Cách ghi bảng kê trích nộp các khoản theo lương và phân bổ tiền lương và BHXH theo thông tư 200

Biên tập viên Tác giả Biên tập viên 04/03/2024 13 phút đọc

Để xác định được số tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn mà đơn vị và người lao động phải nộp trong tháng (hoặc quý) cho cơ quan bảo hiểm xã hội và công đoàn kế toán phải nắm rõ cách ghi và mẫu bảng kê trích nộp các khoản theo lương và bảng phân bổ tiền lương đúng theo quy định.

Bài viết sau Gia đình kế toán sẽ trình bày đầy đủ các chứng từ về khoản trích nộp theo lương và BHXH. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

1. Mẫu và hướng dẫn cách ghi bảng kê trích nộp các khoản theo lương

Bảng kê trích nộp các khoản theo lương dùng để xác định số tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn mà đơn vị và người lao động phải nộp trong tháng (hoặc quý) cho cơ quan bảo hiểm xã hội và công đoàn. Chứng từ này là cơ sở để ghi sổ kế toán về các khoản trích nộp theo lương.

Mẫu Bảng kê trích nộp các khoản theo lương theo thông tư 200

bảng kê trích nộp các khoản theo lương

Tải mẫu tại đây: Mẫu Bảng kê trích nộp các khoản theo lương theo thông tư 200 

Phương pháp và trách nhiệm ghi Bảng kê trích nộp theo lương

Góc trên bên trái ghi rõ tên đơn vị, bộ phận trích nộp các khoản theo lương.

- Cột A: Ghi số thứ tự.

- Cột B: Ghi số tháng trích nộp BHXH, BHYT, kinh phí công đoàn áp dụng trong trường hợp kê khai theo quý.

- Cột 1: Ghi tổng quỹ lương dùng làm cơ sở để trích lập BHXH, BHYT, kinh phí công đoàn.

- Cột 2, 3, 4: Ghi tổng số tiền BHXH, BHYT phải nộp và trong đó chia theo nguồn trích tính vào chi phí và tính trừ vào lương của người lao động. khóa học kế toán tổng hợp ở hà nội 

- Cột 5, 6, 7: Ghi tổng số tiền kinh phí công đoàn phải nộp và chia theo nguồn trích tính vào chi phí và tính trừ vào lương của người lao động.

- Cột 8: Ghi số kinh phí công đoàn đơn vị phải nộp cấp trên.

- Cột 9: Ghi số kinh phí công đoàn đơn vị được để lại chi tại đơn vị.

Bảng kê được lập thành 2 bản. Bảng kê trích nộp theo lương sau khi lập xong phải có đầy đủ chữ ký và ghi rõ họ tên của người lập, kế toán trưởng, giám đốc.

2.Mẫu và hướng dẫn cách ghi bảng phân bổ tiền lương và BHXH

Mẫu Bảng phân bổ tiền lương và BHXH dùng để tập hợp và phân bổ tiền lương tiền công thực tế phải trả (gồm tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp), bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và kinh phí công đoàn phải trích nộp trong tháng cho các đối tượng sử dụng lao động (ghi Có TK 334, TK 335, TK 338 (3382, 3383, 3384). quy trình luân chuyển chứng từ 

Mẫu Bảng phân bổ tiền lương và BHXH theo thông tư 200

 

bảng phân bổ tiền lương và bhxh

Tải mẫu tại đây: Mẫu Bảng phân bổ tiền lương và BHXH theo thông tư 200 

Phương pháp lập và trách nhiệm ghi Bảng phân bổ tiền lương và BHXH

- Kết cấu và nội dung chủ yếu của bảng phân bổ này gồm có các cột dọc ghi Có TK 334, TK 335, TK 338 (3382,3383,3384), các dòng ngang phản ánh tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn tính cho các đối tượng sử dụng lao động. học logistics 

- Cơ sở lập:

+ Căn cứ vào các bảng thanh toán lương, thanh toán làm đêm, làm thêm giờ… kế toán tập hợp, phân loại chứng từ theo từng đối tượng sử dụng tính toán số tiền để ghi vào bảng phân bổ này theo các dòng phù hợp cột ghi Có TK 334 hoặc có TK 335.

+ Căn cứ vào tỷ lệ trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn và tổng số tiền lương phải trả (theo quy định hiện hành) theo từng đối tượng sử dụng tính ra số tiền phải trích BHXH, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn để ghi vào các dòng phù hợp cột ghi Có TK 338 (3382, 3383, 3384).

- Số liệu của bảng phân bổ này được sử dụng để ghi vào các bảng kê, Nhật ký- Chứng từ và các sổ kế toán có liên quan tuỳ theo hình thức kế toán áp dụng ở đơn vị (như Sổ Cái hoặc Nhật ký – Sổ cái TK 334, 338…), đồng thời được sử dụng để tính giá thành thực tế sản phẩm, dịch vụ hoàn thành.

Trên đây là Cách ghi bảng kê trích nộp theo lương và phân bổ tiền lương và BHXH theo thông tư 200. Để tránh mất thời gian, chi phí làm ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp và thành thạo các kỹ năng kế toán các bạn nên tham khảo các khoá học kế toán thực hành 

>>>>> Xem thêm: Doanh nghiệp cần chuẩn bị những gì khi bị thanh tra, kiểm tra thuế 

Gia đình kế toán chúc bạn thành công! 

Mời các bạn tham gia vào group Gia đình kế toán để thảo luận và cập nhật tin tức mới nhất

 

Biên tập viên
Tác giả Biên tập viên Admin
Bài viết trước Cách Đọc Báo Cáo Tài Chính Doanh Nghiệp Nhanh Và Chính Xác

Cách Đọc Báo Cáo Tài Chính Doanh Nghiệp Nhanh Và Chính Xác

Bài viết tiếp theo

Cách Tính Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp (TNDN)

Cách Tính Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp (TNDN)
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo