Mẫu tờ khai thuế nhà thầu 01/TNNN

giadinhketoan.com Tác giả giadinhketoan.com 04/03/2024 12 phút đọc

Tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 01/NTNN ban hành kèm thông tư 103/2014/TT-BTC của Bộ tài chính. Bài viết dưới đây sẽ chia sẻ mẫu tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 01/NTNN để bạn đọc tham khảo

>>Xem thêm: Cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt

to-khai-thue-nha-thau

Tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 01/NTNN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI THUẾ NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI

(Dành cho tr­ường hợp Bên Việt nam khấu trừ và nộp thuế thay cho Nhà thầu nước ngoài)

[01] Kỳ tính thuế: tháng ........... năm ........... (hoặc lần phát sinh) * Tháng * Lần phát sinh

[02] Lần đầu [ ] [03] Bổ sung lần thứ [ ] 

[04] Bên Việt nam khấu trừ và nộp thuế thay:……………………………………………………………………………………………

[05] Mã số thuế của bên Việt Nam khấu trừ và nộp thuế thay:              

[06] Địa chỉ : ………………………… [07] Quận/huyện: …………………………………… [08] Tỉnh/thành phố: ………………

[09] Điện thoại: ………………………… [10] Fax: ……………………………………………. [11] E-mail: ………………………

 

[12] Tên đại lý thuế (nếu có): …………………………………………………………………………………………………………

[13] Mã số thuế:              

[14] Địa chỉ : ……………………………… [15] Quận/huyện: ……………………………………....... [16] Tỉnh/thành phố: ……………

[17] Điện thoại: …………………………… [18] Fax: ……………………………….............................. [19] E-mail: ………………………

[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số.................................................ngày...................................................................................................................... Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

Nội dung Mã số thuế

Hợp đồng số..

ngày... tháng...

Số tiền thanh toán kỳ này

Ngày 

thanh toán

Thuế GTGTThuế TNDNTổng số thuế phải nộp vào NSNN
Doanh thu tính thuế

Tỷ lệ giá trị

gia tăng

Thuế suất thuế GTGTThuế GTGT phải nộpDoanh thu tính thuếTỷ lệ thuế TNDNSố thuế được miễn giảm theo Hiệp địnhThuế TNDN phải nộp
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9=6x7x8)(10)(11)(12)(13=10x11-12)(14=9+13)
1. Nhà thầu nước ngoài A (*)             
2. Nhà thầu nước ngoài B (*)             
3. Nhà thầu nước ngoài C (*)             
Cộng:             

Tổng số thuế GTGT và thuế TNDN phải nộp kỳ này (Viết bằng chữ):.....................................................................................................

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:…….

Chứng chỉ hành nghề số:.......

Ngày .......tháng …....năm …....

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu

Ghi chú: (*) Trường hợp trong kỳ tính thuế có nhiều ngành kinh doanh thì ghi chi tiết theo từng ngành kinh doanh.

Trên đây là mẫu tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 01/NTNN. Bạn đọc có thể tải mẫu 01/NTNN tại đây Mau-so-01-NTNN. Hy vọng bài viết hữu ích với bạn đọc. 

Giadinhketoan.com chúc các bạn thành công.

>>>Bài viết được quan tâm: Học kế toán ở đâu tốt nhất 

giadinhketoan.com
Tác giả giadinhketoan.com Admin
Bài viết trước Mẫu tờ khai đăng ký thuế tổng hợp cho cá nhân

Mẫu tờ khai đăng ký thuế tổng hợp cho cá nhân

Bài viết tiếp theo

Học kế toán trường nào? Ra trường làm gì? Mức lương bao nhiêu?

Học kế toán trường nào? Ra trường làm gì? Mức lương bao nhiêu?
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo