Phương pháp tính giá tài sản cố định

Tác giả 19/07/2024 16 phút đọc

Tính theo lượng giá trị của tài sản cố định ở thời điểm bắt đầu đưa vào sử dụng. Loại giá này được gọi là giá ban đầu hay nguyên giá, tuỳ theo từng loại tài sản cố định và phương thức hình thành mà nguyên giá của tài sản cố định được xác định trong từng trường hợp cụ thể như sau: 

>> Xem thêm: Mục đích nguyên tắc tính giá các đối tượng kế toán 

>> Có thể bạn quan tâm: Học xuất nhập khẩu 

I. Tài sản cố định hữu hình

1. Khái niệm TSCĐ hữu hình

Là những tài sản có hình thái vật chất do doanh nghiệp nắm giữ để sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh phù hợp với tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ hữu hình. Những tài sản này có kết cấu độc lập hoặc một hệ thống gồm nhiều bộ phận tài sản riêng lẻ liên kết với nhau để cùng thực hiện một hay một số chức năng nhất định mà nếu thiếu bất kỳ một bộ phận nào thì cả hệ thống không thể hoạt động được. hoc ke toan thuc hanh 

TSCĐ bao gồm: nhà cửa, vật kiến trúc, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, thiết bị, dụng cụ quản lý, cây lâu năm, súc vật làm việc, súc vật cho sản phẩm, TSCĐ phúc lợi, TSCĐ khác,...

2. Tiêu chuẩn TSCĐ hữu hình

- Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó.

- Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách tin cậy.

- Có thời gian sử dụng trên 1 năm trở lên. chứng chỉ kế toán 

- Có giá trị từ 30.000.000 đồng trở lên.

3. Tính giá TSCĐ hữu hình

- Được mua sắm

Nguyên giá = giá mua thực tế + chi phí trước khi sử dụng

Chi phí trước khi sử dụng bao gồm: chi phí vận chuyện , bốc dỡ, lắp đặt, chạy thử, chi phí mang tính chất cố vấn về mặt kỹ thuật, các khoản thuế (không bao gồm các khoản thuế hoàn lại), phí, lệ phí phải nộp được tính vào giá trị TSCĐ….học kế toán thực tế ở đâu tphcm 

- Được xây dựng mới

Nguyên giá = giá thành thực tế ( giá trị quyết toán công trình) + chi phí trước khi sử dụng (nếu có) 

- Tài sản được cấp

Nguyên giá = giá ghi trong sổ của đơn vị cấp + chi phí trước khi sử dụng

II. Tài sản cố định vô hình Học nguyên lý kế toán 

1. Khái niệm TSCĐ vô hình

Là những tài sản không có hình thái vật chất, thể hiện một lượng giá trị đã được đầu tư thoả mãn các tiêu chuẩn của tài sản cố định vô hình, tham gia vào nhiều chu kỳ kinh doanh.

2. Tiêu chuẩn TSCĐ vô hình 

- Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó.

- Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách tin cậy.

- Có thời gian sử dụng trên 1 năm trở lên. học xuất nhập khẩu ở đâu tốt nhất 

- Có giá trị từ 30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng) trở lên.

3. Tính giá TSCĐ vô hình

Nguyên giá là toàn bộ chi phí thực tế mà doanh nghiệp phải chi ra để mua quyền được nhượng, bằng phát minh sáng chế, bản quyền tác giả, nhãn hiệu hàng hoá…Học kế toán doanh nghiệp ở đâu 

III. Định khoản:Mua trong nước

1. Đối với doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo PP khấu trừ

BT1: Nợ TK 211, 213 (giá chưa thuế GTGT)

Nợ TK 133 (thuế GTGT đầu vào được khấu trừ)

Có TK 111, 112, 331

BT2: K/c nguồn (nếu có)

Nợ TK 414, 415, 441, 353 nguyên giá TSCĐ

Có TK 411 nguyên giá TSCĐ kỹ năng quản lý nhân sự 

2. Đối với doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo PP trực tiếp

BT1: Nợ TK 211, 213 (giá đã bao gồm thuế GTGT)

Có TK 111, 112, 33178

BT2: K/c nguồn (nếu có)

Nợ TK 414, 415, 441, 353 nguyên giá TSCĐ

Có TK 411 nguyên giá TSCĐ

IV. Công thức tính số hao mòn lũy kế, giá trị còn lại của TSCD:

- Hao mòn tài sản cố định: là sự giảm dần giá trị sử dụng và giá trị của tài sản cố định do tham gia vào hoạt động hóa đơn thương mại 

- Khấu hao tài sản cố định: là việc tính toán và phân bổ một cách có hệ thống nguyên giá của tài sản cố định vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong thời gian trích khấu hao của tài sản cố định.

- Thời gian trích khấu hao TSCĐ: là thời gian cần thiết mà doanh nghiệp thực hiện việc trích khấu hao TSCĐ để thu hồi vốn đầu tư TSCĐ.

- Số khấu hao lũy kế của tài sản cố định: là tổng cộng số khấu hao đã trích vào chi phí sản xuất, kinh doanh qua các kỳ kinh doanh của tài sản cố định tính đến thời điểm báo cáo.

- Giá trị còn lại của tài sản cố định: là hiệu số giữa nguyên giá của TSCĐ và số khấu hao luỹ kế (hoặc giá trị hao mòn luỹ kế) của TSCĐ tính đến thời điểm báo cáo. ngành học logistisc ở đâu 

- Mỗi TSCĐ phải được quản lý theo nguyên giá, số hao mòn luỹ kế và giá trị còn lại trên sổ sách kế toán:

- Nội dung của phương pháp khấu hao đường thẳng: Xác định mức trích khấu hao trung bình hàng năm cho tài sản cố định.

Nguồn bài viết: Kế toán Lê Ánh 

Mong bài viết của gia đình kế toán sẽ có ích cho bạn đọc!

>> Bài viết xem nhiều: Chiêu trò lừa đảo ở các trung tâm kế toán 

Tác giả Admin
Bài viết trước Phụ cấp tiền điện thoại có được miễn thuế TNCN không

Phụ cấp tiền điện thoại có được miễn thuế TNCN không

Bài viết tiếp theo

TỰ HỌC KẾ TOÁN: Hướng Dẫn Từng Bước Cho Người Mới

TỰ HỌC KẾ TOÁN: Hướng Dẫn Từng Bước Cho Người Mới
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo