Chủ đề thảo luận ký tươi, ký sống và đóng dấu trên hóa đơn

Gia Đình Kế Toán Tác giả Gia Đình Kế Toán 19/07/2024 18 phút đọc

Tưởng chừng chủ đề ký tươi, ký sống và đóng dấu trên hóa đơn là những công việc đơn giản, ai cũng có thể nhận biết và làm được một cách dễ dàng, nhưng mà thực sự không phải như vậy. Chính vì vậy mà trong nội dung bài viết hôm nay, chúng tôi xin liệt kê những thông tin chi tiết về ký tên, đóng dấu văn bản để bạn có thể thực hành một cách nhanh chóng, thuận tiện nhất.

>>>Xem thêm: Quy trình lưu trữ sổ sách kế toán 

1. Luật kế toán về ký tươi, ký sống 

 • Tại Điều 20 Luật kế toán số 03/2003/QH11
 • Điều 19 Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017

Theo đó:

 • Người có thẩm quyền của đơn vị thực hiện ký trên hóa đơn tự in bằng bút mực trên liên 1 in sang các liên khác của hóa đơn là đúng quy định nêu trên. Hóa đơn không thuộc loại chứng từ chi tiền do đó không phải ký bằng bút mực trực tiếp trên từng liên.
 • Trường hợp đơn vị xuất hoá đơn cho Công ty, khách hàng, thì người có thẩm quyền của đơn vị thực hiện ký trên hóa đơn đặt in bằng bút mực trên liên 1 in sang các liên khác của hóa đơn là đúng quy định. Hóa đơn không thuộc loại chứng từ chi tiền do đó không phải ký bằng bút mực trực tiếp trên từng liên. Học kế toán thuế 

Chi tiết tại:

1. CÔNG VĂN 1364 /CT - TTHT Bình Phước, ngày 12 tháng 8 năm 2013 QUY ĐỊNH VỀ CHỮ KÝ TRÊN HOÁ ĐƠN 
2. CÔNG VĂN SỐ 3370/TCT-CS Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2008 VỀ VIỆC CHỮ KÝ TRÊN HÓA ĐƠN DO TỔNG CỤC THUẾ BAN HÀNH

Một: Nói chữ ký sống, chữ ký tươi trên hóa đơn là ký tươi ký sống liên 1 in sang 2 liên còn lại chứ không được dùng mộc chữ ký khắc sẵn để đóng cho cả 3 liên

Ví dụ:

 • Ông Xinh ký mẫu lên giấy rùi mang ra tiệm khắc dấu chữ ký bằng mộc sẵn để khi xuất hóa đơn dùng mộc chữ ký để đóng lên hóa đơn thay cho ký tay => SAI
 • Công ty ông Xinh dùng hóa đơn cacbon 3 liên, mỗi lần ký hóa đơn ông Xinh ký liên 1 tự động in sang 2 liên còn lại => ĐÚNG

Hai: hãy hiểu cho đúng luật: các bạn đừng hiểu nhầm câu nói của công chức thuế, và hiểu lầm rằng ký tươi ký sống là phải ký cả 3 liên => suy diễn sai làm sai và hiểu sai vì các bạn cho rằng ký tươi ký sống là bắt buộc ký tươi ký sống cả 3 liên hóa đơn, và miền Bắc thì ký tươi ký sống, còn miền Nam thì dễ hơn.

Thông tin về luật kế toán ký sống

2. Quy định chung về chữ ký và đóng dấu trên hóa đơn GTGT 

1. Trường hợp nào thì được ký thay? Và tính hiệu lực của ký thay? 
2. Được quy định cụ thể ở văn bản pháp lý nào? 
Về chữ ký trên phần thủ trưởng đơn vị trên hóa đơn 
Căn cứ: học kế toán thực hành ở đâu tốt nhất hà nội 

 • Tại Điểm d Khoản 2 Điều 14 Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013, Điểm d Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

“2. Cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn 
 
d) Tiêu thức “người bán hàng (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)” 
Trường hợp thủ trưởng đơn vị không ký vào tiêu thức người bán hàng thì phải có giấy ủy quyền của thủ trưởng đơn vị cho người trực tiếp bán ký, ghi rõ họ tên trên hóa đơn và đóng dấu của tổ chức vào phía trên bên trái của tờ hóa đơn.”

Về chế độ kế toán: học làm kế toán thuế 
Căn cứ:

 • Tại Điều 19, Điều 20 Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003 quy định:

“Điều 19. Lập chứng từ kế toán 
 
4. Chứng từ kế toán phải được lập đủ số liên quy định. Trường hợp phải lập nhiều liên chứng từ kế toán cho một nghiệp vụ kinh tế, tài chính thì nội dung các liên phải giống nhau. Chứng từ kế toán do đơn vị kế toán quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 2 của Luật này lập để giao dịch với tổ chức, cá nhân bên ngoài đơn vị kế toán thì liên gửi cho bên ngoài phải có dấu của đơn vị kế toán.” 

“Điều 20. Ký chứng từ kế toán 
1. Chứng từ kế toán phải có đủ chữ ký. Chữ ký trên chứng từ kế toán phải được ký bằng bút mực. Không được ký chứng từ kế toán bằng mực đỏ hoặc đóng dấu chữ ký khắc sẵn. Chữ ký trên chứng từ kế toán của một người phải thống nhất.”Học kế toán ở đâu tốt tphcm 

Về quản lý và sử dụng con dấu của Bộ Công An

Căn cứ:

 • Tại Điểm 2.2 Mục III Thông tư liên tịch số 07/2002/TTLT-BCA-BTCCBCP ngày 06/5/2002 của Bộ Công an hướng dẫn về quản lý và sử dụng con dấu:

“2.2. Con dấu chỉ được đóng lên các văn bản, giấy tờ sau khi các văn bản, giấy tờ đó đã có chữ ký của cấp có thẩm quyền gồm: cấp trưởng, cấp phó hoặc cấp dưới trực tiếp được ủy quyền của cơ quan, tổ chức đó; không được đóng dấu vào văn bản, giấy tờ không có nội dung, đóng dấu trước khi ký.”

Theo đó: quản trị nhân sự 

Trường hợp Thủ trưởng đơn vị ủy quyền cho cấp dưới (Giám đốc tài chính hoặc Kế toán trưởng) ký thừa ủy quyền tại tiêu thức “Thủ trưởng đơn vị” trên hóa đơn thì khi bán hàng, Giám đốc tài chính hoặc Kế toán trưởng ký thừa ủy quyền tại tiêu thức “Thủ trưởng đơn vị”, ghi rõ họ tên và đóng dấu của Công ty theo ủy quyền. 
Như vậy:

1. Giám đốc của doanh nghiệp ký trực tiếp vào tiêu thức “Thủ trưởng đơn vị” thì con dấu của doanh nghiệp được đóng trực tiếp tại tiêu thức này. 
2. Trường hợp doanh nghiệp có nhiều bộ phận bán hàng nên Giám đốc của doanh nghiệp không trực tiếp ký vào chỉ tiêu “Thủ trưởng đơn vị” mà ủy quyên cho người khác ký thay trên hóa đơn thì phải có giây ủy quyên theo đúng quy định của pháp luật dân sự. Trước khi người được ủy quyền ký tại chi tiêu này".

 • Tại chỉ tiêu Thủ trưởng đơn vị” phải ghi rõ “TƯQ” trước tiêu thức “Thủ trưởng đơn vị”, người được ủy quyền tại tiêu thức này, ghi rõ họ tên và đóng dấu treo của doanh nghiệp vào phía trên bên trái của tờ hóa đơn.
 • Trường hợp Giám đốc ủy quyền cho Phó Giám đốc, hoặc Trưởng các bộ phận, phòng ban ký, đóng dấu của doanh nghiệp trên hóa đơn và chịu trách nhiệm thay giám đốc khi lập hóa đơn bán hàng, con dấu của đơn vị được đóng dấu trực tiếp tại tiêu thức “Thủ trưởng đơn vị”. kinh nghiệm làm kế toán xây dựng 
 • Khi lập hóa đơn, doanh nghiệp không nên vừa đóng dấu vào phía trên bên trái của tờ hóa đơn, vừa đóng dấu trực tiếp tại tiêu thức “Thủ trưởng đơn vị”.

Nguồn bài viết: Kế toán Lê Ánh 

Mong bài viết của gia đình kế toán sẽ có ích cho bạn đọc!

>>>Xem thêm: Địa chỉ học kế toán thực hành ở đâu tốt Hà Nội 

Có thể bạn quan tâm: Học xuất nhập khẩu

Gia Đình Kế Toán
Tác giả Gia Đình Kế Toán admingiadinhketoan
Bài viết trước Chính sách thuế TNCN cho lao động thời vụ dưới 3 tháng

Chính sách thuế TNCN cho lao động thời vụ dưới 3 tháng

Bài viết tiếp theo

TỰ HỌC KẾ TOÁN: Hướng Dẫn Từng Bước Cho Người Mới

TỰ HỌC KẾ TOÁN: Hướng Dẫn Từng Bước Cho Người Mới
Viết bình luận
Thêm bình luận

2 Bình luận

N
Ngân

Ad ơi, cho mình hỏi theo quy định thì hóa đơn chỉ cần ký sống trên liên 1 in sang liên 2, còn chứng từ khấu trừ thuế TNCN thì có được như vậy không? Hay phải ký sống cả liên 1 và liên 2? Vì khi mình cấp chứng từ khấu trừ thuế cho nhân viên học đi làm quyết toán, bên thuế yêu cầu phải ký sống liên 2. Mình đã tìm các quy định, nhưng không thấy văn bản nào quy định về chữ ký trên chứng từ khấu trừ thuế tncn cả. Mong ad tư vấn giúp

Trả lời
08:47 16/07/2020
T
Đóng dấu bán hàng qua điện thoại

Xem thêm: Chủ đề thảo luận ký tươi, ký sống và đóng dấu trên hóa đơn

Trả lời
02:58 21/06/2018
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo