệu: Chi phí mua nguyên vật liệu, vật tư, hàng hóa để sản xuất, kinh doanh.
 • Chi phí nhân công: Tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các khoản chi phí khác liên quan đến người lao động.
 • Chi phí dịch vụ mua ngoài: Chi phí thuê dịch vụ, thuê kho bãi, thuê phương tiện vận chuyển, điện nước, viễn thông, và các dịch vụ khác phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
 • Chi phí khấu hao: Khấu hao tài sản cố định sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Chi phí lãi vay

Chi phí lãi vay là các khoản chi phí mà doanh nghiệp phải trả cho các khoản vay ngắn hạn và dài hạn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Các khoản chi phí lãi vay này bao gồm:

 • Lãi vay ngân hàng: Chi phí lãi vay từ các khoản vay ngắn hạn và dài hạn tại các ngân hàng và tổ chức tín dụng.
 • Lãi vay từ các tổ chức, cá nhân khác: Chi phí lãi vay từ các khoản vay của các tổ chức, cá nhân khác không phải là ngân hàng.

Chi phí khấu hao tài sản cố định

Chi phí khấu hao tài sản cố định là các khoản chi phí được phân bổ dần theo thời gian sử dụng của tài sản cố định trong hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Các khoản chi phí này bao gồm:

 • Khấu hao nhà xưởng, máy móc thiết bị: Khấu hao các loại nhà xưởng, máy móc, thiết bị sử dụng trong sản xuất kinh doanh.
 • Khấu hao phương tiện vận chuyển: Khấu hao các phương tiện vận chuyển như xe ô tô, xe tải, tàu thuyền sử dụng cho hoạt động kinh doanh.
 • Khấu hao tài sản vô hình: Khấu hao các tài sản vô hình như quyền sử dụng đất, bản quyền, nhãn hiệu, và các tài sản vô hình khác.

Các khoản chi phí khác theo quy định

Ngoài các chi phí trên, còn có nhiều khoản chi phí khác được phép trừ khi tính thu nhập chịu thuế theo quy định của pháp luật. 

Các khoản chi phí này bao gồm:

 • Chi phí tiếp khách, hội họp, quảng cáo, tiếp thị: Chi phí phục vụ cho hoạt động tiếp khách, hội họp, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm.
 • Chi phí đào tạo, nâng cao tay nghề cho người lao động: Chi phí đào tạo, nâng cao tay nghề, kỹ năng cho người lao động.
 • Chi phí bảo hiểm, y tế, an toàn lao động: Chi phí bảo hiểm, y tế, an toàn lao động cho người lao động.
 • Chi phí nghiên cứu và phát triển: Chi phí nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới, công nghệ mới.
 • Chi phí dự phòng: Chi phí dự phòng cho các khoản nợ phải thu khó đòi, hàng tồn kho giảm giá trị, và các chi phí dự phòng khác theo quy định.

Việc hiểu rõ và tính toán chính xác các khoản chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế giúp doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí, giảm thiểu số thuế phải nộp và đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật.

3. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp

Các mức thuế suất hiện hành

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) là tỷ lệ phần trăm áp dụng trên thu nhập chịu thuế để tính số thuế mà doanh nghiệp phải nộp. 

Các mức thuế suất hiện hành tại Việt Nam bao gồm:

Thuế suất tiêu chuẩn: Hiện nay, thuế suất tiêu chuẩn áp dụng cho hầu hết các doanh nghiệp tại Việt Nam là 20%. Đây là mức thuế suất cơ bản mà các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài đều phải tuân thủ khi hoạt động sản xuất kinh doanh tại Việt Nam.

Thuế suất đặc biệt: Một số ngành nghề đặc biệt hoặc các doanh nghiệp có quy mô lớn có thể phải áp dụng các mức thuế suất cao hơn. 

Ví dụ, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khai thác tài nguyên thiên nhiên như dầu khí, khoáng sản có thể áp dụng mức thuế suất cao hơn tùy thuộc vào từng loại tài nguyên và quy định cụ thể của nhà nước.

Thuế suất đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI): Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cũng áp dụng mức thuế suất tiêu chuẩn 20%, trừ khi có quy định khác hoặc ưu đãi đặc biệt theo các hiệp định thương mại song phương hoặc đa phương mà Việt Nam tham gia.

Các trường hợp áp dụng thuế suất ưu đãi

Nhằm khuyến khích đầu tư và phát triển kinh tế, nhà nước Việt Nam có các chính sách ưu đãi thuế suất TNDN cho một số trường hợp đặc biệt. Các trường hợp áp dụng thuế suất ưu đãi bao gồm:

Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực, ngành nghề ưu tiên:

Doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực công nghệ cao, nông nghiệp công nghệ cao, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, bảo vệ môi trường, năng lượng tái tạo, và các ngành nghề khác được xác định là ưu tiên phát triển sẽ được áp dụng mức thuế suất ưu đãi.

Ví dụ: Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ cao có thể được áp dụng mức thuế suất ưu đãi là 10% trong suốt thời gian hoạt động.

Doanh nghiệp hoạt động trong các khu kinh tế đặc biệt, khu công nghiệp, khu chế xuất:

Doanh nghiệp đầu tư vào các khu kinh tế đặc biệt, khu công nghiệp, khu chế xuất thường được hưởng mức thuế suất ưu đãi để thúc đẩy đầu tư vào các khu vực này.

Ví dụ: Các doanh nghiệp hoạt động trong các khu kinh tế đặc biệt có thể được miễn thuế trong một số năm đầu và sau đó áp dụng mức thuế suất ưu đãi 10% hoặc 15%.

Doanh nghiệp mới thành lập tại các khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn:

Để khuyến khích phát triển kinh tế tại các khu vực khó khăn, các doanh nghiệp mới thành lập tại các khu vực này thường được hưởng các ưu đãi về thuế suất.

Ví dụ: Doanh nghiệp mới thành lập tại các khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn có thể được miễn thuế trong 2-4 năm đầu và áp dụng mức thuế suất ưu đãi 10% trong 15 năm tiếp theo.

Doanh nghiệp có đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước:

Các doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong việc đóng góp cho ngân sách nhà nước, bảo vệ môi trường, phát triển khoa học công nghệ cũng có thể được xem xét áp dụng mức thuế suất ưu đãi.

Các ưu đãi cụ thể thường được xác định thông qua các quyết định của cơ quan thuế và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.

Việc hiểu rõ các mức thuế suất hiện hành và các trường hợp áp dụng thuế suất ưu đãi giúp doanh nghiệp tận dụng tối đa các chính sách ưu đãi thuế của nhà nước, giảm thiểu chi phí thuế và tăng cường khả năng cạnh tranh. Doanh nghiệp cần theo dõi và cập nhật thường xuyên các quy định về thuế suất để đảm bảo tuân thủ đúng pháp luật và tận dụng các cơ hội ưu đãi thuế.

IV. Quy Trình Khai Báo và Nộp Thuế TNDN

1. Quy trình khai báo thuế thu nhập doanh nghiệp

Các bước chuẩn bị hồ sơ khai thuế:

 • Thu thập và tổng hợp tất cả các nguồn thu nhập của doanh nghiệp trong kỳ tính thuế, bao gồm thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động tài chính và các thu nhập khác.
 • Xác định và tổng hợp các khoản chi phí hợp lý được phép trừ khi tính thu nhập chịu thuế, như chi phí sản xuất kinh doanh, chi phí lãi vay, chi phí khấu hao tài sản cố định và các chi phí khác theo quy định.
 • Tính toán thu nhập chịu thuế và số thuế phải nộp: Tính toán thu nhập chịu thuế bằng cách trừ các khoản chi phí hợp lý từ tổng thu nhập. Tính số thuế phải nộp bằng cách nhân thu nhập chịu thuế với thuế suất tương ứng.

Chuẩn bị hồ sơ khai thuế:

 • Điền đầy đủ thông tin vào tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo mẫu quy định.
 • Kèm theo các chứng từ, tài liệu chứng minh thu nhập và các khoản chi phí hợp lý.
 • Các biểu mẫu và tài liệu cần thiết
  • Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp: Biểu mẫu này cần được điền đầy đủ và chính xác thông tin về doanh nghiệp, tổng thu nhập, các khoản chi phí hợp lý và số thuế phải nộp. Mẫu tờ khai có thể thay đổi theo quy định của cơ quan thuế từng thời kỳ.
  • Báo cáo tài chính: Gồm báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính.
  • Chứng từ thu nhập và chi phí: Bao gồm hóa đơn, chứng từ thu nhập, các hợp đồng kinh tế, biên lai chi phí, phiếu lương, biên lai đóng bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp và các chứng từ khác liên quan.
  • Chứng từ giảm trừ thuế (nếu có): Các chứng từ chứng minh các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học và các khoản giảm trừ thuế khác theo quy định.

2. Hướng dẫn nộp thuế

Các phương thức nộp thuế

Nộp thuế trực tiếp tại cơ quan thuế: Doanh nghiệp có thể đến trực tiếp cơ quan thuế địa phương để nộp hồ sơ khai thuế và thanh toán số thuế phải nộp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Nộp thuế qua ngân hàng: Doanh nghiệp có thể nộp thuế qua ngân hàng bằng cách chuyển khoản số tiền thuế phải nộp vào tài khoản của cơ quan thuế thông qua các ngân hàng được chỉ định. Phương thức này giúp tiết kiệm thời gian và thuận tiện cho doanh nghiệp.

Nộp thuế điện tử: Đây là phương thức hiện đại và tiện lợi nhất. Doanh nghiệp có thể nộp thuế trực tuyến qua cổng thông tin điện tử của Tổng Cục Thuế hoặc qua các dịch vụ nộp thuế điện tử của ngân hàng. Quy trình này bao gồm việc đăng nhập vào hệ thống, điền thông tin khai thuế và thanh toán trực tuyến.

Thời hạn nộp thuế và các lưu ý quan trọng

Thời hạn nộp thuế:

 • Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp thường là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Số thuế phải nộp cũng cần được thanh toán trong cùng thời hạn này.
 • Đối với thuế TNDN tạm nộp hàng quý, doanh nghiệp phải nộp trước ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của quý tiếp theo.

Nộp thuế đúng hạn:

Việc nộp thuế đúng hạn là rất quan trọng để tránh các khoản phạt do nộp chậm hoặc không nộp thuế. Các khoản phạt có thể bao gồm tiền lãi suất trên số tiền thuế chưa nộp và các hình thức xử phạt khác theo quy định của pháp luật.

Kiểm tra và lưu giữ chứng từ:

Sau khi nộp thuế, doanh nghiệp cần kiểm tra và lưu giữ tất cả các chứng từ, biên lai nộp thuế để đối chiếu và giải quyết khi có phát sinh tranh chấp hoặc kiểm tra từ cơ quan thuế.

Cập nhật các quy định mới:

Doanh nghiệp cần thường xuyên cập nhật các quy định mới nhất về thuế thu nhập doanh nghiệp để đảm bảo tuân thủ đúng quy định hiện hành và tận dụng tối đa các ưu đãi thuế.

V. Những Điều Cần Lưu Ý Về Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp

1. Các lỗi phổ biến khi khai báo thuế

Sai sót trong việc tính toán thu nhập chịu thuế

Một trong những lỗi phổ biến nhất khi khai báo thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) là sai sót trong việc tính toán thu nhập chịu thuế. 

Các lỗi này có thể bao gồm:

 • Không tổng hợp đầy đủ các nguồn thu nhập: Một số doanh nghiệp có nhiều nguồn thu nhập khác nhau như từ hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư tài chính và các hoạt động khác. Việc bỏ sót một hoặc nhiều nguồn thu nhập sẽ dẫn đến sai lệch trong tính toán thu nhập chịu thuế.
 • Nhầm lẫn trong việc xác định thời điểm ghi nhận thu nhập: Doanh nghiệp có thể ghi nhận thu nhập không đúng thời điểm, dẫn đến chênh lệch trong báo cáo tài chính và khai báo thuế.
 • Không điều chỉnh thu nhập chịu thuế theo quy định: Một số khoản thu nhập cần phải điều chỉnh theo các quy định pháp luật, chẳng hạn như khoản thu nhập được miễn thuế, giảm thuế hoặc khoản thu nhập phải điều chỉnh khi có sai sót trong kỳ trước.

Nhầm lẫn về các khoản chi phí được trừ

Việc tính toán sai các khoản chi phí được trừ cũng là một lỗi phổ biến khi khai báo thuế TNDN. Các lỗi này có thể bao gồm:

 • Không kê khai đầy đủ các khoản chi phí hợp lý: Doanh nghiệp có thể không khai báo đầy đủ các khoản chi phí hợp lý được trừ khi tính thu nhập chịu thuế, chẳng hạn như chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công, chi phí lãi vay và các chi phí khác.
 • Nhầm lẫn giữa chi phí hợp lý và chi phí không được trừ: Một số chi phí không được phép trừ theo quy định pháp luật, chẳng hạn như chi phí liên quan đến hoạt động ngoài kinh doanh, chi phí không có chứng từ hợp lệ hoặc chi phí không phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
 • Tính toán sai chi phí khấu hao tài sản cố định: Doanh nghiệp có thể tính toán sai chi phí khấu hao tài sản cố định, dẫn đến chênh lệch trong khai báo thuế. Các lỗi này bao gồm sai sót trong việc xác định giá trị tài sản, thời gian sử dụng và phương pháp khấu hao.

2. Các biện pháp tránh bị phạt thuế

Tuân thủ đúng quy định về khai báo và nộp thuế

 • Khai báo thuế đúng hạn: Doanh nghiệp cần đảm bảo nộp hồ sơ khai thuế và nộp tiền thuế đúng hạn theo quy định pháp luật. Việc nộp chậm hồ sơ khai thuế hoặc tiền thuế có thể dẫn đến các khoản phạt và lãi suất phạt.
 • Khai báo chính xác và đầy đủ: Đảm bảo khai báo đầy đủ các nguồn thu nhập, các khoản chi phí hợp lý và các chi phí được trừ. Sử dụng đúng biểu mẫu và hướng dẫn của cơ quan thuế để tránh các sai sót không đáng có.
 • Cập nhật kiến thức về thuế: Doanh nghiệp cần thường xuyên cập nhật các thông tin mới nhất về quy định thuế thu nhập doanh nghiệp, các chính sách giảm trừ và ưu đãi thuế. Điều này giúp đảm bảo tuân thủ đúng các quy định hiện hành và tận dụng tối đa các quyền lợi hợp pháp.

Lưu giữ chứng từ, hồ sơ đầy đủ và chính xác

 • Lưu giữ chứng từ thu nhập và chi phí: Doanh nghiệp cần bảo quản và lưu giữ tất cả các chứng từ liên quan đến thu nhập và chi phí một cách cẩn thận. Các chứng từ này bao gồm hóa đơn, chứng từ thu nhập, các hợp đồng kinh tế, biên lai chi phí, phiếu lương, biên lai đóng bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp và các chứng từ khác liên quan.
 • Lưu giữ chứng từ giảm trừ thuế (nếu có): Các chứng từ chứng minh các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học và các khoản giảm trừ thuế khác theo quy định cần được lưu trữ và sắp xếp khoa học.
 • Kiểm tra và cập nhật thường xuyên: Thường xuyên kiểm tra và cập nhật các chứng từ, hồ sơ để đảm bảo tính chính xác và kịp thời trong việc khai báo thuế. Điều này giúp doanh nghiệp tránh được các sai sót và rủi ro pháp lý liên quan đến thuế.
 • Tư vấn chuyên gia: Trong trường hợp có các khoản thu nhập phức tạp hoặc không chắc chắn về các quy định thuế, doanh nghiệp nên tìm đến sự tư vấn của các chuyên gia thuế hoặc cơ quan thuế để đảm bảo khai báo và nộp thuế đúng quy định.

Tham khảo: Dịch Vụ Kế Toán Thuế Trọn Gói

Tài Liệu Tham Khảo

Luật Thuế TNDN: Văn bản luật quy định các nguyên tắc, đối tượng chịu thuế, cách tính thuế và các quy định liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam.

Các nghị định và thông tư hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp cung cấp các chi tiết cụ thể về quy trình, thủ tục khai báo và nộp thuế, cũng như các quy định về giảm trừ thuế và miễn thuế.

Các nguồn thông tin hữu ích khác

 • Trang web của Tổng Cục Thuế: Cung cấp các thông tin cập nhật về thuế, các biểu mẫu khai báo thuế, và các hướng dẫn chi tiết về quy trình khai báo và nộp thuế.
 • Tài liệu hướng dẫn từ các cơ quan thuế địa phương: Các hướng dẫn cụ thể từ cơ quan thuế tại địa phương nơi doanh nghiệp đăng ký kinh doanh có thể cung cấp thông tin chi tiết và hỗ trợ trong quá trình khai báo và nộp thuế.
 • Các chuyên gia tư vấn thuế: Các công ty tư vấn thuế và các chuyên gia tài chính có thể cung cấp các dịch vụ tư vấn và hỗ trợ khai báo thuế chính xác và hiệu quả.

Việc nắm vững các quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp và tuân thủ đúng quy trình khai báo, nộp thuế không chỉ giúp doanh nghiệp tránh được các rủi ro pháp lý và tài chính mà còn góp phần vào sự phát triển bền vững và hợp pháp của doanh nghiệp.

Admin Gia Đình Kế Toán
Tác giả Admin Gia Đình Kế Toán sudo
Bài viết trước Thuế Thu Nhập Cá Nhân (TNCN) Là Gì? Mọi Điều Bạn Cần Biết

Thuế Thu Nhập Cá Nhân (TNCN) Là Gì? Mọi Điều Bạn Cần Biết

Bài viết tiếp theo

Mẫu Sổ tiền gửi ngân hàng (Mẫu S7-HKD) mới nhất cho Hộ Kinh Doanh, Cá Nhân Kinh Doanh

Mẫu Sổ tiền gửi ngân hàng (Mẫu S7-HKD) mới nhất cho Hộ Kinh Doanh, Cá Nhân Kinh Doanh
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo