Sổ Nhật Ký Chung Là Gì? Mẫu Sổ Nhật Ký Chung Và Cách Ghi

giadinhketoan.com Tác giả giadinhketoan.com 04/03/2024 23 phút đọc

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp cần phải ghi chép đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong kỳ vào sổ nhật ký chung. Vậy Sổ nhật ký chung là gì ? Vui lòng đọc bài viết sau của Gia Đình Kế Toán để biết thêm chi tiết.

1. Sổ nhật ký chung là gì?   

Sổ nhật ký chung là sổ cái ghi chép toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế của doanh nghiệp theo trình tự thời gian trên cơ sở bộ chứng từ kế toán gồm chứng từ kế toán và chứng từ gốc.

Thông thường, sổ nhật ký chung được mở mỗi tháng một lần, tương đương với việc mở 12 lần trong một năm. Tuy nhiên, cũng có trường hợp doanh nghiệp chỉ mở sổ cái một năm một lần. Chỉ cần theo dõi sổ nhật ký chung, bạn sẽ biết doanh nghiệp mình đã phát sinh bao nhiêu giao dịch trong một thời điểm nhất định (ví dụ: tháng/quý/năm).

https://giadinhketoan.com/khoa-hoc-ke-toan-o-dau-tot-nhat/

2. So sánh các hình thức ghi sổ kế toán   

Ghi sổ kế toán dưới hình thức ghi sổ nhật ký chung

Mọi giao dịch kinh tế - tài chính phát sinh trong doanh nghiệp đều phải được ghi vào sổ nhật ký chung theo trình tự thời gian và tuân thủ chế độ kế toán đối với các giao dịch đó. Dữ liệu sau đó được lấy từ sổ nhật ký chung đó và được ghi vào sổ cái tương ứng với các giao dịch đã xảy ra. Đây là hình thức kế toán phổ biến nhất được nhiều doanh nghiệp sử dụng hiện nay.

Ghi sổ kế toán dưới hình thức ghi chứng từ - ghi sổ

Theo hình thức này, căn cứ trực tiếp để ghi sổ kế toán là chứng từ kế toán. Sổ kế toán được lưu theo trình tự thời gian trong sổ đăng ký chứng từ, được lưu theo nội dung kinh tế trên sổ cái.

Chứng từ kế toán do kế toán lập căn cứ vào nội dung nghiệp vụ của từng chứng từ kế toán hoặc bảng kê tổng hợp của các chứng từ kế toán tương tự. Chứng từ kế toán được đánh liên tục hàng tháng theo số thứ tự trên Sổ đăng ký chứng từ kế toán và có các chứng từ kế toán kèm theo.

Ghi sổ kế toán dưới hình thức ghi sổ nhật ký – sổ cái

Các nghiệp vụ kinh tế và tài chính diễn ra trong doanh nghiệp được tổng hợp và ghi vào sổ nhật ký, tức là sổ cái, theo trình tự thời gian và theo tài khoản. Bảng tổng hợp chứng từ kế toán hoặc tài liệu kế toán tương tự là căn cứ để ghi sổ.

Ghi sổ kế toán dưới hình thức ghi sổ nhật ký – chứng từ

Mọi nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh từ hoạt động kinh doanh của tổ chức nếu phản ánh vào chứng từ kế toán thì xếp vào bên “Nợ” và bên “Có” của đối tượng kế toán tương ứng ghi trên Nhật ký - Chứng từ.

Hình thức ghi sổ này thường chỉ dành cho những doanh nghiệp lớn, đông đảo nhân viên kế toán và có trình độ, năng lực cao.

Ghi sổ kế toán trên máy tính

Hình thức sổ kế toán trên máy là sử dụng phần mềm kế toán chuyên dụng. Phần mềm kế toán thiết kế theo hình thức nào cũng có loại sổ tương ứng với hình thức ghi sổ, tuy nhiên kết cấu sẽ không hoàn toàn giống hình thức ghi sổ thủ công.

3. Mẫu sổ nhật ký chung   

Một số mẫu sổ nhật ký chung được sử dụng phổ biến các bạn có thể tham khảo dưới đây.

3.1. Mẫu sổ nhật ký chung theo thông tư 200

Mẫu sổ nhật ký chung theo thông tư 200

Đơn vị: ………………

Địa chỉ: ………………

Mẫu số S03a-DN  
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

SỔ NHẬT KÝ CHUNG

Năm...

Đơn vị tính:…………..

Ngày, tháng ghi sổChứng từDiễn giảiĐã ghi Sổ CáiSTT dòngSố hiệu TK đối ứngSố phát sinh
Số hiệuNgày, thángNợ
ABCDEGH12
   Số trang trước chuyển sang     
      
Cộng chuyển sang trang sauxxx  

- Sổ này có .... trang, đánh số từ trang số 01 đến trang ...

- Ngày mở sổ:...

Ngày ... tháng ... năm ...

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, họ tên, đóng dấu)

3.2. Sổ nhật ký chung theo thông tư 133

Mẫu sổ nhật ký chung theo thông tư 133

3.3. Mẫu sổ nhật ký chung excel

»» Link download: Mẫu sổ nhật ký chung Excel  

Mẫu sổ nhật ký chung excel

4. Cách ghi sổ nhật ký chung   

Quy trình ghi sổ nhật ký chung

Hàng ngày, căn cứ vào chứng từ đã được xác minh làm cơ sở ghi sổ, trước tiên ghi các nghiệp vụ phát sinh vào sổ nhật ký chung, sau đó ghi số liệu đã ghi trên sổ nhật ký chung vào sổ nhật ký chung, thực hiện xử lý kế toán theo các khoản mục kế toán tương ứng. 

Nếu đơn vị mở các sổ chi tiết, thẻ chi tiết được thực hiện đồng thời với việc ghi sổ chung thì các nghiệp vụ phát sinh sẽ được ghi vào các sổ chi tiết, thẻ chi tiết có liên quan.

Các đơn vị mở nhật ký đặc biệt hàng ngày hoặc định kỳ, lấy chứng từ làm cơ sở ghi sổ, ghi chép các giao dịch phát sinh vào các nhật ký đặc biệt có liên quan. 

Định kỳ (3, 5, 10... ngày) hoặc cuối tháng tuỳ theo khối lượng nghiệp vụ phát sinh, tổng hợp từng nhật ký đặc biệt, ghi số liệu vào các tài khoản thích hợp trên sổ cái, sau đó đồng thời trừ các khoản đến hạn. trùng số liệu Các giao dịch được ghi vào bao nhiêu sổ nhật ký đặc biệt (nếu có).

Cuối tháng, cuối quý, cuối năm cộng số liệu trên sổ cái để lập bảng cân đối tài khoản . Sau khi kiểm tra, số liệu ghi vào sổ cái và bảng tổng hợp chi tiết (được lập từ các sổ tài khoản chi tiết và các thẻ chi tiết) được dùng để lập báo cáo tài chính

Về nguyên tắc, tổng số nợ và tổng số bên Có trên Bảng cân đối kế toán phải bằng tổng số bên Nợ và bên Có của sổ Nhật ký chung (hoặc sổ Nhật ký chung và các sổ Nhật ký khác) cùng kỳ. Đặc biệt là sau khi sao chép các mục nhật ký đặc biệt).

https://giadinhketoan.com/hoc-ke-toan-online-o-dau-tot/

Hướng dẫn ghi sổ nhật ký chung

Nội dung ghi sổ nhật ký chung được quy định như sau:

Thông tin về tên và địa chỉ doanh nghiệp

Cột A: Thời gian lập sổ

Cột B và cột C: Thông tin chứng từ và số hiệu và ngày, tháng lập chứng từ

Cột D: Diễn giải ngắn gọn nội dung nghiệp vụ phát sinh kinh tế - tài chính của các chứng từ

Cột E: Đánh dấu X những nghiệp vụ trong sổ nhật ký chung đã ghi vào trong sổ cái

Cột G: STT dòng của sổ nhật ký chung

Cột H: Sổ hiệu các tài khoản theo định khoản kế toán. Bên Nợ ghi trước, bên Có ghi sau, mỗi tài khoản ghi tại 1 dòng

Cột 1: Số tiền phát sinh tại bên Nợ

Cột 2: Số tiền phát sinh tại bên Có

Đánh số trang của sổ nhật ký chung

Thời gian mở sổ nhật ký chung

Người lập sổ, Kế toán trưởng và Người đại diện theo pháp luật ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu

Việc ghi chép theo hình thức sổ nhật ký chung là khá dễ dàng và thuận tiện cho bộ phận kế toán. Đây là hình thức được sử dụng phổ biến nhất vì nó có thể được kiểm tra bất cứ lúc nào. Là một nhân viên kế toán, bạn cần nắm rõ và nắm rõ các biểu mẫu sổ sách kế toán để có thể đáp ứng kịp thời cho công việc. 

Tham khảo thêm:

giadinhketoan.com
Tác giả giadinhketoan.com Admin
Bài viết trước Review Top 3 địa chỉ học kế toán tổng hợp tốt nhất Hà Nội TP.HCM

Review Top 3 địa chỉ học kế toán tổng hợp tốt nhất Hà Nội TP.HCM

Bài viết tiếp theo

Học kế toán trường nào? Ra trường làm gì? Mức lương bao nhiêu?

Học kế toán trường nào? Ra trường làm gì? Mức lương bao nhiêu?
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo