Phương pháp tính thuế GTGT mới nhất

giadinhketoan.com Tác giả giadinhketoan.com 04/03/2024 8 phút đọc

Có hai phương pháp tính thuế giá trị gia tăng tuy nhiên không phải ai cũng biết các phương pháp tính thuế giá trị gia tăng này áp dụng cho những đối tượng nào. Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn đọc hiểu hơn về phương pháp tính thuế giá trị gia tăng.

Có hai phương pháp tính thuế giá trị gia tăng đó là phương pháp khấu trừ và phương pháp tính trực tiếp

>>Xem thêm: Hướng dẫn cách hạch toán và kết chuyển thuế GTGT cuối kỳ 

1. Phương pháp khấu trừ thuế giá trị gia tăng

Doanh nghiệp có nhu cầu mua sắm nguyên vật liệu hoặc sử dụng các dịch vụ trong quá trình hoạt động, sản xuất vì vậy mà phát sinh thuế giá trị gia tăng đầu vào, đó là khoản thuế GTGT doanh nghiệp phải trả cho nhà cung cấp. Khi doanh nghiệp dùng nguyên vật liệu để sản xuất ra hàng hóa bán cho người tiêu dùng thì khoản thuế giá trị gia tăng nằm trong giá bán mà người tiêu dùng trả đó chính là thuế giá trị gia tăng đầu ra.

Tham khảo video: Phương pháp tính thuế VAT phải nộp theo phương pháp khấu trừ rất chi tiết 

Công thức tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

Thuế VAT phải nộp = Thuế GTGT đầu ra - Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ

Trong đó:

Thuế GTGT đầu ra = Tổng số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán rag hi trên hóa đơn GTGT

Chú ý: Nếu thuế suất thuế GTGT ghi trên hóa đơn cao hơn thuế suất đã được quy định bởi Nhà nước thì phải kê khai, nộp thuế GTGT theo thuế suất đã ghi trên hóa đơn

Nếu thuế suất thuế GTGT ghi trên hóa đơn thấp hơn thuế suất được quy định thì phải kê khai, nộp thuế GTGT theo thuế suất GTGT quy định tại các văn bản pháp luật do Nhà nước ban hành.

Ví dụ: Doanh nghiệp A bán sắt chưa có thuế GTGT đối với sắt N5 là 10.000.000 đồng/tấn, thuế GTGT 10% bằng 1.000.000 đồng/tấn, nhưng khi bán doanh nghiệp ghi giá trên hóa đơn là 11.000.000 đồng/tấn thì thuế GTGT tính trên doanh số bán được xác định bằng 11.000.000 đồng/tấn x 10% = 1.100.000 đồng/tấn thay vì tính trên giá chưa có thuế là 10.000.000 đồng/tấn

Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ = Tổng số thuế GTGT ghi trên hóa đơn GTGT mua hàng, dịch vụ, chứng từ nộp thuế GTGT của hàng hóa nhập khẩu

Nếu hàng hóa, dịch vụ mua vào là loại được dùng chứng từ đặc thù ghi trên giá thanh toán là giá đã có thuế GTGT thì thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ được tính như sau:

Gía tính thuế GTGT = (Gía thanh toán : (1+ Thuế suất của hàng hóa, dịch vụ)) x Thuế suất của hàng hóa, dịch vụ 
Tổng giá thanh toán 110 triệu đồng (giá có thuế GTGT), dịch vụ này chịu thuế 10%, số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ tính như sau:Ví dụ: Trong kỳ, công ty A thanh toán dịch vụ đầu vào được tính khấu trừ là loại đặc thù:

(110 triệu / 1 + 10% ) x 10% = 10 triệu đồng

Giá chưa có thuế là 100 triệu đồng, thuế GTGT là 10 triệu đồng.

2. Phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng

Áp dụng với hoạt động mua bán, chế tác vàng, bạc, đá quý: Số thuế GTGT phải nộp bằng giá trị gia tăng nhân với thuế suất thuế GTGT

Áp dụng với doanh nghiệp có doanh thu dưới 1 tỷ đồng (nếu không tự nguyện đăng ký sử dụng phương pháp khấu trừ thuế) hoặc không thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ: Số thuế GTGT phải nộp bằng tỷ lệ % nhân với doanh thu

>>>Bài viết được quan tâm: Cảnh báo lừa đảo ở các trung tâm kế toán 

giadinhketoan.com
Tác giả giadinhketoan.com Admin
Bài viết trước Phương pháp tính thuế đối với cá nhân nộp thuế theo từng lần phát sinh

Phương pháp tính thuế đối với cá nhân nộp thuế theo từng lần phát sinh

Bài viết tiếp theo

Học kế toán trường nào? Ra trường làm gì? Mức lương bao nhiêu?

Học kế toán trường nào? Ra trường làm gì? Mức lương bao nhiêu?
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo