Mẫu hợp đồng giao khoán công việc

Tác giả 19/07/2024 13 phút đọc

Hợp đồng giao khoán công việc nhằm xác nhận về khối lượng công viêc khoán hoặc nội dung công việc khoán giữa người giao khoán và người nhận khoán. Dưới đây là mẫu hợp đồng giao khoán công việc theo thông tư 200 và 133 để bạn đọc tham khảo

mau-hop-dong-giao-khoan

>>Xem thêm: Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh mới nhất

I.Mẫu hợp đồng giao khoán công việc

1.Mẫu hợp đồng giao khoán theo Thông tư 133

Đơn vị: ...................................

Bộ phận: ................................

Mẫu số 08 - LĐTL 
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN

Ngày ..... tháng ..... năm .....

Số................................

Họ và tên:..........................................................Chức vụ....................................................

Đại diện............................................................ Bên giao khoán..............................

Họ và tên:..........................................................Chức vụ....................................................

Đại diện............................................................ Bên giao khoán.................................

CÙNG KÝ KẾT HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN NHƯ SAU:

I - Điều khoản chung:

- Phương thức giao khoán:.........................................................................................

- Điều kiện thực hiện hợp đồng:..................................................................................

- Thời gian thực hiện hợp đồng:.................................................................................

- Các điều kiện khác:...........................................................................................

II - Điều khoản cụ thể:

  1. Nội dung công việc khoán:

- ..........................................................................................................................................

- ..........................................................................................................................................

  1. Trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của người nhận khoán:

- ..........................................................................................................................................

- ..........................................................................................................................................

  1. Trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của bên giao khoán:

- ..........................................................................................................................................

- ..........................................................................................................................................

Đại diện bên nhận khoán 
(Ký, họ tên)
Đại diện bên giao khoán 
(Ký, họ tên)
Người lập 
(Ký, họ tên)

Ngày ... tháng ... năm ...

Kế toán trưởng bên giao khoán 
(Ký, họ tên)

2.Mẫu hợp đồng giao khoán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Đơn vị:…….…..

Bộ phận:……….

Mẫu số: 08-LĐTL 
(Ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC)

HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN

Ngày ..... tháng ..... năm .....

Số................................

Họ và tên:..........................................................Chức vụ....................................................

Đại diện............................................................ Bên giao khoán................................

Họ và tên:..........................................................Chức vụ....................................................

Đại diện............................................................ Bên giao khoán..............................

CÙNG KÝ KẾT HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN NHƯ SAU: 

I - Điều khoản chung:

- Phương thức giao khoán:.................................................................................................

- Điều kiện thực hiện hợp đồng:................................................................................

- Thời gian thực hiện hợp đồng:.............................................................................

- Các điều kiện khác:..................................................................................................

II - Điều khoản cụ thể:

  1. Nội dung công việc khoán:

- ..........................................................................................................................................

- ..........................................................................................................................................

  1. Trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của người nhận khoán:

- ..........................................................................................................................................

- ..........................................................................................................................................

  1. Trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của bên giao khoán:

- ..........................................................................................................................................

- ..........................................................................................................................................

Ngày .... tháng .... năm .....

Đại diện bên nhận khoán 
(Ký, họ tên)

Người lập

(Ký, họ tên)

Đại diện bên giao khoán 
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng bên giao khoán

(Ký, họ tên)

II.Cách viết hợp đồng giao khoán

Góc trên bên trái ghi rõ tên đơn vị, địa chỉ và số của hợp đồng giao khoán (nếu có). Ghi rõ họ tên, chức vụ đại diện cho phòng, ban, bộ phận của bên giao khoán và bên nhận khoán.

Phần I. Điều khoản chung:

– Phương thức giao khoán: Ghi rõ phương thức giao khoán cho người nhận khoán.

– Điều kiện thực hiện hợp đồng: Ghi rõ các điều kiện cam kết của 2 bên khi ký hợp đồng giao khoán.

– Thời gian thực hiện hợp đồng: Ghi rõ thời gian thực hiện công việc nhận khoán từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc hợp đồng.

– Các điều kiện khác: Ghi rõ các điều kiện khác khi ký kết hợp đồng.

Phần II. Điều khoản cụ thể:

– Ghi rõ nội dung các công việc khoán, trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của người nhận khoán và người giao khoán như điều kiện làm việc, yêu cầu sản phẩm khoán, thời gian hoàn thành và số tiền phải thành toán đối với bên nhận khoán.

– Hợp đồng giao khoán do bên giao khoán lập thành 3 bản:

+ 1 bản giao cho người nhận khoán;

+ 1 bản lưu ở bộ phận lập hợp đồng;

+ 1 bản chuyển về phòng kế toán cho người có trách nhiệm theo dõi quá trình thực hiện hợp đồng giao khoán và làm căn cứ để thanh toán hợp đồng.

– Hợp đồng giao khoán phải có đầy đủ họ tên, chữ ký của đại diện bên giao khoán và đại diện bên nhận khoán, người lập và kế toán trưởng bên giao khoán.

Bạn đọc có thể tải mẫu hợp đồng giao khoán tại đây mẫu hợp đồng giao khoán mới nhất

Giadinhketoan.com chúc bạn thành công

>>>Tham khảo ngay: Học kế toán ở đâu tốt nhất 

 

Tác giả Admin
Bài viết trước Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN mới nhất

Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN mới nhất

Bài viết tiếp theo

TỰ HỌC KẾ TOÁN: Hướng Dẫn Từng Bước Cho Người Mới

TỰ HỌC KẾ TOÁN: Hướng Dẫn Từng Bước Cho Người Mới
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo