Mẫu văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động cho lao động nước ngoài

Tác giả 19/07/2024 12 phút đọc

Người nước ngoài muốn làm việc ở Việt Nam thì cần phải được cấp giấy phép lao động. Giadinhketoan sẽ chia sẻ với bạn đọc mẫu văn bản đề nghị cấp giấy phép cho người lao động nước ngoài trong bài viết dưới đây

dang-ki-giay-phep-lao-dong

Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài

TÊN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------
Số:...................... 
V/v cấp/cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài
......., ngày.....tháng.....năm........

 

Kính gửi:.............................................................(1)

 1. Tên doanh nghiệp/tổ chức: .............................................................................................
 2. Loại hình doanh nghiệp/tổ chức (doanh nghiệp trong nước/doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài/cơ quan, tổ chức/nhà thầu) ................................................................
 3. Tổng số lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, tổ chức: ……………………. người

Trong đó số lao động nước ngoài là: ..................................................................... người

 1. Địa chỉ: học xuất nhập khẩu online ..............................................................................................................................
 2. Điện thoại: ...................................................... 6. Email (nếu có) ....................................
 3. Giấy phép kinh doanh (hoạt động) số: .............................................................................

Cơ quan cấp: ...................................................... Có giá trị đến ngày: ................................

Lĩnh vực kinh doanh (hoạt động): ........................................................................................

 1. Người nộp hồ sơ của doanh nghiệp/tổ chức để liên hệ khi cần thiết (số điện thoại, email):

…………………………………………………………………………………………………………

Căn cứ văn bản thông báo chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài số... (ngày/tháng/năm) của……………., (tên doanh nghiệp/tổ chức) đề nghị cấp/cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài, cụ thể như sau:

 1. Họ và tên (chữ in hoa): ......................................................................................................
 2. Ngày, tháng, năm sinh: ...................................................... 11. Giới tính (Nam/Nữ) …
 3. Quốc tịch: ...............................................................................................................
 4. Hộ chiếu/giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế số: ....................................................................

Cơ quan cấp: ...................................................... Có giá trị đến ngày: .................................

 1. Trình độ chuyên môn (tay nghề) (nếu có): .....................................................................
 2. Làm việc tại doanh nghiệp/tổ chức: ...............................................................................
 3. Địa điểm làm việc: .........................................................................................................
 4. Vị trí công việc: ..............................................................................................................
 5. Chức danh công việc: ...................................................................................................
 6. Hình thức làm việc (nêu cụ thể theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016): ..............................................................................
 7. Mức lương: ............................... VNĐ
 8. Thời hạn làm việc từ (ngày/tháng/năm) đến (ngày/tháng/năm) ....................................
 9. Nơi đăng ký nhận giấy phép lao động: .........................................................................
 10. Lý do đề nghị (chỉ áp dụng đối với trường hợp cấp lại giấy phép lao động): ……………

I.QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO (2) khóa học xuất nhập khẩu thực tế 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

II.QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC (3)

24.Nơi làm việc

- Nơi làm việc lần 1:

+ Địa điểm làm việc:

+ Vị trí công việc: ................................................................................................................

+ Chức danh công việc: .....................................................................................................

+ Thời hạn làm việc từ (ngày/tháng/năm) đến (ngày/tháng/năm)......................................

- Nơi làm việc lần 2: ..........................................................................................................

+ Địa điểm làm việc: .........................................................................................................

+ Vị trí công việc: ..............................................................................................................

+ Chức danh công việc: ...................................................................................................

+ Thời hạn làm việc từ (ngày/tháng/năm) đến (ngày/tháng/năm).....................................

- Nơi làm việc cuối cùng hoặc hiện tại: ............................................................................

+ Địa điểm làm việc: ........................................................................................................

+ Vị trí công việc: .............................................................................................................

+ Chức danh công việc: ..................................................................................................

+ Thời hạn làm việc từ (ngày/tháng/năm) đến (ngày/tháng/năm)...................................

Chúng tôi xin cam đoan những thông tin nêu trên là đúng sự thật. Nếu sai, chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu đơn vị
ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:

- (1): Cục Việc làm (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)/Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố….

- (2), (3): Không áp dụng đối với trường hợp cấp lại giấy phép lao động.

Trên đây là mẫu văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài. Hy vọng bài viết hữu ích với bạn đọc. Bạn có thể tải mẫu văn bản đề nghị cấp giấy phép cho người lao động nước ngoài TẠI ĐÂY

>>Bài viết tham khảo: Cảnh báo lừa đảo ở các trung tâm kế toán thực hành

Tác giả Admin
Bài viết trước Mẫu tờ khai thuế nhà thầu 01/TNNN

Mẫu tờ khai thuế nhà thầu 01/TNNN

Bài viết tiếp theo

TỰ HỌC KẾ TOÁN: Hướng Dẫn Từng Bước Cho Người Mới

TỰ HỌC KẾ TOÁN: Hướng Dẫn Từng Bước Cho Người Mới
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo