Hóa đơn tiền điện nước mang tên chủ nhà có đưa vào chi phí

Hóa đơn tiền điện nước mang tên chủ nhà có đưa vào chi phí và có khấu trừ thuế GTGT đầu vào không? đang là 2 câu hỏi đang nhận được nhiều ý kiến của những kế toán viên. Để biết thêm thông tin chi tiết, mời các bạn cùng theo dõi nội dung bài viết đưới đây.

>>> Có thể bạn quan tâm: Khóa học xuất nhập khẩu ở đâu tốt nhất

Thuế thu nhập doanh nghiệp giai đoạn trước năm 2014 về trước

Hóa đơn tiền điện, nước mang tên chủ nhà có được đưa vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN không, thì căn cứ theo khoản 2.12 điều IV.

CÁC KHOẢN CHI ĐƯỢC TRỪ VÀ KHÔNG ĐƯỢC TRỪ KHI XÁC ĐỊNH THU NHẬP CHỊU THUẾ Thông tư 130 /2008/TT–BTC Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2008 hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp quy định.

Các khoản chi phí không được trừ gồm: khoá học hành chính nhân sự

Chi trả tiền điện, tiền nước đối với những hợp đồng điện nước do chủ sở hữu cho thuê địa điểm sản xuất, kinh doanh ký trực tiếp với đơn vị cung cấp điện, nước không có đủ chứng từ thuộc một trong các trường hợp sau:

 • Trường hợp doanh nghiệp thuê địa điểm sản xuất kinh doanh trực tiếp thanh toán tiền điện, nước cho nhà cung cấp điện, nước không có bảng kê
 • Theo mẫu số 02/TNDN ban hành kèm theo Thông tư này kèm theo các hoá đơn thanh toán tiền điện, nước và hợp đồng thuê địa điểm sản xuất kinh doanh.
 • Trường hợp doanh nghiệp thuê địa điểm sản xuất kinh doanh thanh toán tiền điện, nước với chủ sở hữu cho thuê địa điểm kinh doanh không có bảng kê
 • Theo mẫu số 02/TNDN ban hành kèm theo Thông tư này kèm theo chứng từ thanh toán tiền điện, nước đối với người cho thuê địa điểm sản xuất kinh doanh phù hợp với số lượng điện, nước thực tế tiêu thụ và hợp đồng thuê địa điểm sản xuất kinh doanh.

Căn cứ: Theo khoản 2.13 điều 6 Thông tư 123/2012/TT–BTC ngày 27 tháng 7 năm 2012 hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 14/2008/QH12 quy định, các khoản chi phí không được trừ bao gồm: học kế toán doanh nghiệp

Chi trả tiền điện, tiền nước đối với những hợp đồng điện nước do chủ sở hữu cho thuê địa điểm sản xuất, kinh doanh ký trực tiếp với đơn vị cung cấp điện, nước không có đủ chứng từ thuộc một trong các trường hợp sau:

 • Trường hợp doanh nghiệp thuê địa điểm sản xuất kinh doanh trực tiếp thanh toán tiền điện, nước cho nhà cung cấp điện, nước không có bảng kê
 • Theo mẫu số 02/TNDN ban hành kèm theo Thông tư này) kèm theo các hoá đơn thanh toán tiền điện, nước và hợp đồng thuê địa điểm sản xuất kinh doanh.
 • Trường hợp doanh nghiệp thuê địa điểm sản xuất kinh doanh thanh toán tiền điện, nước với chủ sở hữu cho thuê địa điểm kinh doanh không có bảng kê
 • Theo mẫu số 02/TNDN ban hành kèm theo Thông tư này kèm theo chứng từ thanh toán tiền điện, nước đối với người cho thuê địa điểm sản xuất kinh doanh phù hợp với số lượng điện, nước thực tế tiêu thụ và hợp đồng thuê địa điểm sản xuất kinh doanh.
hóa đơn điện nước có tính vào chi phí

Xem thêm: Nơi dạy kế toán thực hành tốt nhất Hà Nội

1. Thuế thu nhập doanh nghiệp giai đoạn từ năm 2014 trở đi

Căn cứ:

 • Theo khoản 2 điều 6 Thông tư 78/2014/TT–BTC ngày 18/06/2014 quy định: Các khoản chi phí không được trừ gồm:

Chi trả tiền điện, tiền nước đối với những hợp đồng điện nước do chủ sở hữu là hộ gia đình, cá nhân cho thuê địa điểm sản xuất, kinh doanh ký trực tiếp với đơn vị cung cấp điện, nước không có đủ chứng từ thuộc một trong các trường hợp sau: 

 • Trường hợp doanh nghiệp thuê địa điểm sản xuất kinh doanh trực tiếp thanh toán tiền điện, nước cho nhà cung cấp điện, nước không có bảng kê
 • Kèm theo mẫu số 02/TNDN ban hành kèm theo Thông tư này) kèm theo các hóa đơn thanh toán tiền điện, nước và hợp đồng thuê địa điểm sản xuất kinh doanh.

Căn cứ:

 • Theo khoản 2.15 Điều 4. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT–BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT–BTC.
 • Và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT–BTC) Thông tư 96/2015/TT–BTC ngày 22 tháng 06 năm 2015 Hướng dẫn về thuế TNDN tại Nghị định 12/2015/NĐ–CP

Chi trả tiền điện, tiền nước đối với những hợp đồng điện nước do chủ sở hữu là hộ gia đình, cá nhân cho thuê địa điểm sản xuất, kinh doanh ký trực tiếp với đơn vị cung cấp điện, nước không có đủ chứng từ thuộc một trong các trường hợp sau: 

Trường hợp doanh nghiệp thuê địa điểm sản xuất kinh doanh trực tiếp thanh toán tiền điện, nước cho nhà cung cấp điện, nước không có các hoá đơn thanh toán tiền điện, nước và hợp đồng thuê địa điểm sản xuất kinh doanh.

Trường hợp doanh nghiệp thuê địa điểm sản xuất kinh doanh thanh toán tiền điện, nước với chủ sở hữu cho thuê địa điểm sản xuất kinh doanh là:

 • Không có chứng từ thanh toán tiền điện, nước đối với người cho thuê địa điểm sản xuất kinh doanh phù hợp với số lượng điện, nước thực tế tiêu thụ và hợp đồng thuê địa điểm sản xuất kinh doanh.
Cách tính hóa đơn điện nước

2. Những kết luận trong thanh toán hóa đơn tiền điện nước

Để đưa những hóa đơn tiền điện, nước không mang tên công ty VÀO CHI PHÍ khi tính thuế TNDN thì cần:

 • Lập bảng kê thanh toán tiền điện nước mẫu 02/TNDN
 • Lập phiếu chi tiền điện, nước…(hóa đơn thanh toán mang tên chủ nhà)
 • Hợp đồng thuê nhà. Trên hợp đồng có ghi rõ tiền điện nước do doanh nghiệp chịu tri trả học nghiệp vụ kế toán tổng hợp

Cách hạch toán:

Các bạn hạch toán tiền thuế và giá trị dịch vụ vào luôn chi phí.

 • Thuê sản xuất:

Nợ TK 627 (Giá trước thuế + thuế GTGT = Giá sau thuế)

 • Thuê văn phòng:

Nợ TK 642 (Giá trước thuế + thuế GTGT = Giá sau thuế)

Có TK 111,112,331

Ghi chú : Thông tư 96/2015/TT–BTC ngày 22 tháng 06 năm 2015 không yêu cầu lập bảng kê: 02/TNDN nên kế toán có thể lập theo yêu cầu quản lý hoặc bỏ đều được Học kế toán ở đâu tốt tphcm

Phần 02: Thuế GTGT

 • Toàn bộ tiền thuế GTGT sẽ được tính thẳng vào chi phí
 • Thuế GTGT đánh trên đối tượng là chủ nhà doanh nghiệp nộp thay chỉ được tính chi phí không được khấu trừ thuế GTGT

Xem thêm >> Thời điểm xuất hóa đơn đối với công ty xây dựng

5/5 - (3 bình chọn)

3 thoughts on “Hóa đơn tiền điện nước mang tên chủ nhà có đưa vào chi phí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *