Hàm LEFT Trong Excel - Ứng Dụng Của Hàm LEFT Trong Kế Toán

Gia Đình Kế Toán Tác giả Gia Đình Kế Toán 14/07/2024 14 phút đọc

Hàm LEFT trong excel là một trong những hàm thông dụng. Vậy ứng dụng của hàm Left trong kế toán là như thế nào? Hãy cùng gia đình kế toán tìm hiểu về hàm LEFT trong excel trong bài viết sau nhé

>>Tham khảo: Review Top 3 địa chỉ học kế toán tổng hợp tốt nhất Hà Nội TPHCM

I. Hàm Left trong excel dùng để làm gì

Hàm LEFT trong Excel là một trong các hàm Excel cơ bản có tác dụng trả về một hoặc nhiều ký tự đầu tiên trong một chuỗi, trên cơ sở dựa vào số ký tự mà bạn chỉ định trong hàm, hàm này thường được người dùng gọi là hàm cắt chuỗi ký tự bên trái.

Công thức hàm LEFT trong excel

Công thức của hàm Left Excel: LEFT(text, [num_chars])

Trong đó

-Text (là trường bắt buộc): đây là chuỗi văn bản gốc để từ đó phân xuất ra lần lượt những chuỗi ký tự con. Text trong hàm Left Excel đóng vai trò như khung tham chiếu tương ứng của ô chứa văn bản.

-Num_chars (trường này không bắt buộc): số lượng ký tự mà bạn muốn phân xuất, nó sẽ bắt đầu từ phía bên trái của chuỗi.

Nếu num_chars trong hàm Left Excel bị bỏ sót, tự động kết quả sẽ trả về là 1 kí tự.

Nếu num_chars có độ dài lớn hơn tổng độ dài văn bản, hàm LEFT Excel sẽ trả về toàn bộ văn bản.

II. Ứng dụng của hàm Left trong excel

1.Sử dụng hàm LEFT để phân xuất chuỗi ký tự đứng trước một ký tự nhất định

Nếu bạn muốn phân tách một chuỗi kí tự đứng trước 1 kí tự đặc biệt trong Excel hãy sử dụng hàm LEFT kết hợp với hàm SEARCH hoặc hàm FIND. 

Hàm SEARCH hay hàm FIND là hàm giúp tìm kiếm vị trí của một chuỗi kí tự văn bản không phân biệt chữ hoa hay chữ thường.

Vì vậy, ta sử dụng hàm SEARCH để truy tìm 1 kí tự nhất định đứng sau chuỗi kí tự muốn phân tách bỏi hàm LEFT. 

Cú pháp hàm trong trường hợp này là:

LEFT(text, SEARCH (find_text,text)-1)

Trong đó:

text: Chuỗi kí tự tham chiếu

find_text: kí tự muốn tìm kiếm

-1: loại bỏ 1 kí tự từ kết quả của hàm SEARCH

2.Cách dời n ký tự cuối khỏi ký tự

Hàm LEFT có chức năng là phân xuất chuỗi ký tự con tính từ đầu chuỗi văn bản. Trong trường hợp bạn muốn dời một số ký tự nhất định từ phần cuối của chuỗi và thực hiện đặt phần còn lại của chuỗi vào một ô khác. Trường hợp này có thể kết hợp hợp lý việc dùng hàm LEFT và LEN:

=LEFT(chuỗi, LEN(chuỗi) – số_kí_tự_muốn_dời)

Hàm LEN có chức năng lấy tổng số ký tự trong một chuỗi. Sau đó trừ đi số lượng ký tự mà bạn không mong muốn từ tổng độ dài số chữ cái của dãy, hàm LEFT sau đó sẽ trả về số ký tự còn lại.

3.Cách dùng hàm Left trong Excel trả kết quả là một số 

Hàm LEFT trong Excel luôn trả về kết quả là văn bản chữ. Kết quả của hàm Left không được sử dụng để tính toán. Vậy làm thế nào để kết quả của hàm LEFT trả về là con số? Khi này, bạn sẽ sử dụng hàm VALUE, hàm cơ bản trong excel có chức năng chuyển chuỗi con số sang con số, sử dụng kết hợp với hàm Left như sau: VALUE(LEFT())

III.Ví dụ hàm left trong excel

Ví dụ 1: Tách họ từ họ và tên của nhân viên

hàm left trong excel

Ví dụ 2: Lấy mã hàng hóa từ cụm mã số

hàm left trong excel

IV. Một số trường hợp hàm Left không thực hiện được

Hàm LEFT không thực hiện được với ngày tháng

Trong Excel, ngày tháng được lưu dưới dạng số nguyên, ngày 01/01/1900 được đại diện bởi số 1. Vì vậy, nếu bạn sử dụng hàm LEFT để phân xuất kí tự trong ô tính định dạng ngày tháng, kết quả trả về là các con số đại diện cho ngày tháng đó. 

Trong trường hợp này, bạn nên sử dụng hàm YEAR, MONTH, DAY để phân xuất ngày tháng thay vì hàm LEFT. 

Hàm LEFT xảy ra lỗi khi có khoảng trống đứng đầu chuỗi văn bản nguồn

Nếu tồn tại những khoảng trống, dấu cách đứng dầu trong giá trị gốc, hàm LEFT sẽ trả về kết quả lỗi 

Hàm LEFT trả kết lỗi nếu num_chars nhỏ hơn 0

Nếu num_chars là số âm thì công thức hàm LEFT sẽ trả về lỗi #VALUE. Khi đó, ta chỉ cần loại bỏ các dấu âm thì lỗi này sẽ được khắc phục.

Vậy qua bài viết trên bạn đọc đã biết cách sử dụng hàm LEFT trong excel thông qua các ví dụ cụ thể. Chúc các bạn thành công.

>>>Xem thêm:

Hàm Vlookup Trong Excel – Ứng dụng trong Kế Toán

Hàm Mod Là Hàm Gì ? Cách Dùng Hàm Mod Trong Excel

Hàm Đếm Trong Excel – Cách Dùng Hàm Count, Countif, Countifs

Hàm SUMIF Trong Excel – Cú Pháp Và Cách Sử Dụng

Các Phím Tắt Trong Excel – Mẹo Nhớ Phím Tắt Excel

 

Gia Đình Kế Toán
Tác giả Gia Đình Kế Toán admingiadinhketoan
Bài viết trước Hàm Đếm Trong Excel - Cách Dùng Hàm Count, Countif, Countifs

Hàm Đếm Trong Excel - Cách Dùng Hàm Count, Countif, Countifs

Bài viết tiếp theo

TỰ HỌC KẾ TOÁN: Hướng Dẫn Từng Bước Cho Người Mới

TỰ HỌC KẾ TOÁN: Hướng Dẫn Từng Bước Cho Người Mới
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo