Thời điểm xuất hóa đơn đối với công ty xây dựng

giadinhketoan.com Tác giả giadinhketoan.com 04/03/2024 17 phút đọc

Có nhiều người thắc mắc rằng nếu thời điểm xuất hóa đơn sai có bị phạt hay không? Và hậu quả của việc xuất hóa đơn sai thời điểm là gì? Đây là 2 câu hỏi đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của mọi người, để biết thêm thông tin chi tiết, mời mọi người theo dõi nội dung bài viết dưới đây của chúng tôi.

>>>Xem thêm : Những nội dung và nguyên tắc phản ánh tài khoản 154

I. Thời điểm xuất hóa đơn GTGT đối với công ty xây dựng 

Căn cứ: Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn 51/2010/NĐ-CP 04/2014/NĐ-CP hóa đơn bán hàng hóa dịch vụ. học kế toán tổng hợp 

- Điều 16. Lập hoá đơn về Tiêu thức “Ngày tháng năm” lập hóa đơn

Ngày lập hóa đơn đối với xây dựng, lắp đặt là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ thì mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao đều phải lập hoá đơn cho khối lượng, giá trị hàng hoá, dịch vụ được giao tương ứng. 

Nghiệm thu là phải xuất hóa đơn không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền không phụ thuộc vào quyết toán công trình hay chưa quyết toán.

Vào thời điểm nghiệm thu là thời điểm xác định xuất hóa đơn GTGT nếu: Xuất sai thời điểm có thể phạt theo: phạt xuất hóa đơn sai thời điểm theo TT10 + phạt vi phạm hành chính hành vi kê khai sai TT166

- Nếu xuất hóa đơn mà sau này khi quyết toán bị giảm giá trị công trình tất cả cụ thể tại: Tại khoản 3 Điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/1/2014 của Chính phủ về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định:

" Điều 20. Xử lý đối với hoá đơn đã lập"

Trong trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hoá đơn điều chỉnh sai sót.

 

thoi-diem-xuat-hoa-don

 

 

Hoá đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

- Tại khoản 2.10 Phụ lục 4 Hướng dẫn lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ đối với một số trường hợp ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính.

Cơ sở xây dựng có công trình xây dựng, lắp đặt mà thời gian thực hiện dài, việc thanh toán tiền thực hiện theo tiến độ hoặc theo khối lượng công việc hoàn thành bàn giao, phải lập hoá đơn thanh toán khối lượng xây lắp bàn giao.

Hóa đơn GTGT phải ghi rõ doanh thu chưa có thuế và thuế GTGT. Trường hợp công trình xây dựng hoàn thành đã lập hóa đơn thanh toán giá trị công trình nhưng khi duyệt quyết toán giá trị công trình XDCB có điều chỉnh giá trị khối lượng xây dựng phải thanh toán thì lập hóa đơn, chứng từ điều chỉnh giá trị công trình phải thanh toán.”

1. Thời điểm tính thuế GTGT đối với công ty xây dựng 

Căn cứ: THÔNG TƯ Số: 219/2013/TT- BTC Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2013 Hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng

Điều 8. Thời điểm xác định thuế GTGT

- Đối với xây dựng, lắp đặt, bao gồm cả đóng tàu, là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

- Thời điểm nghiệm thu là thời điểm xác định tính thuế GTGT, nếu:

+ Kê khai thuế theo tháng mà tháng đó nghiệm thu mà chưa xuất hóa đơn để sau này mới xuất hóa đơn. Truy lại thuế VAT đúng thời điểm của tháng nghiệm thu kê khai thuế những sai sót phải trả giá bằng tiền đó

Đó là: truy VAT + phạt chậm nộp 0.05%/ngày + phạt xuất hóa đơn sai thời điểm theo TT10 + phạt vi phạm hành chính hành vi kê khai sai TT166.

+ Kê khai thuế theo quý mà quý đó nghiệm thu chưa xuất hóa đơn để sau này mới xuất hóa đơn thì cần truy lại thuế VAT đúng thời điểm của quý nghiệm thu những sai sót phải trả giá bằng tiền đó.

Đó là: truy VAT + phạt chậm nộp 0.05%/ngày + phạt xuất hóa đơn sai thời điểm theo TT10 + phạt vi phạm hành chính hành vi kê khai sai TT166. học kế toán online 

- Hóa đơn sai ngày trong tháng/quý không khớp ngày nghiệm thu thì chỉ bị phạt: phạt xuất hóa đơn sai thời điểm theo TT10 + phạt vi phạm hành chính hành vi kê khai sai TT166.

- Khi kiểm tra thuế tại doanh nghiệp nếu doanh nghiệp sổ sách chứng từ sạch sành sanh từ chân đến đầu thì những lỗi này là lỗi moi ra để phạt.

- Nếu công ty làm sai từa lưa hột dưa những sai sót trọng yếu mà tiền truy thu thuế GTGT, TNDN và phạt VI PHẠM đủ mang chỉ tiêu về cho đội kiểm tra thuế thì những sai sót này sẽ được bỏ qua.

thoi-diem-xuat-hoa-don-trong-cong-ty-xay-dung

Xem thêm: Hướng dẫn cách hạch toán kết chuyển thuế GTGT cuối kỳ 

2. Thời điểm tính thuế TNDN đối với công ty xây dựng 

Căn cứ: Thông tư 96/2015/TT-BTC Hướng dẫn về thuế TNDN tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP.

Điều 3. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 78/2014/TT-BTC

Và căn cứ: Thông tư Số: 78/2014/TT-BTC Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2014 Hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

Điều 5. Doanh thu

Thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được xác định như sau:

- Đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt là giá trị công trình, giá trị hạng mục công trình hoặc giá trị khối lượng công trình xây dựng, lắp đặt nghiệm thu. quy định về lc trả chậm 

- Trường hợp xây dựng, lắp đặt có bao thầu nguyên vật liệu, máy móc, thiêt bị là sô tiên từ hoạt động xây dựng, lăp đặt bao gôm cả giá trị nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị.

- Trường hợp xây dựng, lắp đặt không bao thầu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị là số tiền từ hoạt động xây dựng, lắp đặt không bao gồm giá trị nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị.

- Thời điểm xác định doanh thu là thời điểm nghiệm thu hoàn thành không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

- Việc ghi nhận doanh thu sai thời điểm nếu xuất trong cùng năm thì chỉ truy lại thuế GTGT trong năm

- Nếu sai năm truy lại doanh thu tính thuế TNDN cho năm đó.

>>>Xem thêm: Nơi đào tạo kế toán thực hành uy tín Hà Nội TPHCM 

Có thể bạn quan tâm: Học xuất nhập khẩu

học kế toán thực hành ở đâu tốt nhất hà nội 

Nên học kế toán ở đâu 

giadinhketoan.com
Tác giả giadinhketoan.com Admin
Bài viết trước Thanh Lý Tài Sản Cố Định (TSCĐ) - Thủ Tục, Cách Hạch Toán

Thanh Lý Tài Sản Cố Định (TSCĐ) - Thủ Tục, Cách Hạch Toán

Bài viết tiếp theo

Cách Tính Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp (TNDN)

Cách Tính Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp (TNDN)
Viết bình luận
Thêm bình luận

2 Bình luận

P
Hóa đơn tiền điện nước mang tên chủ nhà có đưa vào chi phí

Xem thêm Thời điểm xuất hóa đơn đối với công ty xây dựng

Trả lời
04:07 21/06/2018
N
Nguyễn Thảo Nhi
Bạn học ở đâu vậy? Mình ở Hà Nội cũng đang tìm lớp học kế toán thực hành. Vừa rồi mình có học thử ở kế toán Hà Nội mà chán quá. Thấy trung tâm này dạy cũng lâu rồi nên tin tưởng nhưng học thấy không ổn. giúp mình với
Trả lời
08:17 15/03/2019
1
Những nội dung và nguyên tắc phản ánh tài khoản 154

Xem thêm Thời điểm xuất hóa đơn đối với công ty xây dựng

Trả lời
05:42 14/06/2018
A
Lương Ngọc Anh
@ Mộc Miên: Thôi đi học ở kế toán lê ánh đi, đỡ phải tìm hiểu nhiều. Đáp ứng đủ hết những tiêu chí đánh giá của trung tâm đào tạo kế toán chất lượng, giảng viên chất, nhận được nhiều phản hồi tốt từ học viên cũ, có những chính sách cho học viên tốt, học phí hợp lý...
Trả lời
01:36 23/11/2018
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo