Quy định hủy hóa đơn GTGT theo thông tư 39

Biên tập viên Tác giả Biên tập viên 04/03/2024 8 phút đọc

Trong một số trường hợp thì hóa đơn GTGT bắt buộc phải hủy. Vậy trong trường hợp nào phải hủy hóa đơn GTGT và thủ tục hủy hóa đơn như thế nào? Trong bài viết sau, Gia đình kế toán xin giải đáp thắc mắc của bạn đọc về vấn đề này.

>> Xem thêm: Hóa đơn sai đã xé khỏi cuống chưa khai báo thuế 

1.Các trường hợp hủy hóa đơn

- Hóa đơn bị in thừa, in sai, in trùng phải được hủy trước khi thanh lý hợp đồng đặt in hóa đơn

- Các loại hóa đơn đã lập của các đơn vị kế toán được hủy theo quy định của pháp luật về kế toán

- Tổ chức, cá nhân không tiếp tục sử dụng hóa đơn phải

+ Hủy chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế

+ Cơ quan thuế đã thông báo hóa đơn hết giá trị sử dụng thì tổ chức, cá nhân phải hủy hóa đơn chậm nhất 10 ngày kể từ ngày cơ quan thuế thông báo hết giá trị sử dụng

-Các hóa đơn chưa lập như ng là vật chứng của các vụ án thì không hủy mà được xử lý theo pháp luật

Chú ý: Trường hợp công ty thay đổi tên, địa chỉ thì thực hiện hủy các số hóa đơn chưa sử dụng và thông báo kết quả hủy hóa đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi và thực hiện thông báo phát hành hóa đơn mới với cơ quan thuế nơi chuyển đến.

2. Thủ tục thông báo hủy hóa đơn

Thứ nhất, lập bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy

Thứ hai là thành lập hội đồng hủy hóa đơn

Thứ ba là các thành viên trong hội đồng hủy hóa đơn phải ký vào biên bản hủy hóa đơn và chịu trách nhiệm trước pháp luật

Hồ sơ hủy hóa đơn GTGT bao gồm những giấy tờ sau:

  • Quyết định thành lập Hội đồng hủy hóa đơn, trừ trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh;
  • Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy ghi chi tiết: tên hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số lượng hóa đơn hủy (từ số... đến số... hoặc kê chi tiết từng số hóa đơn nếu số hóa đơn cần hủy không liên tục)
  • Biên bản hủy hóa đơn
  • Thông báo kết quả hủy hóa đơn phải có nội dung: loại, ký hiệu, số lượng hóa đơn hủy từ số… đến số, lý do hủy, ngày giờ hủy, phương pháp hủy (mẫu số 3.11 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).

Hồ sơ hủy hóa đơn được lưu tại tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn. Riêng Thông báo kết quả hủy hóa đơn được lập thành hai (02) bản, một bản lưu, một bản gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày thực hiện hủy hóa đơn.

khóa học xuất nhập khẩu ngắn hạn tại tphcm

Bài viết được quan tâm: Cảnh báo các trung tâm đào tạo kế toán thực hành lừa đảo 

Bên cạnh các bài viết chuyên sâu về kế toán, chúng tôi cũng sẽ gửi tới bạn các bài viết review học xuất nhập khẩu ở hà nội, tphcm, về các trung tâm đào tạo xuất nhập khẩu

 

 

 

Biên tập viên
Tác giả Biên tập viên Admin
Bài viết trước Quy định các loại hóa đơn điện tử theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP

Quy định các loại hóa đơn điện tử theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP

Bài viết tiếp theo

Cách Tính Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp (TNDN)

Cách Tính Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp (TNDN)
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo