Mẫu tờ khai thuế nhà thầu 01/TNNN

Tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 01/NTNN ban hành kèm thông tư 103/2014/TT-BTC của Bộ tài chính. Bài viết dưới đây sẽ chia sẻ mẫu tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 01/NTNN để bạn đọc tham khảo

>>Xem thêm: Cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt

to-khai-thue-nha-thau

Tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 01/NTNN

 

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI THUẾ NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI

(Dành cho tr­ường hợp Bên Việt nam khấu trừ và nộp thuế thay cho Nhà thầu nước ngoài)

[01]  Kỳ tính thuế:  tháng ……….. năm ……….. (hoặc lần phát sinh)  * Tháng         * Lần phát sinh

[02]  Lần đầu   [    ]                            [03] Bổ sung lần thứ    [    ]    

[04] Bên Việt nam khấu trừ và nộp thuế thay:……………………………………………………………………………………………

[05] Mã số thuế của bên Việt Nam khấu trừ và nộp thuế thay:

[06] Địa chỉ : …………………………       [07] Quận/huyện:  ……………………………………        [08] Tỉnh/thành phố: ………………

[09] Điện thoại: …………………………   [10] Fax: …………………………………………….          [11] E-mail: ………………………

 

[12] Tên đại lý thuế (nếu có): …………………………………………………………………………………………………………

[13] Mã số thuế:

[14] Địa chỉ : ……………………………… [15] Quận/huyện: ………………………………………….  [16] Tỉnh/thành phố: ……………

[17] Điện thoại: …………………………… [18] Fax: ………………………………………………………… [19] E-mail: ………………………

[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số………………………………………….ngày……………………………………………………………………………………………………….                                                                                                                                                                                                     Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

Nội dung Mã số thuế Hợp đồng số..

ngày… tháng…

Số tiền thanh toán kỳ này Ngày

thanh toán

Thuế GTGT Thuế TNDN Tổng số thuế phải nộp vào NSNN
Doanh thu tính thuế Tỷ lệ giá trị

gia tăng

Thuế suất thuế GTGT Thuế GTGT phải nộp Doanh thu tính thuế Tỷ lệ  thuế TNDN Số thuế  được miễn giảm theo Hiệp định Thuế TNDN phải nộp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9=6x7x8) (10) (11) (12) (13=10×11-12) (14=9+13)
1. Nhà thầu nước ngoài A  (*)
2. Nhà thầu nước ngoài B  (*)
3. Nhà thầu  nước ngoài C (*)
Cộng:

            Tổng số thuế GTGT và thuế TNDN phải nộp kỳ này (Viết bằng chữ):………………………………………………………………………………………..

            Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:…….

Chứng chỉ hành nghề số:…….

                      Ngày …....tháng …….năm …….

                        NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

   ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

                    Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu

 Ghi chú: (*) Trường hợp trong kỳ tính thuế có nhiều ngành kinh doanh thì ghi chi tiết theo từng ngành kinh doanh.

Trên đây là mẫu tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 01/NTNN. Bạn đọc có thể tải mẫu 01/NTNN tại đây Mau-so-01-NTNN. Hy vọng bài viết hữu ích với bạn đọc.

Giadinhketoan.com chúc các bạn thành công.

>>>Bài viết được quan tâm: Học kế toán ở đâu tốt nhất

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *