Hướng dẫn cách lập Báo cáo tài chính theo Thông tư 133

giadinhketoan.com Tác giả giadinhketoan.com 04/03/2024 16 phút đọc

Là một nhân viên kế toán, các bạn cần phải thực hiện theo một nguyên tắc và nội dung nhất định, có như vậy mới phù hợp với mục đích của báo cáo tài chính theo thông tư 133 mới nhất.

Hiện nay, Bộ tài chính đã ban hàng Thông tư 133/2016/TT-BTC về việc hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa để thay thế quyết định số 48/2006/QĐ-BTC. Điều này giúp doanh nghiệp kịp thời nắm được những thay đổi một cách đầy đủ và cần thiết.

>>> Bài viết tham khảo: Cảnh báo lừa đảo ở các trung tâm đào tạo kế toán thực hành 

1. Hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến BCTC

1.1. Hình thức sở hữu vốn

Đây là hình thức thích hợp với công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh hay doanh nghiệp tư nhân nhân viên hành chính nhân sự 

1.2. Lĩnh vực kinh doanh

Cần phải nêu rõ là sản xuất công nghiệp, kinh doanh thương mại, dịch vụ, xây lắp hay tổng hợp nhiều lĩnh vực kinh doanh

1.3. Ngành nghề kinh doanh

Cần phải nên rõ hoạt động kinh chính cũng như đặc điểm của sản phẩm sản xuất hoặc dịch vụ cung cấp của doanh nghiệp kế toán doanh nghiệp sản xuất 

1.4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường

Đối với trường hợp chu kỳ kéo dài hơn 12 tháng thì cần phải nêu rõ thêm chu kỳ sản xuất kinh doanh bình quân của ngành và lĩnh vực.

Các bạn làm kế toán cũng cần phải nắm rõ và nêu được những sự kiện về môi trường pháp lý, diễn biến của thị trường, đặc điểm hoạt động kinh doanh, quản lý, tài chính hay các sự kiện sát nhập, chia, tách, thay đổi quy mô,…đều ảnh hưởng lớn đến Báo cáo tình hình của một công ty hay doanh nghiệp.

Hướng dẫn cách lập báo cáo tài chính theo thông tư 133

Báo cáo tài chính theo thông tư 133

2. Kỳ kế toán và đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Bạn cần phải nắm rõ kỳ kế toán năm ghi chi tiết theo năm dương lịch, bắt đầu từ ngày 01/01/… đến 31/12/…Đối với công ty hay doanh nghiệp có năm tài chính khác với năm dương lịch thì phải ghi rõ ngày bắt đầu và ngày kết thúc kỳ kế toán năm. ke toan tong hop 

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong năm kế toán ghi rõ là đồng Việt Nam hoặc một đơn vị tiền tệ kế toán được lựa chọn theo quy định của Luật kế toán.

3. Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán mới nhất

Thứ nhất, bạn cần tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán bằng việc nêu rõ báo cáo tài chính có được lập và được trình bày phù hợp, tuân thủ những quy định về chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ hay không? dạy kế toán 

Thứ hai, bạn phải nắm rõ các chính sách kế toán mới nhất được áp dụng về tỷ giá hối đoái.

 • Ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp thường xuyên có giao dịch
 • Cách xác định tỷ giá giao dịch thực tế áp dụng đối với các giao dịch phát sinh trong kỳ và tỷ giá áp dụng khi đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳ
 • Nguyên tắc về chuyển đổi BCTC được lập bằng ngoại tệ sang đồng Việt Nam học kế toán thực tế ở đâu hà nội 
 • Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền cần được nêu rõ các khoản tương đương tiền được xác định trên cơ sở nào.

Cách lập báo cáo tài chính theo thông tư 133 nhanh nhất

Nguyên tắc kế toán đối với đầu tư tài chính

4. Nguyên tắc kế toán đối với các khoản đầu tư tài chính

4.1. Đối với chứng khoán kinh doanh

 • Thời điểm ghi nhận đối với chứng khoán niêm yết thuyết minh rõ là T+0 hay thời điểm khác kế toán công ty sản xuất 
 • Giá trị ghi sổ được xác định là giá trị hợp lý hoặc giá gốc
 • Căn cứ trích lập dự phòng trong việc giảm giá chứng khoán kinh doanh

4.2. Đối với những khoản cho vay

 • Bạn cần có đánh giá lại chi tiết các khoản cho vay thỏa mãn định nghĩa các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ không?
 • Bạn cũng cần lập dự phòng phải thu khó đòi đối với các khoản cho vay

4.3. Đối với các khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết

 • Bạn cần dựa vào tỷ lệ biểu quyết hoặc thỏa thuận đối với công ty liên doanh, liên kết được mua trong kỳ có thời điểm ghi nhận ban đầu là thời điểm nào?
 • Nguyên tắc xác định công ty liên doanh, liên kết dựa theo tỷ lệ quyền biểu quyết, tỷ lệ vốn góp hay tỷ lệ lợi ích
 • Căn cứ việc lập dự phòng tổn thất đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết, căn cứ để xác định tổn thất kế toán giá thành sản xuất 

4.4. Đối với các khoản đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác

 • Giá trị ghi sổ của khoản đầu tư vào đơn vị khác được xác định theo giá gốc hay phương pháp khác?
 • Căn cứ lập dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác; báo cáo tài chính để xác định tổn thất Học kế toán ở đâu tốt tphcm 

Trên đây là những thông tin, những nguyên tắc kế toán cơ bản mới nhất để bạn lập báo cáo tài chính theo thông tư 133. Chúc bạn thành công!

Tham khảo thêm: Cách lập bảng cân đối kế toán theo thông tư 200

>>> Có thể bạn quan tâm: Học xuất nhập khẩu.

Đội ngũ Admin của Gia đình kế toán

giadinhketoan.com
Tác giả giadinhketoan.com Admin
Bài viết trước Hướng dẫn cách kê khai nộp lệ phí môn bài môn bài

Hướng dẫn cách kê khai nộp lệ phí môn bài môn bài

Bài viết tiếp theo

Cách Tính Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp (TNDN)

Cách Tính Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp (TNDN)
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo