Hướng dẫn hạch toán kế toán tiền lương

Biên tập viên Tác giả Biên tập viên 04/03/2024 9 phút đọc

Kế toán thường phải tính lương và thanh toán lương cho nhân viên hàng tháng. Ngoài các chi phí về lương, kế toán còn phải tính các khoản các phụ cấp và tiền thưởng của nhân viên, các khoản trích theo lương như BHYT, BHXH, BHTN….

Vậy hạch toán kế toán tiền lương như thế nào? Gia đình kế toán sẽ hướng dẫn bạn đọc hạch toán tiền lương theo thông tư 200/2014/TT-BTC và TT 133/2016/TT-BTC trong bài viết dưới đây:

ke-toan-tien-luong

>>Xem thêm: Tổng hợp các vấn đề về lương hưu mới nhất 

1. Hạch toán tiền lương

Nợ TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang (Theo TT 133)

Nợ TK 241 - Xây dựng cơ bản dỡ dang

Nợ TK 622 - Chi phí nhân công trực tiếp (Theo TT 200)

Nợ TK 623 - Chi phí sử dụng máy thi công (6231) (Theo TT 200)

Nợ TK 627 - Chi phí sản xuất chung (6271) (Theo TT 200)

Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng (6411) (Theo TT 200)

Nợ TK 6421 – Chi phí bán hàng (Theo TT 133)

Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp (6421) (Theo TT 200)

Nợ TK 6422 – Chi phí quản lý doanh nghiệp (Theo TT 133

Có TK 334 - Phải trả người lao động (3341, 3348)

Tùy từng mục đích trả lương cho bộ phận nào thì bạn hạch toán theo tài khoản tương ứng

»»» Review Khóa Học Kế Toán Ở Đâu Tốt? 

2. Hạch toán các khoản trích theo lương BHXH, BHYT, BHTN

- Tính trừ vào lương của nhân viên hệ thống tài khoản theo thông tư 200 

Nợ TK 334- Phải trả người lao động: 10,5%

Có TK 3383 –Bảo hiểm xã hội: 8%

Có TK 3384- Bảo hiểm y tế: 1,5 %

Có TK 3389- Bảo hiểm thất nghiệp: 1%

- Tính vào chi phí của doanh nghiệp

Nợ các TK 154, 241, 627, 622, 623, 641, 642…: Tiền lương tham gia BHXH x 23,5%

Có TK 3383- Bảo hiểm xã hội: 18%

Có TK 3384- Bảo hiểm y tế: 3%

Có TK 3389-Bảo hiểm thất nghiệp: 1%

Có TK 3382- Kinh phí công đoàn: 2%

3. Khi nộp tiền BHYT, BHXH, BHTN, KPCĐ

Nợ TK 3383 : Số tiền đã trích BHXH (Tiền lương tham gia BHXH x 25,5%)

Nợ TK 3384 : Số tiền đã trích BHYT (Tiền lương tham gia BHXH x 4,5%)

Nợ TK 3386 (hoặc 3385) : Số tiền đã trích BHTN (Tiền lương tham gia BHXH x 2%)

Nợ TK 3382 : Số tiền đóng kinh phí công đoàn (Tiền lương tham gia BHXH x 2%

Có TK 1111, 1121 : Tổng phải nộp (Tiền lương tham gia BHXH x 34%)

Cụ thể: 

- Nộp cho bên Cơ quan BH là 32%

- Nộp cho bên Liên đào lao động Quận, huyện: 2%

4. Trả lương cho công nhân viên các bộ phận

Trả lương cho nhân viên và nhân viên ứng trước lương

Nợ TK 334: Phải trả người lao động

Có TK 111, 112 : Số tiền trả

Trên đây là hướng dẫn cách hạch toán kế toán tiền lương chi tiết. Mong rằng những chia sẻ của Gia Đình Kế Toán trong bài viết hữu ích với bạn đọc!

>>Bài viết được quan tâm: Cảnh báo các trung tâm đào tạo kế toán thực hành lừa đảo 

Biên tập viên
Tác giả Biên tập viên Admin
Bài viết trước Hướng dẫn hạch toán chiết khấu thanh toán chi tiết

Hướng dẫn hạch toán chiết khấu thanh toán chi tiết

Bài viết tiếp theo

Cách Tính Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp (TNDN)

Cách Tính Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp (TNDN)
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo