Cách hạch toán thuế TNDN

Biên tập viên Tác giả Biên tập viên 04/03/2024 10 phút đọc

Thuế thu nhập doanh nghiệp là loại thuế kê khai tạm tính theo quý và quyết toán thuế vào cuối năm. Vậy cách hạch toán thuế thu nhập doanh nghiệp như thế nào? Trong bài viết dưới đây, Gia đình kế toán sẽ hướng dẫn bạn đọc cách hạch toán thuế TNDN.

>>Xem thêm: Hồ sơ hoàn thuế GTGT mới nhất 

1.Tài khoản sử dụng hạch toán thuế thu nhập doanh nghiệp – TK 3334

TK 3334 có kết cấu như sau:

  • Bên Nợ:

- Nộp thuế TNDN vào NSNN

- Số thuế TNDN tạm nộp lớn hơn số thuế TNDN phải nộp

  • Bên Có:

- Số thuế TNDN phải nộp

- Số thuế TNDN tạm nộp nhỏ hơn số thuế TNDN phải nộp

  • Số dư: Tài khoản này có thể có số dư bên Nợ hoặc số dư bên Có

- Số dư bên Nợ: Số thuế TNDN đã nộp lớn hơn số thuế TNDN phải nộp

- Số dư bên Có: Số thuế TNDN còn phải nộp cuối kỳ. incoterms mới nhất 

2.Cách hạch toán thuế thu nhập cá nhân

a.Hàng quý, căn cứ vào tờ khai thuế TNDN kế toán hạch toán:

Nợ TK 8211 –Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

Có TK 3334 – Thuế thu nhập doanh nghiệp

Khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp vào ngân sách nhà nước, ghi:

Nợ TK 3334 – Thuế thu nhập doanh nghiệp

Có các TK 111, 112…

b.Cuối năm tài chính khi làm tờ khai quyết toán thuế TNDN:

-Nếu số thuế TNDN thực tế phải nộp trong năm nhỏ hơn thuế TNDN tạm tính thì kế toán hạch toán như sau:

Nợ TK 3334 – Thuế thu nhập doanh nghiệp

Có TK 8211 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

-Nếu số thuế TNDN thực tế phải nộp trong năm lớn hơn thuế TNDN tạm tính thì kế toán hạch toán như sau:

Nợ TK 8211 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

Có TK 3334 – Thuế thu nhập doanh nghiệp

Khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp vào ngân sách nhà nước, ghi: hợp đồng thuê nhà ở 

Nợ TK 3334- Thuế thu nhập doanh nghiệp

Có các TK 111, 112…

c.Cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi phí thuế thu nhập hiện hành, ghi:

  • Nếu TK 8211 có số phát sinh Nợ nhỏ hơn số phát sinh Có thì số chênh lệch, ghi:

Nợ TK 8211 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

Có TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh

  • Nếu TK 8211 có số phát sinh Nợ lớn hơn số phát sinh Có thì số chênh lệch, ghi:

Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 8211 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

3.Đối tượng phải nộp thuế TNDN

-Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam

-Tổ chức được thành lập theo Luật Hợp tác xã

-Doanh nghiệp được thành lập theo quy định nước ngoài nhưng có cơ sở thường trú ở Việt Nam

-Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam

- Tổ chức khác có hoạt động sản xuất, kinh doanh có thu nhập

Bài viết được quan tâm: Cảnh báo lừa đảo ở các trung tâm kế toán thực hành 

Bên cạnh các bài viết chuyên sâu về kế toán, chúng tôi cũng sẽ gửi tới bạn các bài viết review học xuất nhập khẩu ở hà nội, tphcm, về các trung tâm đào tạo xuất nhập khẩu

 

Biên tập viên
Tác giả Biên tập viên Admin
Bài viết trước Cách Hạch Toán Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt

Cách Hạch Toán Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt

Bài viết tiếp theo

Cách Tính Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp (TNDN)

Cách Tính Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp (TNDN)
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo