Mẫu Giấy Đề Nghị Thanh Toán Mới Nhất - File Word

giadinhketoan.com Tác giả giadinhketoan.com 11/03/2024 25 phút đọc

Giấy đề nghị thanh toán là loại chứng từ kế toán thường gặp trong thực tế. Tuy nhiên có nhiều bạn chưa được tiếp xúc với công việc thực tế sẽ sẽ không biết cách lập giấy đề nghị thanh toán như thế nào cho đúng. 

Trong bài viết này Gia đình kế toán sẽ chia sẻ một số mẫu giấy đề nghị thanh toán được sử dụng phổ biến hiện nay và hướng dẫn cách viết chi tiết

>>>>>>> Chứng Chỉ Kế Toán Trưởng - Những Vấn Đề Kế Toán Cần Biết  

I. Giấy đề nghị thanh toán - Những thông tin cần biết  

1. Giấy đề nghị thanh toán dùng để làm gì?

Trong quá trình làm việc, công tác, khi thực hiện các hoạt động nhằm mục đích chung của tập thể, phát sinh từ chi phí của cơ quan, doanh nghiệp mà cá nhân sử dụng tiền riêng để thực hiện hoặc chưa được tạm ứng thì sẽ thực hiện đề nghị thanh toán. 

Cụ thể, giấy đề nghị thanh toán sẽ được sử dụng trong các trường hợp sau:

 • Người lao động đã chi nhưng chưa được thanh toán hoặc tạm ứng;
 • Tổng hợp các khoản đã chi kèm theo chứng từ (nếu có);
 • Làm thủ tục thanh toán, căn cứ thanh toán và ghi sổ kế toán.

2. Giấy đề nghị thanh toán có phải chứng từ không?

Giấy đề nghị thanh toán là một trong những thủ tục để thanh toán mà chế độ kế toán hướng dẫn áp dụng. 

Tuy nhiên, trong các văn bản thuộc lĩnh vực thuế thì giấy đề nghị thanh toán không nằm trong loại chứng từ được xét duyệt chi phí hợp lý, hợp lệ đối với cơ quan thuế. 

3. Giấy đề nghị thanh toán cần thể hiện những nội dung gì?  

Giấy đề nghị thanh toán không chỉ có 1 mẫu duy nhất, nhưng nhìn chung sẽ có những nội dung chính như sau:

 • Tên đơn vị, doanh nghiệp và bộ phận đề nghị thanh toán.
 • Họ tên, bộ phận đang làm việc của cá nhân đề nghị thanh toán.
 • Ghi rõ tổng số tiền đề nghị thanh toán bằng cả số và chữ.
 • Số lượng chứng từ gốc nộp kèm và nộp hóa đơn chứng từ hoặc bản sao hóa đơn.

4. Ai là người lập giấy đề nghị thanh toán?  

Sau khi mua hàng/sau khi chi tiêu cho những nhiệm vụ được giao, người mua hàng/người chi tiêu sẽ lập giấy đề nghị thanh toán. 

Giấy đề nghị thanh toán được chuyển cho kế toán trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xem xét và ghi ý kiến đề nghị Giám đốc/Tổng Giám đốc (hoặc người được uỷ quyền) duyệt chi.

Căn cứ quyết định của người có thẩm quyền duyệt chi, kế toán lập phiếu chi kèm theo giấy đề nghị thanh toán và chuyển cho thủ quỹ làm thủ tục xuất quỹ.

»»»»» Học Kế Toán Ở Đâu Tốt Nhất  

II. Mẫu Giấy đề nghị thanh toán do Bộ Tài chính ban hành  

Những mẫu giấy đề nghị được sử dụng phổ biến nhất:

1. Mẫu đề nghị thanh toán theo Thông tư 200 - Mẫu số 05-TT

Mẫu giấy đề nghị thanh toán mới nhất

Đơn vị: …….....................

Bộ phận: …….....................

Mẫu số: 05-TT  
(Ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC  
ngày 24/12/2014 của Bộ trưởng BTC)

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Ngày ... tháng ... năm....

Kính gửi: .........................................................................................................................................................

Họ và tên người đề nghị thanh toán:..............................................................................................................

Bộ phận (hoặc địa chỉ):.................................................................................................................................

Nội dung thanh toán:....................................................................................................................................

Số tiền:.............................................................. (Viết bằng chữ):.................................................................

...................................................................................................................................................................

(Kèm theo:.............................................................. chứng từ gốc).

Người đề nghị thanh toán  
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)
Người duyệt  
(Ký, họ tên)

2. Mẫu đề nghị thanh toán theo Thông tư 133 - Mẫu số 05-TT

Đơn vị: .........................

Địa chỉ: ........................

Mẫu số 05 - TT  
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC  
ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Ngày.....tháng.....năm.....

Kính gửi:................................................................................................................................................

Họ và tên người đề nghị thanh toán:.........................................................................................................

Bộ phận (Hoặc địa chỉ):...........................................................................................................................

Nội dung thanh toán:...............................................................................................................................

Số tiền: ........................... (Viết bằng chữ):.............................................................................................

(Kèm theo ........................... chứng từ gốc)

Người đề nghị thanh toán  
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)
Người duyệt  
(Ký, họ tên)

3. Mẫu giấy đề nghị thanh toán theo Thông tư 107 - Mẫu số: C42-BB

Đơn vị: …………………….

Mã QHNS: ………………..

Mẫu số: C42-BB

(Ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN TẠM ỨNG

Ngày…..tháng ……năm………

- Họ và tên người thanh toán:....................................................................

- Bộ phận (hoặc địa chỉ):..............................................................

- Số tiền tạm ứng được thanh toán theo bảng dưới đây:

Diễn giảiSố tiền
A1

I. Số tiền tạm ứng

1. Số tạm ứng các kỳ trước chưa chi hết

2. Số tạm ứng kỳ này:

- Phiếu chi số………………. ngày ……………..

- Phiếu chi số………………. ngày ……………..

- ….

II. Số tiền đề nghị thanh toán

1. Chứng từ: ……………số…………….. ngày……………….

2 ……………………………………………………………….

III. Số thừa tạm ứng đề nghị nộp trả lại

IV. Số thiếu đề nghị chi bổ sung

 

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ  

(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG  

(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN THANH TOÁN  

(Ký, họ tên)

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ  

(Ký, họ tên)

4. Mẫu giấy đề nghị thanh toán tạm ứng theo Thông tư 79 - Mẫu số: C43-BB

ĐƠN VỊ: …………………

Mã QHNS:……………….

Mẫu số: C43-BB  
(Ban hành kèm theo Thông tư số 79/2019/TT-BTC ngày 14/11/2019 của Bộ Tài chính)

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN TẠM ỨNG

Ngày ….. tháng ……. năm ……

- Họ tên người thanh toán: ……………………………………………………………….

- Bộ phận (hoặc địa chỉ): ……………………………………………………………….

- Đề nghị thanh toán tạm ứng theo bảng dưới đây:

Diễn giảiSố tiền
A1

I. Số tiền tạm ứng

1. Số tạm ứng các kỳ trước chưa chi hết

2. Số tạm ứng kỳ này:

- Phiếu chi số …………. ngày ………

- Phiếu chi số …………. ngày ………

- …

II. Số tiền đề nghị thanh toán

1. Chứng từ: ……….. số………. ngày………….

2. ……………………………………………………

III. Số thừa tạm ứng đề nghị nộp trả lại

IV. Số thiếu đề nghị chi bổ sung

 

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ  
(Ký, họ tên)
KẾ TOÁN TRƯỞNG  
(Ký, họ tên)
KẾ TOÁN THANH TOÁN  
(Ký, họ tên)
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ  
(Ký, họ tên)

Tham khảo: Học kế toán online ở đâu tốt

III. Hướng dẫn cách viết giấy đề nghị thanh toán ĐÚNG  

Giấy đề nghị thanh toán được các văn bản do Bộ Tài Chính ban hành quy định mẫu và các cá nhân chỉ cần điền thông tin theo mẫu định sẵn. Cụ thể như sau:

 • Phía bên trái của giấy đề nghị thanh toán ghi rõ họ tên, đơn vị và bộ phận
 • Ghi rõ tên, chức vụ của người có thẩm quyền xét duyệt giấy đề nghị thanh toán như Giám đốc, Tổng giám đốc.
 • Điền đầy đủ thông tin họ tên, chức vụ người đề nghị thanh toán.
 • Ghi rõ nội dung thanh toán.
 • Số tiền (bằng số và chữ) cần thanh toán.
 • Phương thức thanh toán: chuyển khoản hoặc tiền mặt. Nếu lựa chọn phương thức chuyển khoản phải ghi rõ thông tin tài khoản ngân hàng.
 • Nguồn kinh phí: có thể là chi phí quản lý công ty, chi phí quản lý dự án…
 • Số lượng chứng từ và ghi rõ từng loại hóa đơn, chứng từ.

Tham khảo thêm:

giadinhketoan.com
Tác giả giadinhketoan.com Admin
Bài viết trước Mẫu D01-TS bảng kê thông tin theo Quyết định 595/QĐ-BHXH

Mẫu D01-TS bảng kê thông tin theo Quyết định 595/QĐ-BHXH

Bài viết tiếp theo

Cách Tính Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp (TNDN)

Cách Tính Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp (TNDN)
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo