Mẫu số 04-VT: Phiếu Xuất Kho Cho Hộ Kinh Doanh, Cá Nhân Kinh Doanh Mới Nhất

Gia Đình Kế Toán Tác giả Gia Đình Kế Toán 30/05/2024 9 phút đọc

Để hàng hóa trong kho được lưu thông suôn sẻ thì phiếu xuất kho cũng là một loại chứng từ vô cùng quan trọng bên cạnh phiếu nhập kho, giúp cho việc quản lý kho hàng trở nên thuận tiện và hợp lý hơn. 

Bài viết dưới đây Gia đình Kế toán sẽ chia sẻ đến bạn đọc Mẫu số 04-VT: Phiếu Xuất Kho Cho Hộ Kinh Doanh, Cá Nhân Kinh Doanh Mới Nhất 

I. Phiếu xuất kho là gì

Phiếu xuất kho (Delivery bill) là chứng từ, biểu mẫu được lập ra để theo dõi số lượng chi tiết, ghi nhận các hoạt động xuất kho của từng loại công cụ, dụng cụ, nguyên vật liệu, vật tư sản xuất, sản phẩm, hàng hóa,...từ kho hàng của một hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Phiếu xuất kho cũng được xem là căn cứ để đánh giá tình hình kinh doanh, mua bán hay trao đổi hàng hóa của các đơn vị. Việc lập mẫu Phiếu xuất kho rất cần được đảm bảo tính hợp lệ, chính xác cũng như tại thuận lợi tối đa để bộ phận kế toán đối chiếu các loại chứng từ.

II. Phiếu Xuất Kho (Mẫu số 04-VT) Cho Hộ Kinh Doanh, Cá Nhân Kinh Doanh Mới Nhất 

PHIẾU XUẤT KHO
(Mẫu số 04 - VT)

image-10

>>>Tải mẫu về: Tại đây

1. Mục đích:

Nhằm xác định số lượng vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa xuất kho cho các bộ phận sử dụng của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh làm căn cứ để theo dõi chi phí sản xuất kinh doanh.

2. Phương pháp và trách nhiệm ghi

Góc bên trái của Phiếu xuất kho phải ghi rõ tên của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Phiếu xuất kho lập cho một hoặc nhiều thứ vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa cùng một kho dùng cho một đối tượng hạch toán chi phí hoặc cùng một mục đích sử dụng.

Khi lập phiếu xuất kho phải ghi rõ: Họ tên người nhận hàng, tên, đơn vị (bộ phận): số và ngày, tháng, năm lập phiếu; lý do xuất kho và địa điểm xuất kho vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa.

- Cột A, B, C, D: Ghi số thứ tự, tên, nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất, mã số và đơn vị tính của vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa.

- Cột 1: Ghi số lượng vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa theo yêu cầu xuất kho của người (bộ phận) sử dụng.

- Cột 2: Ghi số lượng thực tế xuất kho (số lượng thực tế xuất kho chỉ có thể bằng hoặc ít hơn số lượng yêu cầu).

- Cột 3, 4: Ghi đơn giá và thành tiền của từng loại vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa thực xuất kho (cột 4 = cột 2 x cột 3).

Dòng Cộng: Ghi tổng số tiền của số vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa thực tế đã xuất kho.

Dòng "Tổng số tiền viết bằng chữ": Ghi tổng số tiền viết bằng chữ trên Phiếu xuất kho.

Phiếu xuất kho được lập thành 2 liên (đặt giấy than viết 1 lần).

Phiếu xuất kho phải có đầy đủ chữ ký và họ tên những người có liên quan trên phiếu xuất kho, liên 1 lưu tại hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh để ghi sổ kế toán, liên 2 chuyển cho người nhận hàng.
Trường hợp người đại diện hộ kinh doanh/cá nhân kinh doanh đồng thời kiêm nhiệm thủ kho hoặc người lập biểu thì người đại diện hộ kinh doanh/cá nhân kinh doanh có thể ký đồng thời các chức danh kiêm nhiệm đó.

>>> Xem thêm: Review Khóa Học Kế Toán Thuế Chuyên Sâu Online & Offline Tốt Nhất

III. Quy Trình Luân Chuyển Phiếu Xuất Kho

Bước 1: Người yêu cầu xuất kho thông báo cho kế toán

Bước 2: Kế toán lập phiếu xuất kho

Bước 3: Thủ kho nhận phiếu xuất kho từ kế toán và cho hàng xuất kho

Bước 4: Người yêu cầu ký phiếu xuất kho và nhận hàng

Bước 5: Thủ kho nhận lại phiếu xuất kho để ghi thẻ kho

Bước 6: Kế toán ghi thẻ kho vào sổ kế toán

Phiếu xuất kho do bộ phận quản lý hoặc bộ phận kho lập (tùy theo tổ chức quản lý và quy định của từng doanh nghiệp) thành 3 liên (đặt giấy than viết 1 lần).

Liên 1: Lưu giữ ở bộ phận lập phiếu.

Liên 2: Thủ kho giữ để ghi vào thẻ kho và sau đó chuyển cho kế toán để kế toán ghi chép và ghi vào sổ kế toán.               

Liên 3: Người nhận vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa giữ

Trong các doanh nghiệp có kho hàng thì việc xuất nhập hàng từ kho là một hoạt động được diễn ra thường xuyên. Vậy nên nắm được thông tin, thủ tục làm phiếu xuất kho sẽ khiến hoạt động được diễn ra suôn sẻ, chính xác và thuận lợi. Như vậy, bài viết trên đây Gia đình Kế toán đã chia sẻ cho các bạn Mẫu số 04-VT: Phiếu Xuất Kho Cho Hộ Kinh Doanh, Cá Nhân Kinh Doanh Mới Nhất 

Để hiểu rõ và chuyên sâu hơn về các công việc kế toán trong hộ kinh doanh cá thể và học kế toán cùng chuyên gia là những kế toán trưởng nhiều năm kinh nghiệm, bạn có thể tham gia khóa học Kế toán Hộ kinh doanh cá thể tại trung tâm Lê Ánh.

Tham khảo: Khóa học Kế toán Hộ kinh doanh cá thể
 

Gia Đình Kế Toán
Tác giả Gia Đình Kế Toán admingiadinhketoan
Bài viết trước Mẫu số 03-VT: Phiếu Nhập Kho Cho Hộ Kinh Doanh, Cá Nhân Kinh Doanh Mới Nhất

Mẫu số 03-VT: Phiếu Nhập Kho Cho Hộ Kinh Doanh, Cá Nhân Kinh Doanh Mới Nhất

Bài viết tiếp theo

Mẫu Sổ tiền gửi ngân hàng (Mẫu S7-HKD) mới nhất cho Hộ Kinh Doanh, Cá Nhân Kinh Doanh

Mẫu Sổ tiền gửi ngân hàng (Mẫu S7-HKD) mới nhất cho Hộ Kinh Doanh, Cá Nhân Kinh Doanh
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo