Hàm Đếm Trong Excel – Cách Dùng Hàm Count, Countif, Countifs

Hàm đếm trong excel là 1 trong những hàm cơ bản. Tuy nhiên không phải ai cũng biết sử dụng hàm đếm một cách dễ dàng. Trong bài viết này, gia đình kế toán sẽ chia sẻ với bạn đọc hàm đếm trong excel, cách dùng hàm count, countif, countifs.

>>>Tham khảo: Review Top 3 địa chỉ học kế toán tổng hợp tốt nhất Hà Nội TPHCM

1.Ý nghĩa các hàm đếm trong excel

COUNT: Hàm đếm các ô có chứa số

COUNTA: Hàm đếm các ô không rỗng

COUNTBLANK: Hàm đếm các ô trống

COUNTIF: Hàm đếm theo một điều kiện

COUNTIFS: Hàm đếm theo nhiều điều kiện

2.Cách dùng các hàm đếm trong excel

Hàm COUNT

Bạn sử dụng hàm COUNT trong Excel để đếm số ô có chứa các giá trị số.

Công thức sử dụng hàm count trong excel

COUNT(giá trị1, [giá trị2], …)

Trong đó giá trị1, giá trị2,… là các tham chiếu ô hoặc các dãy trong đó bạn muốn đếm các ô bằng các con số.

Dưới đây là các quy tắc hoạt động của hàm COUNT trong Excel

Nếu một đối số của một công thức hàm Count là một tham chiếu hoặc dải ô, chỉ số, ngày tháng và thời gian được tính. Các ô có thể để trắng hoặc chứa bất cứ dữ liệu nào nhưng không phải dữ liệu số.

Nếu bạn nhập các giá trị trực tiếp vào đối số hàm COUNT, các giá trị sau sẽ được tính: số, ngày tháng, thời gian, giá trị Boolean của TRUE và FALSE, và biểu diễn văn bản của các con số (nghĩa là một số được đặt trong dấu ngoặc kép như “5”).

Hàm COUNTIF

Hàm COUNTIF được dùng để đếm số ô thỏa mãn điều kiện (criteria) trong một vùng dữ liệu được chọn (range).

Cú pháp sử dụng hàm countif

=COUNTIF(range, criteria)

Trong đó:

  • Range : vùng dữ liệu cần đếm
  • Criteria : Điều kiện để đếm. VD: “TXD”; “>50”; 75; …

Hàm countif không phân biệt chữ hoa và chữ thường

Hàm COUNTIFS

Hàm COUNTIFS được dùng để đếm số ô thỏa mãn nhiều điều kiện (criteria) trong vùng dữ liệu được chọn (range).

Cú pháp:

=COUNTIFS(range1, criteria1, range2, criteria2, …)

Trong đó

  • range1, range2… : Có thể có tối đa 127 dãy các ô để đếm. Chúng có thể là ô chứa số, text, tên, mảng, hay tham chiếu đến các ô chứa số, ô rỗng sẽ được bỏ qua.
  • criteria1, criteria2… : Có thể có tối đa 127 điều kiện để đếm.

3.Một số chú ý về hàm đếm trong excel

– Khi dùng hàm COUNTIF(S), có thể dùng ký tự đại diện là dấu chấm hỏi (?) và dấu sao (*) trong criteria.

Một dấu chấm hỏi (?) biểu thị cho một ký tự đơn lẻ bất kỳ

Một dấu sao (*) biểu thị cho chuỗi ký tự bất kỳ

Để tìm dấu chấm hỏi (?) hay dấu sao (*) thực sự, hãy nhập một dấu sóng (~) trước ký tự đó.

– Khi đếm giá trị văn bản, hãy đảm bảo dữ liệu không chứa khoảng trắng ở đầu và ở cuối.

4.Ví dụ về hàm đếm trong excel

Hàm countif và countifs

hàm đếm trong excel

hàm đếm trong excel

Trên đây là cách sử dụng hàm COUNT, hàm COUNTIF và hàm COUNTIFS để bạn đọc tham khảo. Hy vọng qua bài viết trên bạn đọc đã biết cách sử dụng các hàm đếm trong excel.

>>>Xem thêm:

Hàm SUMIF Trong Excel – Cú Pháp Và Cách Sử Dụng

Các Phím Tắt Trong Excel – Mẹo Nhớ Phím Tắt Excel

Hướng dẫn sử dụng hàm IF trong excel qua bài tập trực quan

Một số hàm quan trọng trong Kế toán Excel

Cách Cài Phần Mềm Kế Toán MISA – Những Lưu Ý

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *