Mẫu Bảng Thanh Toán Tiền Lương (05-LĐTL) Mới Nhất Cho Hộ Kinh Doanh

Gia Đình Kế Toán Tác giả Gia Đình Kế Toán 06/06/2024 16 phút đọc

Trong bối cảnh kinh tế ngày càng phát triển, việc quản lý tài chính và nhân sự trở thành yếu tố then chốt quyết định sự thành bại của mỗi hộ kinh doanh. Một trong những công cụ quan trọng hỗ trợ cho quá trình này là bảng thanh toán tiền lương. Đây không chỉ là một tài liệu quản lý lương thưởng đơn thuần mà còn là phương tiện giúp đảm bảo tính minh bạch, công bằng và tuân thủ các quy định pháp luật về lao động.

Bài viết này Gia đình Kế toán sẽ chia sẻ Mẫu Bảng Thanh Toán Tiền Lương (05-LĐTL) mới nhất dành cho hộ kinh doanh . Hy vọng rằng, những thông tin này sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích, giúp các hộ kinh doanh quản lý tiền lương một cách hiệu quả và chuyên nghiệp hơn.

I. Bảng thanh toán tiền lương là gì

Bảng thanh toán tiền lương là một chứng từ quan trọng trong việc quản lý nhân sự và tài chính của doanh nghiệp. Nó ghi chép chi tiết các khoản tiền lương mà người lao động được nhận trong một kỳ lương, thường là hàng tháng.Bảng này bao gồm các thông tin cơ bản như tên nhân viên, số giờ làm việc, mức lương cơ bản, các khoản phụ cấp, các khoản khấu trừ (như thuế, bảo hiểm), và tổng số tiền lương mà nhân viên nhận được sau khi đã trừ các khoản khấu trừ.

Tại sao cần lập bảng thanh toán tiền lương?

Lập bảng thanh toán tiền lương là một bước quan trọng để quản lý chi phí lương cho nhân viên trong hộ kinh doanh. Việc này không chỉ giúp kiểm soát chi phí hàng tháng mà còn giảm thiểu sai sót trong quá trình tính toán lương. Ngoài ra, bảng thanh toán còn cung cấp cho nhân viên thông tin rõ ràng về lương của mình, chi tiết cơ cấu và phân bổ mức lương, từ đó họ có thể đánh giá đóng góp của mình và lập kế hoạch tài chính cá nhân phù hợp. Hơn nữa, việc này còn giúp đơn vị kinh doanh tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến trả lương.

Sử dụng bảng thanh toán tiền lương mang lại nhiều lợi ích cho cả hộ kinh doanh và nhân viên, bao gồm:
Minh bạch: Bảng thanh toán lương giúp đảm bảo tính minh bạch, chính xác và công bằng trong việc tính toán và thanh toán lương. Nhân viên có thể thấy rõ cách tính lương dựa trên giờ làm việc, đảm bảo tính công bằng và minh bạch. 
Tránh tranh chấp: Một bảng thanh toán lương rõ ràng và được xác nhận bởi cả quản lý và nhân viên sẽ giảm thiểu tranh chấp liên quan đến lương, giúp duy trì mối quan hệ lao động ổn định. Nó đảm bảo sự chính xác trong tính toán lương, tránh các sai sót và tranh chấp tiềm năng.
Quản lý nhân viên hiệu quả hơn: Bảng thanh toán cung cấp thông tin chi tiết về thu nhập và các khoản khấu trừ của nhân viên, hỗ trợ quản lý trong việc đánh giá hiệu quả lao động. Điều này giúp họ đưa ra các quyết định về phát triển nhân sự, tăng lương hoặc điều chỉnh nhân sự hợp lý.
Bằng chứng hợp pháp khi xảy ra tranh chấp: Trong trường hợp xảy ra tranh chấp về lương, bảng thanh toán tiền lương là bằng chứng pháp lý quan trọng. Nó giúp quản lý dễ dàng chứng minh số tiền lương đã trả và tránh các tranh chấp pháp lý có thể ảnh hưởng tiêu cực đến hộ kinh doanh.

>>>>> Xem thêm: Review Top 3 địa chỉ học kế toán tổng hợp tốt nhất Hà Nội TP.HCM

II. Mẫu Bảng Thanh Toán Tiền Lương (05-LĐTL) Mới Nhất Cho Hộ Kinh Doanh

BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN THU NHẬP CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG
(Mẫu số 05 - LĐTL)

image

Tải mẫu về: Tại đây

1. Mục đích: 

Bảng thanh toán tiền lương và các khoản thu nhập của người lao động là chứng từ làm căn cứ để thanh toán tiền lương, phụ cấp, các khoản tiền thưởng và thu nhập tăng thêm ngoài tiền lương cho người lao động, kiểm tra việc thanh toán tiền lương cho người lao động làm việc tại hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đồng thời làm căn cứ để thống kê về lao động tiền lương.

2. Phương pháp và trách nhiệm ghi

Bảng thanh toán tiền lương và các khoản thu nhập của người lao động được lập hàng tháng. Cơ sở để lập Bảng thanh toán tiền lương và các khoản thu nhập của người lao động là các thông tin theo dõi, thống kê về số công hoặc số sản phẩm/công việc hoàn thành, đơn giá lương thời gian/đơn giá lương sản phẩm,…

Cột A, B: Ghi số thứ tự, họ tên của người lao động được hưởng lương.

Cột 1: Ghi bậc lương hoặc hệ số lương của người lao động.

Cột 2,3: Ghi số sản phẩm và số tiền tính theo lương sản phẩm.

Cột 4,5: Ghi số công và số tiền tính theo lương thời gian.

Cột 6,7: Ghi số công và số tiền tính theo lương thời gian hoặc ngừng, nghỉ việc hưởng các loại % lương.

Cột 8: Ghi các khoản phụ cấp thuộc quỹ lương.

Cột 9: Ghi số phụ cấp khác được tính vào thu nhập của người lao động nhưng không nằm trong quỹ lương, quỹ thưởng.

Cột 10: Ghi tổng số tiền thưởng mà người lao động được hưởng.

Cột 11: Ghi tổng số tiền lương và các khoản phụ cấp, tiền thưởng mà người lao động được hưởng.

Cột 12,13,14,15,16,17: Ghi các khoản khấu trừ lương của người lao động, bao gồm bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).... thuế thu nhập cá nhân phải nộp (TNCN) và tổng số tiền khấu trừ lương trong tháng. Trong đó cột 17 là tổng cộng các khoản khấu trừ lương, cột 17 = cột 12+ cột 13+ cột 14+ cột 15+ cột 16.

Cột 18: Ghi số tiền lương, tiền thưởng và các khoản thu nhập mà hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh còn phải trả người lao động (Cột 18 = Cột 11 – Cột 17).

Cột C: Người lao động ký nhận khi nhận lương.

Cuối mỗi tháng căn cứ vào chứng từ liên quan, hộ kinh doanh/cá nhân kinh doanh lập Bảng thanh toán tiền lương và các khoản thu nhập của người lao động chuyển cho người đại diện hộ kinh doanh/cá nhân kinh doanh ký duyệt, sau đó lập phiếu chi và trả lương. Bảng thanh toán tiền lương và các khoản thu nhập của người lao động được lưu tại hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Mỗi lần lĩnh lương, người lao động phải trực tiếp ký vào cột “Ký nhận” hoặc người nhận hộ phải ký thay (người nhận hộ phải ghi rõ họ tên). Trường hợp hộ kinh doanh/cá nhân kinh doanh trả lương cho người lao động qua tài khoản tiền gửi ngân hàng thì không yêu cầu người lao động phải ký vào cột “Ký nhận”.

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có thể căn cứ vào đặc điểm trả lương và thu nhập của người lao động tại hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh để có thể thêm cột, bỏ bớt cột hoặc sắp xếp lại các cột từ cột 1 đến cột 10, cột 12 đến cột 16 của mẫu Bảng thanh toán tiền lương và các khoản thu nhập của người lao động cho phù hợp với thực tế của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

>>>> Xem thêm: Kế Toán Hộ Kinh Doanh Cá Thể

IIIII. Quy trình luân chuyển bảng thanh toán tiền lương

- Bộ phận nhân sự tính lương và chấm công dựa trên số ngày công thực tế.

- Nhân sự gửi phiếu lương cơ sở cho kế toán.

- Căn cứ vào tiền lương được hưởng và tiền lương cơ sở, kế toán tập hợp tổng tiền lương phải trả.

- Kế toán tính toán số tiền bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và thuế thu nhập cá nhân mà nhân viên phải khấu trừ và nộp.

- Kế toán hoàn thành đầy đủ các khoản trích, các chỉ tiêu phải nộp, số lương còn lại.

- Kế toán chuẩn bị bảng lương và thu nhập phải trả. Nếu trả lương bằng tiền mặt thì kế toán lập phiếu chi. Để trả lương qua ngân hàng, kế toán phải ủy nhiệm chi.

- Kế toán chuyển giấy ủy nhiệm chi cho ngân hàng hoặc phiếu chi cho thủ quỹ.

- Thủ quỹ thanh toán và chuyển tiền cho bộ phận Nhân sự.

- Bộ phận nhân sự ký xác nhận nhận tiền.

- Người lao động nhận lương và ký xác nhận.

Các lưu ý khi luân chuyển chứng từ kế toán tiền lương

Đối với giai đoạn lập, tiếp nhận, xử lý chứng từ, kế toán cần lưu ý:

+ Lập đầy đủ các chứng từ kế toán tiền lương như bảng chấm công, bảng tính lương và các chứng từ khác có liên quan;

+ Thực hiện đối chiếu lại thông tin chấm công, tính lương và các khoản trích theo lương với người lao động.

Khi luân chuyển chứng từ để được ký duyệt, kế toán cần lưu ý:

+ Kiểm tra lại thông tin tính lương;

+ Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của các chứng từ để tránh trường hợp không được duyệt và cần đối soát lại.
Sau khi tiếp nhận ký duyệt và lập chứng từ phiếu chi/ủy nhiệm chi, kế toán cần lưu ý:

+ Đối chiếu thông tin tiền lương trên bảng lương đã được ký duyệt với phiếu chi/ủy nhiệm chi để đảm bảo tính chính xác.

+ Đối với trường hợp trả tiền lương bằng tiền mặt, cần chú ý cho NLĐ ký xác nhận đã nhận lương.
Về ghi nhận và lưu trữ chứng từ, kế toán cần lưu ý:

+ Ghi nhận đầy đủ các chứng từ tiền lương và tiến hành kiểm tra đối soát các số liệu khi định khoản;

+ Lưu trữ bản gốc của các chứng từ và sắp xếp có khoa học để dễ dàng kiểm tra, đối chiếu khi cần thiết

Việc áp dụng mẫu Bảng Thanh Toán Tiền Lương (05-LĐTL) mới nhất cho hộ kinh doanh không chỉ giúp chuyên nghiệp hóa hoạt động kinh doanh mà còn đảm bảo tính minh bạch giữa hộ kinh doanh và người lao động , đảm bảo sự hài lòng và động viên tinh thần làm việc của nhân viên. Hy vọng bài viết trên của Gia đình kế toán đã đem lại những thông tin cần thiết cho bạn!

Tham khảo: Khóa học Kế toán Hộ kinh doanh cá thể
 

Gia Đình Kế Toán
Tác giả Gia Đình Kế Toán admingiadinhketoan
Bài viết trước Mẫu số 04-VT: Phiếu Xuất Kho Cho Hộ Kinh Doanh, Cá Nhân Kinh Doanh Mới Nhất

Mẫu số 04-VT: Phiếu Xuất Kho Cho Hộ Kinh Doanh, Cá Nhân Kinh Doanh Mới Nhất

Bài viết tiếp theo

Mẫu Sổ tiền gửi ngân hàng (Mẫu S7-HKD) mới nhất cho Hộ Kinh Doanh, Cá Nhân Kinh Doanh

Mẫu Sổ tiền gửi ngân hàng (Mẫu S7-HKD) mới nhất cho Hộ Kinh Doanh, Cá Nhân Kinh Doanh
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo