Tải mẫu phiếu xuất kho theo thông tư 133

Cách viết phiếu xuất kho như thế nào? Trong bài viết dưới đây, Gia Đình Kế Toán sẽ hướng dẫn bạn đọc cách viết phiếu xuất kho. Đồng thời, bạn có thể tải mẫu phiếu xuất kho ở bên dưới bài viết.

Xem thêm: Mẫu bảng kê mua hàng mới nhất

1. Mẫu phiếu xuất kho theo thông tư mới nhất

 

mau-phieu-xuat-kho

Học kế toán online ở đâu tốt

2. Tải mẫu phiếu xuất kho theo thông tư 200

PHIẾU XUẤT KHO

Ngày …… tháng …… năm 20….
 Số: …………………………………….

Nợ: ……………………..
Có: ……………………..

Họ và tên người nhận hàng:…………………………..Địa chỉ (bộ phận):…………….

Lý do xuất kho:…………………………………………………………………………………….

Xuất tại kho (ngăn lô): ………………………………….Địa điểm:………………………………….

STT Tên, nhãn hiệu quy cách, phẩm chất vật tư, dụng cụ sản phẩm, hàng hóa Mã số Đơn vị  tính    Số lượng Đơn    giá Thành    tiền
 Yêu   cầu Thực   xuất
   A                                 B  C      D     1      2     3     4
 

 

 

 

 

 

                        Cộng    x      x     x      x    x

Tổng số tiền (viết bằng chữ): ………………………………………………………………………………………

Số chứng từ gốc kèm theo: ……………………………………………………………………………

              Ngày ……. tháng …….. năm 20….

Người lập phiếu
(Ký, họ tên, đóng dấu) 
Người nhận hàng
(Ký, họ tên) 
Thủ kho
(Ký, họ tên) 
   Kế toán            trưởng
(Hoặc bộ phận có nhu cầu nhận)

(Ký, họ tên) 
Giám đốc
(Ký, họ tên) 

Bạn có thể tải mẫu phiếu xuất kho theo thông tư 133 TẠI ĐÂY

Nếu không thể tải được bạn có thể để lại mail ở phần bình luận để chúng tôi có thể kịp thời hỗ trợ.

>> Tham khảo: Học chứng chỉ kế toán trưởng ở đâu

3. Cách viết phiếu xuất kho

Phiếu xuất kho lập cho một hoặc nhiều vật tư, công cụ, dụng cụ, hàng hóa cùng một kho dùng cho một đối tượng hạch toán chi phí hoặc cùng mục đích sử dụng. Góc bên trái Phiếu xuất kho phải ghi rõ tên đơn vị và bộ phận xuất kho.

Trước khi ghi nội dung phiếu xuất kho thì cần phải ghi rõ họ tên người nhận hàng, tên đơn vị, thời gian, lý do xuất kho và số kho xuất dụng cụ, vật tư, hàng hóa

  • Cột A,B, C, D: Ghi số thứ tự, tên, nhãn hiêu, quy cách, phẩm chất, mã số và đơn vị tính của vật tư, công cụ, sản phẩm
  • Cột 1: Ghi số lượng vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa theo yêu cầu của bộ phận sử dụng
  • Cột 2: Số lượng thực tế xuất kho cách kết chuyển thuế gtgt
  • Cột 3, 4: Ghi đơn giá và tính thành tiền từng loại vật tư, công cụ, sản phẩm
  • Dòng cộng: Ghi tổng số tiền của vật tư, hàng hóa đã xuất kho
  • Dòng “Tổng số tiền viết bằng chữ”: Ghi tổng số tiền viết bằng chữ trên phiếu xuất kho

Chú ý: Phiếu xuất kho được lập thành 3 liên. Liên 1 lưu ở bộ phận lập phiếu, liên 2 thủ kho giữ để ghi vào thẻ kho, sau đó chuyển cho kế toán để kế toán ghi vào cột 3,4 và ghi vào sổ kế toán, liên 3 đưa cho người nhận vật tư, công cụ, sản phẩm

>>>Xem thêm: Mẫu phiếu thu theo thông tư 200

Nguồn bài viết: Kế toán Lê Ánh

Mong bài viết của gia đình kế toán sẽ có ích cho bạn đọc!

>>>>Bài viết được quan tâm: Cảnh báo lừa đảo ở các trung tâm kế toán

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *