Hướng dẫn kê khai thuế thu nhập cá nhân (TNCN)

Gia Đình Kế Toán Tác giả Gia Đình Kế Toán 19/07/2024 16 phút đọc

Kê khai thuế thu nhập cá nhân như thế nào? Trong bài viết này Gia đình kế toán sẽ hướng dẫn doanh nghiệp kê khai thuế thu nhập cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công theo quý hoặc theo tháng

Trước khi kê khai thuế thu nhập cá nhân (TNCN) cho nhân viên các bạn cần xác định xem doanh nghiệp mình thuộc đối tượng kê khai thuế TNCN theo tháng hay theo quý. Sau đó là phải tính được số thuế TNCN phải nộp cho từng nhân viên. Thực hiện từng bước theo hướng dẫn dưới đây

1. Cách xác định kỳ kê khai thuế thu nhập cá nhân 

Theo:

"Điều 8. Các loại thuế khai theo tháng, khai theo quý, khai theo năm, khai theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế và khai quyết toán thuế

1. Các loại thuế, khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan quản lý thuế quản lý thu thuộc loại khai theo tháng, bao gồm:

a) Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân. Trường hợp người nộp thuế đáp ứng các tiêu chí theo quy định tại Điều 9 Nghị định này thì được lựa chọn khai theo quý. 
...

Điều 9. Tiêu chí khai thuế theo quý đối với thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân

1. Tiêu chí khai thuế theo quý 
...

b) Khai thuế thu nhập cá nhân theo quý như sau:

b.1) Người nộp thuế thuộc diện khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 8 Nghị định này nếu đủ điều kiện khai thuế giá trị gia tăng theo quý thì được lựa chọn khai thuế thu nhập cá nhân theo quý.

b.2) Việc khai thuế theo quý được xác định một lần kể từ quý đầu tiên phát sinh nghĩa vụ khai thuế và được áp dụng ổn định trong cả năm dương lịch. 
...

Của Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý thuế 2019 (có hiệu lực từ ngày 05/12/2020) thì:

Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) có 2 kỳ kê khai đó là theo THÁNG và theo QUÝ. Doanh nghiệp xác định một lần kể từ tháng đầu tiên có phát sinh khấu trừ thuế và áp dụng cho cả năm. Trường hợp trong tháng hoặc quý, tổ chức, cá nhân trả thu nhập không phát sinh khấu trừ thuế TNCN thì vẫn phải khai thuế.

  • Kê khai theo Quý dành cho doanh nghiệp đủ điều kiện kê khai thuế GTGT theo quý.
  • Kê khai theo Tháng dành cho doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo tháng 

Trong đó: Điều kiện để Doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo quý là:

  • Có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống
  • Trường hợp người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động, kinh doanh thì được lựa chọn khai thuế GTGT theo quý. Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch liền kề tiếp theo năm đã đủ 12 tháng sẽ căn cứ theo mức doanh thu của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế GTGT theo kỳ tính thuế tháng hoặc quý.

Căn cứ theo các quy định trên thì:

  • Nếu doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế GTGT theo tháng thì phải kê khai thuế TNCN theo tháng;
  • Nếu doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế GTGT theo quý thì kê khai thuế TNCN theo quý;

Lưu ý: 

Doanh nghiệp có trách nhiệm tự xác định thuộc đối tượng khai thuế theo quý để thực hiện khai thuế theo quy định.

- Người nộp thuế đáp ứng tiêu chí khai thuế theo quý được lựa chọn khai thuế theo tháng hoặc quý ổn định trọn năm dương lịch.

- Trường hợp người nộp thuế đang thực hiện khai thuế theo tháng nếu đủ điều kiện khai thuế theo quý và lựa chọn chuyển sang khai thuế theo quý thì gửi văn bản đề nghị quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này đề nghị thay đổi kỳ tính thuế đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là 31/01 của năm bắt đầu khai thuế theo quý. Nếu sau thời hạn này người nộp thuế không gửi văn bản đến cơ quan thuế thì người nộp thuế tiếp tục thực hiện khai thuế theo tháng ổn định trọn năm dương lịch.

- Trường hợp người nộp thuế tự phát hiện không đủ điều kiện khai thuế theo quý thì người nộp thuế phải thực hiện khai thuế theo tháng kể từ tháng đầu của quý tiếp theo. Người nộp thuế không phải nộp lại hồ sơ khai thuế theo tháng của các quý trước đó nhưng phải nộp Bản xác định số tiền thuế phải nộp theo tháng tăng thêm so với số đã kê khai theo quý quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này và phải tính tiền chậm nộp theo quy định.

- Trường hợp cơ quan thuế phát hiện người nộp thuế không đủ điều kiện khai thuế theo quý thì cơ quan thuế phải xác định lại số tiền thuế phải nộp theo tháng tăng thêm so với số người nộp thuế đã kê khai và phải tính tiền chậm nộp theo quy định. Người nộp thuế phải thực hiện khai thuế theo tháng kể từ thời điểm nhận được văn bản của cơ quan thuế.

2. Hồ sơ kê khai thuế TNCN 

- Hồ sơ kê khai thuế TNCN: Tờ khai khấu trừ thuế TNCN (áp dụng cho tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công) mẫu số 05/KK-TNCN (theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC)

Mẫu 05/KK-TNCN

- Hồ sơ quyết toán thuế TNCN là tờ khai mẫu số 05/QTT-TNCN -Thông tư 92/2015/TT-BTC 

(Trường hợp cá nhân tự quyết toán các bạn dùng mẫu số 02/QTT-TNCN).

3. Hướng dẫn lập tờ khai thuế TNCN 05/KK-TNCN theo tháng hoặc quý 

Để thực hiện lập tờ kê khai thuế TNCN theo tháng hoặc quý các bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập phần mềm HTKK mới nhất;

Bước 2: Chọn kỳ kê khai thuế TNCN theo tháng hay quý;

Bước 3: Nhập số liệu vào các chỉ tiêu trên Tờ khai thuế TNCN 05/KK-TNCN;

Bước 4: Thực hiện Ghi, kết xuất tờ khai và nộp.

4. Thời hạn nộp hồ sơ kê khai thuế TNCN 

- Thời hạn nộp hồ sơ kê khai thuế TNCN theo tháng: Chậm nhất là ngày 20 của tháng sau.

- Theo quý: Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo

- Quyết toán thuế: Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch

Xem thêm: Mức phạt khi chậm nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN

5. Thời hạn nộp tiền thuế 

- Nếu trong kỳ phát sinh số thuế thu nhập cá nhân phải nộp thì thời hạn nộp tiền sẽ giống với thời hạn nộp tờ khai như trên.

Để có thể kê khai được thuế thu nhập cá nhân thì trước hết các bạn cần biết cách tính thuế TNCN. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết

Tham khảo: Top 3 địa chỉ học kế toán tổng hợp tốt nhất Hà Nội TPHCM 

Gia Đình Kế Toán
Tác giả Gia Đình Kế Toán admingiadinhketoan
Bài viết trước Hướng Dẫn Hạch Toán Mua Hàng Theo Thông tư 200

Hướng Dẫn Hạch Toán Mua Hàng Theo Thông tư 200

Bài viết tiếp theo

TỰ HỌC KẾ TOÁN: Hướng Dẫn Từng Bước Cho Người Mới

TỰ HỌC KẾ TOÁN: Hướng Dẫn Từng Bước Cho Người Mới
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo