Thủ Tục Giải Thể Công Ty (TNHH, Cổ Phần, Mới Thành Lập)

Tác giả 04/03/2024 25 phút đọc

Trong những năm gần đây, việc phát triển kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn vì nhiều lý do khác nhau. Có nhiều công ty không thể chịu được điều kiện kinh tế khó khăn và không thể đáp ứng được nhu cầu của thị trường. Giải thể công ty không phải là điều mà các doanh nhân mong muốn. 

Hãy cùng Gia Đình Kế Toán theo dõi bài viết dưới đây để nắm được thủ tục giải thể công ty.

Thủ tục giải thể công ty cổ phần

1. Giải Thể Là Gì? Giải Thể Công Ty Là Gì? 

Giải thể là sự chấm dứt tồn tại của một công ty không thể tồn tại được nữa hoặc không đủ khả năng tồn tại như một chỉnh thể nữa. Do đó, công ty phải tiến hành các thủ tục pháp lý để chấm dứt tư cách pháp nhân của công ty và các quyền và nghĩa vụ liên quan của công ty với Văn phòng đăng ký doanh nghiệp. 

Giải thể công ty là quá trình chấm dứt sự tồn tại của công ty, với điều kiện công ty có khả năng thanh toán hoặc bảo đảm việc thanh toán các nghĩa vụ tài chính của mình.

Tham khảo »»» TOP 10 Khóa Học Kế Toán Ở Đâu Tốt Nhất Hiện Nay 

2. Những Trường Hợp Cần Giải Thể Công Ty 

Những trường hợp cần giải thể công ty

Theo “Điều 201, khoản 1 của luật doanh nghiệp 2014”, một công ty sẽ bị giải thể trong các trường hợp sau: 

- Giải thể tự nguyện: 

Quyết định giải thể này thể hiện ý định của chủ doanh nghiệp muốn chấm dứt hoạt động kinh doanh vì nhiều lý do không còn phù hợp với mục đích kinh doanh ban đầu như thua lỗ kéo dài, lợi nhuận thấp, có mâu thuẫn nội bộ,… và nhiều yếu tố khác thì chủ doanh nghiệp có quyền quyết định giải thể doanh nghiệp theo quyết định của cá nhân mình trong trường hợp là công ty hợp danh, thành viên chịu trách nhiệm cá nhân, trong trường hợp công thành viên hợp danh ty trách nhiệm hữu hạn, công ty tư nhân, hội đồng quản trị; chủ sở hữu của công ty TNHH, của đại hội đồng cổ đông với công ty cổ phần Nếu Điều lệ thành lập của Công ty có quy định về thời hạn sử dụng, 

Công ty sẽ giải thể Công ty khi hết thời hạn hoạt động nếu thành viên không muốn xin gia hạn sau khi hết thời hạn hoạt động quy định trong Các điều khoản thành lập của Công ty. Quy định về thời hạn hoạt động của công ty có thể được thoả thuận với sự chấp thuận của các thành viên hợp danh, cổ đông sáng lập hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Giải thể bắt buộc:

Nếu số thành viên tối thiểu không đủ để tiếp tục, DN phải kết nạp thêm thành viên để đáp ứng số thành viên tối thiểu. Trường hợp công ty không tiếp nhận thành viên mới trong sáu tháng liên tục, không đủ thành viên hoặc không chuyển đổi sang hình thức pháp lý phù hợp thì công ty phải làm thủ tục giải thể. 

Nếu công ty bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký công ty, trong thời hạn mười ngày kể từ ngày nhận được quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký công ty hoặc quyết định cuối cùng của Tòa án, công ty phải triệu tập cuộc họp để quyết định việc giải thể công ty. 

#Không làm thủ tục giải thể công ty có sao không?

- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng nếu công ty bị thanh lý không thực hiện đúng thủ tục giải thể theo quy định của pháp luật.

- Phạt từ 5.000.000 đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không tiến hành thủ tục giải thể đối với doanh nghiệp thuộc trường hợp phải giải thể theo quy định của pháp luật.

»»» REVIEW Học Kế Toán Online Ở Đâu Tốt 

3. Thủ Tục Giải Thể Công Ty 

Thủ tục giải thể công ty TNHH

3.1. Thủ tục giải thể công ty TNHH MTV

Trường hợp 1: Hết thời hạn hoạt động hoặc giải thể theo quyết định của chủ sở hữu công ty. 

Bước 1: Phê duyệt quyết định Giải thể của công ty TNHH MTV

Quyết định về việc giải thể Công ty TNHH MTV phải có các thông tin quan trọng sau: 

  • Tên và địa chỉ trụ sở đăng ký của Công ty TNHH MTV
  • Lý do giải Công ty TNHH MTV
  • Thời gian và thủ tục giải quyết các hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của công ty. 
  • Phương án giải quyết các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động.
  • Họ tên và chữ ký của chủ sở hữu Công ty TNHH MTV

Bước 2: Công bố quyết định giải thể Công ty TNHH MTV

Công ty TNHH MTV phải gửi thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính trong thời hạn bảy ngày làm việc kể từ ngày thông qua quyết định giải thể. 

Bước 3: Sau khi trả hết nợ, công ty nộp hồ sơ đăng ký thanh lý cho cơ quan đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính. 

Bước 4: Gửi hồ sơ đăng ký 

Công ty đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh đặt tại văn phòng chính công ty. 

Bước 5: Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả 

Trong vòng 7 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ ra quyết định xóa tên công ty khỏi Sổ đăng ký kinh doanh.

Trường hợp 2: Trường hợp giải thể do công ty bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

Bước 1: Cơ quan đăng ký kinh doanh thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

Bước 2: Triệu tập một cuộc họp để quyết định giải thể. 

Thời gian thực hiện: 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định của Tòa án. Bước 3: Thông báo giải thể Công ty TNHH MTV

Bước 4: Thanh lý tài sản và thanh toán nợ công ty. 

Bước 5: Chuẩn bị hồ sơ giải thể 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của công ty, công ty phải gửi hồ sơ đăng ký giải thể công ty đến cơ quan đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính. 

3.2. Thủ tục giải thể công ty TNHH 2 thành viên

Bước 1: Trước khi thực hiện thủ tục đăng ký giải thể, công ty phải hoàn thành thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, trụ sở kinh doanh. 

Bước 2: Giải quyết nợ để giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên: 

Công ty thanh toán tất cả các khoản nợ phải trả, bao gồm nợ thuế, trách nhiệm an sinh xã hội, nợ nhân viên và các khoản nợ khác. 

Bước 3: Đóng mã số thuế khi giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. 

Công ty sẽ có công văn gửi cơ quan thuế yêu cầu quyết toán thuế và nộp mã số thuế. 

Bước 4: Trả lại con dấu khi giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên: 

Bước 5: Nộp hồ sơ giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; 

Chủ sở hữu công ty quyết định giải thể công ty 

Công ty gửi thông báo giải thể đến Cơ quan đăng ký kinh doanh kèm theo thông báo chấm dứt phải có quyết định của chủ sở hữu công ty. 

Bước 6: Xử lý hồ sơ giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; 

Trong vòng 7 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ ra quyết định xóa tên công ty khỏi Sổ đăng ký kinh doanh.

3.3. Thủ tục giải thể công ty cổ phần

Bước 1: Thông qua quyết định giải thể công ty cổ phần 

Để giải thể công ty, trước hết công ty phải họp để thông qua quyết quyết định giải thể

Bước 2: Công bố quyết định giải thể công ty cổ phần

Sau khi có quyết định giải thể, công ty phải thông báo cho những người có quyền và lợi ích liên quan đến việc giải thể công ty về quyết định giải thể. Nếu công ty vẫn còn các khoản nợ tài chính chưa thanh toán thì công ty phải phải gửi kèm quyết định giải quyết nợ tới các chủ nợ và các bên liên quan và khách hàng.

Bước 3: Thanh lý tài sản và thanh toán nợ công ty 

Chủ sở hữu công ty tư nhân, hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty hoặc hội đồng quản trị trực tiếp tổ chức việc thanh lý tài sản của công ty, trừ trường hợp điều lệ công ty quy định việc thành lập một cơ quan thanh lý riêng. Sau khi thanh toán hết các khoản nợ và chi phí giải thể, phần còn lại thuộc về các nhà đầu tư nhân, các thành viên, cổ đông hoặc chủ sở hữu công ty. 

Bước 4: Nộp hồ sơ giải thể Công ty cổ phần

3.4. Thủ tục giải thể công ty mới thành lập

Bước 1: Thông qua Quyết định giải thể

Bước 2: Công bố việc giải thể tới những cá nhân, tổ chức liên quan

Bước 3: Trả các khoản nợ và thanh lý tài sản của công ty

Bước 4: Gửi yêu cầu quyết toán thuế và hoàn thành việc đóng mã số thuế doanh nghiệp

Bước 5: Hủy con dấu của công ty

Bước 6: Nộp hồ sơ giải thể cho Phòng đăng ký kinh doanh

Bước 7: Hoàn thiện thủ tục giải thể

4. Thủ Tục Chốt Sổ BHXH Khi Công Ty Giải Thể 

Sau khi công ty đã báo giải thể thành công và hoàn thành nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp với cơ quan bảo hiểm thì tiến hành chốt sổ và trả sổ cho người lao động của mình. Theo phiếu giao nhận hồ sơ số 301 /.../ SO, các hồ sơ cần chuẩn bị là: 

  • Sổ an sinh xã hội (mẫu cũ) hoặc bìa sổ an sinh xã hội (mẫu mới), tờ đính kèm (nếu có). 
  • Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin đổi sổ BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS, 01 bản) khi người lao động có nhiều số BHXH đã được giải quyết trợ cấp BHXH đã trợ cấp 1 lần bị mất, bị thu hồi sổ BHXH 
  • Nơi nộp hồ sơ: Cơ quan BHXH đăng ký trụ sở chính. 
  • Thời hạn giải quyết: Sau bảy ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ cơ quan thực hiện chốt sổ và trả sổ cho công ty để giao cho người lao động.

Xem thêm:

Trên đây là toàn bộ những thông tin về giải thể công tythủ tục giải thể công ty mà bạn cần phải biết. Hy vọng những thông tin trên sẽ hữu ích đối với bạn.

Tác giả Admin
Bài viết trước Thủ Tục Đăng Ký Hộ Kinh Doanh Cá Thể

Thủ Tục Đăng Ký Hộ Kinh Doanh Cá Thể

Bài viết tiếp theo

Thuế Thu Nhập Cá Nhân (TNCN) Là Gì? Mọi Điều Bạn Cần Biết

Thuế Thu Nhập Cá Nhân (TNCN) Là Gì? Mọi Điều Bạn Cần Biết
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo