Download mẫu 03 tờ khai dữ liệu hóa đơn bán ra của NĐ 119

Tác giả 04/03/2024 10 phút đọc

Mẫu số 03 theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP là mẫu tờ khai dữ liệu hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ bán ra. Bài viết dưới đây sẽ chia sẻ với bạn đọc mẫu số 03 – mẫu tờ khai dữ liệu hóa đơn bán ra. Bạn đọc có thể Download mẫu 03 tờ khai dữ liệu hóa đơn bán ra của NĐ 119.

to-khai-du-lieu-hoa-don

>>>Xem thêm: Thông báo hủy hóa đơn điện tử theo mẫu 04 NĐ 119

Mẫu 03 tờ khai dữ liệu hóa đơn bán ra của NĐ 119

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

TỜ KHAI

DỮ LIỆU HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ BÁN RA

[01] Kỳ tính thuế: tháng……..năm……. hoặc quý …… năm....

[02] Tên người nộp thuế: …………………………………………………………………………

[03]Mã số thuế              

[04] Tên đại lý thuế (nếu có):……………………………………………………………………...

[05]Mã số thuế              

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

STTHóa đơn, chứng từ bán raTên người muaMã số thuế người muaDoanh thu chưa có thuế GTGTThuế GTGTGhi chú
Ký hiệu mẫu hóa đơn, ký hiệu hóa đơnNgày, tháng, năm lập hóa đơn     
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)
1. Hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT):   
        
Tổng       
2. Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 0%:    
        
Tổng       
3. Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 5%:
        
Tổng       
4. Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 10%:    
        
Tổng       

Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT (*): ……………………..

Tổng số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra (**): ………………………………

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

 ……, ngày…….. tháng….. năm…..
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Chữ ký số, chữ ký điện tử của người nộp thuế)

Ghi chú:

(*) Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT là tổng cộng số liệu tại cột 6 của dòng tổng của các chỉ tiêu 2, 3, 4.

(**) Tổng số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra là tổng cộng số liệu tại cột 7 của dòng tổng cộng của các chỉ tiêu 2, 3, 4.

Trên đây là mẫu 03 tờ khai dữ liệu hóa đơn bán ra. Bạn đọc có thể download mẫu 03 tờ khai dữ liệu hóa đơn bán ra của NĐ 119 tại đây to-khai-du-lieu-hoa-don-chung-tu-hang-hoa-dich-vu-ban-ra 

Giadinhketoan.com chúc các bạn thành công.

>>Tham khảo ngay: Học kế toán ở đâu tốt nhất 

 

Tác giả Admin
Bài viết trước Doanh nghiệp vừa và nhỏ có áp dụng thông tư 200 được không

Doanh nghiệp vừa và nhỏ có áp dụng thông tư 200 được không

Bài viết tiếp theo

TỰ HỌC KẾ TOÁN: Hướng Dẫn Từng Bước Cho Người Mới

TỰ HỌC KẾ TOÁN: Hướng Dẫn Từng Bước Cho Người Mới
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo