Các loại hợp đồng lao động – Luật lao động Việt Nam 2019

Tác giả 17/07/2024 15 phút đọc

Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. Trước khi nhận người lao động vào làm việc, người sử dụng lao động và người lao động phải trực tiếp giao kết hợp đồng lao động.

Tham khảo bài viết sau của Gia đình kế toán để biết rõ hơn về các loại Hợp đồng lao động nhé! 

Các loại hợp đồng lao động – Luật lao động Việt Nam 2019

Trong trường hợp người lao động từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi, thì việc giao kết hợp đồng lao động phải được sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật của người lao động.

Theo đó, các loại hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong 03 loại sau đây:

  • Hợp đồng lao động không xác định thời hạn;
  • Hợp đồng lao động có xác định thời hạn;
  • Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định thời hạn dưới 12 tháng

1. Hợp đồng lao động không xác định thời hạn

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng. địa chỉ đào tạo kế toán uy tín ở hà nội 

Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo cho người sử dụng lao động được biết trước ít nhất 45 ngày

Trừ trường hợp lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở khám, chữa bệnh có thẩm quyền, thì thời hạn báo trước thực hiện theo thời hạn do cơ sở khám, chữa bệnh có thẩm quyền chỉ định

2. Hợp đồng lao động xác định thời hạn;

Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

Khi hợp đồng lao động hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc, thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Lưu ý: Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần. Sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn diễn đàn kế toán 

Người lao động phải làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn trong các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 37 Bộ luật lao động 2012, nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 30 ngày trừ các trường hợp sau

Trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động thuộc các trường hợp sau thì phải báo trước 03 ngày:

  • Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;
  • Không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động; khóa học xuất nhập khẩu tại hà nội 
  • Bị ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động
  • Người lao động bị ốm đau, tai nạn lao động đã điều trị 90 ngày liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn
  • Trường hợp người lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở khám, chữa bệnh có thẩm quyền thì thời hạn báo trước thực hiện theo thời hạn do cơ sở khám, chữa bệnh có thẩm quyền chỉ định.

3. Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

Không được giao kết để làm những công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên trừ các trường hợp phải tạm thời thay thế người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động hoặc nghỉ việc có tính chất tham thời khác.

Khi hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc

Thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới;

Nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng. phân tích tài chính doanh nghiệp 

Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn trong các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 37 Bộ luật lao động 2012, nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 3 ngày.

Lưu ý: Trường hợp lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở khám, chữa bệnh có thẩm quyền thì thời hạn báo trước thực hiện theo thời hạn do cơ sở khám, chữa bệnh có thẩm quyền chỉ định.

Người sử dụng lao động và người lao động căn cứ vào tính chất công việc cụ thể để xác định và thỏa thuận về việc giao kết hợp đồng lao động theo loại nào cho phù hợp

Hợp đồng lao động có hiệu lực kể từ ngày các bên giao kết trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

Sau khi giao kết hợp đồng lao động, các bên có thể thỏa thuận bổ sung phụ lục hợp đồng lao động để quy định chi tiết một số điều khoản hoặc để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động

Tuy nhiên các bên cần lưu ý 2 vấn đề sau đây:

  • Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết một số điều, khoản của hợp đồng lao động mà dẫn đến cách hiểu khác với hợp đồng lao động thì thực hiện theo nội dung của hợp đồng lao động
  • Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động dùng để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động thì phải ghi rõ nội dung những điều khoản sửa đổi, bổ sung và thời điểm có hiệu lực

Bài viết trên đã thông tin đến các bạn 3 loại hợp đồng lao động và những quy định cần thiết liên quan

>>>Xem thêm: Mẫu hợp đồng thử việc mới nhất 

Tác giả Admin
Bài viết trước Các loại hóa đơn hiện hành

Các loại hóa đơn hiện hành

Bài viết tiếp theo

TỰ HỌC KẾ TOÁN: Hướng Dẫn Từng Bước Cho Người Mới

TỰ HỌC KẾ TOÁN: Hướng Dẫn Từng Bước Cho Người Mới
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo