Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế như thế nào?

Tác giả 14/07/2024 9 phút đọc

Những đối tượng nào sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế . Khi chuyển đổi từ hóa đơn điện giấy sang hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế thì cần phải đăng ký như thế nào? Dưới đây Gia đình kế toán sẽ hướng dẫn các bạn quy trình đăng ký chi tiết

Xem thêm: 9 vấn đề cần biết khi sử dụng hoá đơn điện tử

1. Đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế

Doanh nghiệp kinh doanh ở các lĩnh vực:

 • Điện lực
 • Xăng dầu
 • Bưu chính viễn thông lớp học xuất nhập khẩu
 • Vận tải hàng không, đường bộ, đường sắt, đường biển, đường thủy
 • Nước sạch
 • Tài chính tín dụng
 • Bảo hiểm
 • Y tế
 • Kinh doanh thương mại điện tử
 • Kinh doanh siêu thị
 • Thương mại mẫu bảng lương
 • Các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế

Đã hoặc sẽ thực hiện giao dịch với cơ quan thuế bằng phương tiện điện tử, xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin, có hệ thống phần mềm kế toán, phần mềm lập hóa đơn điện tử đáp ứng lập, tra cứu hóa đơn điện tử, lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử theo quy định và đảm bảo việc truyền dữ liệu hóa đơn điện tử đến người mua và đến cơ quan thuế thì được sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

(Trừ trường Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác thuộc trường hợp rủi ro cao về thuế thì sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ và trường hợp đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế)

2. Quy trình đăng ký sử dụng hoá đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế

- Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế thuộc trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế. khóa học logistics

- Nội dung thông tin đăng ký, thay đổi thông tin đã đăng ký theo Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP.

Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế

 

- Cơ quan thuế có trách nhiệm gửi Thông báo theo Mẫu số 02: Về việc chấp nhận hoặc không chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế trong thời gian 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp, tổ chức kinh tế.

- Kể từ thời điểm sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế phải thực hiện hủy những hóa đơn giấy còn tồn chưa sử dụng (nếu có).

- Trường hợp cơ quan thuế không chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không có mã thì doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

Xem thêm: Quy trình đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

Việc hủy hóa đơn giấy còn tồn chưa sử dụng (nếu có) và ngừng sử dụng hóa đơn đã thông báo phát hành thực hiện theo quy định tại:

 • Nghị định số 51/2010/NĐ-CP
 • Nghị định số 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ
 • Các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Mong rằng với những hướng dẫn đăng ký hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế trên đây thì các bạn sẽ không gặp phải những sai sót trong quá trình chuyển đổi từ hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử.

Xem thêm: Đối tượng được cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh

Bài viết được biên soạn bởi đội ngũ kế toán kinh nghiệm của gia đình kế toán. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết!

Để tránh mất thời gian và tiền bạc ảnh hưởng đến hoạt động, kinh tế của Doanh nghiệp, các bạn nên tham khảo các khoá học kế toán tổng hợp thực hành tại các trung tâm uy tín!

 

Tác giả Admin
Bài viết trước Download mẫu 03 tờ khai dữ liệu hóa đơn bán ra của NĐ 119

Download mẫu 03 tờ khai dữ liệu hóa đơn bán ra của NĐ 119

Bài viết tiếp theo

TỰ HỌC KẾ TOÁN: Hướng Dẫn Từng Bước Cho Người Mới

TỰ HỌC KẾ TOÁN: Hướng Dẫn Từng Bước Cho Người Mới
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo