Doanh Nghiệp FDI Là Gì? Thông Tin Cần Biết Doanh Nghiệp FDI

Tác giả 04/03/2024 19 phút đọc

Doanh nghiệp FDI đã và đang đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế của nhiều quốc gia trên thế giới. Cùng Gia Đình Kế Toán tìm hiểu về tầm quan trọng của doanh nghiệp FDI trong môi trường kinh doanh hiện nay trong bài viết dưới đây

1. Doanh nghiệp FDI là gì? 

1.1. Khái niệm doanh nghiệp FDI

Doanh nghiệp FDI là gì

Doanh nghiệp FDI tiếng anh là "Foreign Direct Investment" (đầu tư trực tiếp nước ngoài) là doanh nghiệp do nhà đầu tư nước ngoài thành lập và quản lý. Điều này xảy ra khi một doanh nghiệp nước ngoài dành nguồn lực tài chính, công nghệ và quản lý để thành lập, mở rộng hoặc mua lại một doanh nghiệp tại quốc gia khác.

1.2. Đặc điểm doanh nghiệp FDI

 • Doanh nghiệp FDI có vốn đầu tư từ nước ngoài, có thể là 100% vốn nước ngoài hoặc liên doanh với nhà đầu tư Việt Nam.
 • Doanh nghiệp FDI đầu tư vào Việt Nam với mục tiêu kinh doanh, tìm kiếm lợi nhuận.
 • Doanh nghiệp FDI có quy mô lớn, tập trung chủ yếu ở các thành phố lớn.
 • Doanh nghiệp FDI có công nghệ tiên tiến, hiện đại, giúp Việt Nam tiếp cận với các công nghệ mới.
 • Doanh nghiệp FDI được quản lý theo các tiêu chuẩn quốc tế, giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

1.3. Các loại hình doanh nghiệp FDI

 • Doanh nghiệp FDI 100% vốn nước ngoài: Là doanh nghiệp do nhà đầu tư nước ngoài thành lập và góp toàn bộ vốn.
 • Doanh nghiệp FDI liên doanh: Là doanh nghiệp do nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư Việt Nam cùng thành lập và góp vốn.
 • Doanh nghiệp FDI mua lại: Là doanh nghiệp do nhà đầu tư nước ngoài mua lại một doanh nghiệp đã được thành lập và hoạt động tại Việt Nam.
 • Doanh nghiệp FDI thành lập mới: Là doanh nghiệp do nhà đầu tư nước ngoài thành lập và hoạt động tại Việt Nam từ đầu.

1.4. Đóng góp của doanh nghiệp FDI vào GDP

 • Tăng trưởng kinh tế: FDI đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Việt Nam thông qua việc tạo ra việc làm, tăng năng suất lao động và xuất khẩu.
 • Hỗ trợ chuyển đổi công nghiệp: FDI giúp chuyển đổi từ nền kinh tế nông nghiệp sang công nghiệp thông qua việc đầu tư vào các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo.
 • Tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp thông qua việc chuyển giao công nghệ và kinh nghiệm quản lý.
 • FDI đã góp phần tạo ra việc làm và tăng thu nhập cho người dân.

2. Cách xác định doanh nghiệp FDI 

Cách xác định doanh nghiệp FDI

Doanh nghiệp được xác định là doanh nghiệp FDI khi:

 • Vốn chủ sở hữu chủ yếu (hoặc toàn bộ) đến từ các nhà đầu tư nước ngoài.
 • Doanh nghiệp nước ngoài có quyền kiểm soát, quản lý, quyết định chiến lược và hoạt động của doanh nghiệp.
 • Mối liên kết rõ ràng giữa doanh nghiệp với các công ty mẹ, công ty con hoặc những liên doanh đối tác quốc tế khác.
 • Doanh nghiệp hoạt động trong các ngành công nghiệp có sự tham gia mạnh mẽ của đầu tư trực tiếp nước ngoài.

3. Điều kiện thành lập doanh nghiệp FDI 

 • Để thành lập doanh nghiệp FDI tại Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài cần đáp ứng các điều kiện sau:
 • Có quốc tịch nước ngoài.
 • Có đủ năng lực hành vi dân sự.
 • Có tài sản hoặc có khả năng huy động tài sản để thực hiện dự án đầu tư.
 • Không thuộc đối tượng bị cấm đầu tư theo quy định của pháp luật Việt Nam.

4. Danh sách doanh nghiệp FDI tại Việt Nam 

Dưới đây là một số doanh nghiệp FDI lớn tại Việt Nam:

 • Samsung Electronics Việt Nam
 • Intel Corporation Vietnam
 • Toyota Motor Việt Nam
 • Honda Việt Nam
 • Prudential Việt Nam

5. Doanh nghiệp FDI được hưởng ưu đãi gì? 

Doanh nghiệp FDI được hưởng nhiều ưu đãi khác nhau, bao gồm:

 • Miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Miễn, giảm tiền thuê đất
 • Hỗ trợ về tín dụng
 • Hỗ trợ về lao động
 • Hỗ trợ về đào tạo
 • Hỗ trợ về khoa học và công nghệ
 • Hỗ trợ về xúc tiến thương mại
 • Hỗ trợ về quản lý nhà nước

Các ưu đãi này được quy định trong các văn bản pháp luật về đầu tư nước ngoài, bao gồm Luật Đầu tư và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư.

6. Kế toán doanh nghiệp FDI cần làm những gì? 

Kế toán doanh nghiệp FDI cần thực hiện các công việc sau:

 • Theo dõi và ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
 • Lập báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật Việt Nam và của nước sở tại của nhà đầu tư.
 • Tuân thủ các quy định về thuế của Việt Nam và của nước sở tại của nhà đầu tư.
 • Tư vấn cho nhà đầu tư về các vấn đề liên quan đến kế toán, thuế và đầu tư.

Tham khảo: Review Khóa Học Kế Toán Cho Doanh Nghiệp FDI Tốt Nhất 

7. Các loại báo cáo doanh nghiệp FDI phải nộp 

 • Báo cáo tài chính: Doanh nghiệp FDI phải nộp báo cáo tài chính định kỳ hàng năm và hàng quý. Báo cáo tài chính phải được lập theo chuẩn mực kế toán Việt Nam và được kiểm toán bởi một công ty kiểm toán được chấp thuận.
 • Báo cáo thuế: Doanh nghiệp FDI phải nộp báo cáo thuế định kỳ hàng tháng, hàng quý và hàng năm. Báo cáo thuế phải được nộp cho cơ quan thuế theo quy định của pháp luật.
 • Báo cáo thống kê: Doanh nghiệp FDI phải nộp báo cáo thống kê định kỳ hàng tháng, hàng quý và hàng năm. 

Báo cáo thống kê phải được nộp cho cơ quan thống kê theo quy định của pháp luật.

Ngoài các báo cáo trên, doanh nghiệp FDI có thể phải nộp các báo cáo khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Tham khảo: Dịch vụ kế toán thuế trọn gói cho doanh nghiệp FDI 

8. So sánh doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp chế xuất 

Doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp chế xuất đều là các loại hình doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, được thành lập và hoạt động tại Việt Nam. Tuy nhiên, có một số điểm khác biệt cơ bản giữa hai loại hình doanh nghiệp này, bao gồm:

 • Về vốn đầu tư: Doanh nghiệp FDI có vốn đầu tư từ nước ngoài, có thể là 100% vốn nước ngoài hoặc liên doanh với nhà đầu tư Việt Nam. Doanh nghiệp chế xuất có vốn đầu tư từ nước ngoài, nhưng phải được thành lập trong các khu chế xuất.
 • Về hoạt động kinh doanh: Doanh nghiệp FDI được phép hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực khác nhau, bao gồm cả lĩnh vực thương mại nội địa. Doanh nghiệp chế xuất chỉ được phép hoạt động kinh doanh xuất khẩu, không được phép kinh doanh thương mại nội địa.
 • Về thuế: Doanh nghiệp FDI được hưởng một số ưu đãi về thuế, bao gồm miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu,... Doanh nghiệp chế xuất được hưởng nhiều ưu đãi hơn về thuế, bao gồm miễn, giảm thuế TNDN, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế thu nhập cá nhân,...

Trên thực tế, doanh nghiệp FDI đã chứng minh được vai trò quan trọng của mình trong sự phát triển kinh tế toàn cầu. Chúng không chỉ mang lại lợi ích kinh tế cho các quốc gia tiếp nhận, mà còn đóng góp vào việc chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo ra việc làm cho người dân. 

Tham khảo thêm: 

https://giadinhketoan.com/khoa-hoc-ke-toan-o-dau-tot-nhat/

Tác giả Admin
Bài viết trước Doanh nghiệp chưa phát sinh doanh thu có phải khai thuế không

Doanh nghiệp chưa phát sinh doanh thu có phải khai thuế không

Bài viết tiếp theo

Thuế Thu Nhập Cá Nhân (TNCN) Là Gì? Mọi Điều Bạn Cần Biết

Thuế Thu Nhập Cá Nhân (TNCN) Là Gì? Mọi Điều Bạn Cần Biết
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo