Thông báo hủy hóa đơn điện tử theo mẫu 04 NĐ 119

Trong nhiều trường hợp hóa đơn đã lập nhưng bị sai sót, doanh nghiệp cần lập thông báo hủy hóa đơn điện tử theo mẫu 04 Phụ lục ban hành kèm Nghị định 119/2018/NĐ-CP. Mời bạn đọc tham khảo và tải mẫu 04- thông báo hủy hóa đơn điện tử trong bài viết sau

>>Xem thêm: Quy định hủy hóa đơn GTGT theo thông tư 39

Thông báo hủy hóa đơn điện tử mẫu 04

Thong-bao-huy-hoa-don

Mu số 04

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

THÔNG BÁO HỦY HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Kính gửi: (Cơ quan thuế)

Tên người nộp thuế: ……………………………………………………………………………..

Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………..

Người nộp thuế thông báo về việc hủy/giải trình hóa đơn điện tử do sai sót như sau:

STT Mu s Ký hiệu hóa đơn đin tử Số hóa đơn đin tử Ngày lập hóa đơn Loại áp dụng hóa đơn điện tử Hủy/giải trình Lý do
1 2 3 4 5 6 7 8

 

……, ngày…….. tháng….. năm…..
NGƯỜI NỘP THUhoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THU
(Chữ ký s, chữ ký điện tử của người nộp thuế)

 Trên đây là thông báo hủy hóa đơn điện tử mẫu 04 theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP. Các bạn có thể tải mẫu thông báo hủy hóa đơn điện tử  tại đây mau-thong-bao-huy-hoa-don-dien-tu.

Giadinhketoan.com chúc các bạn thành công.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *