Quy định về nộp lại báo cáo tài chính

Tác giả 04/03/2024 9 phút đọc

Nếu doanh nghiệp phát hiện báo cáo tài chính có sai sót thì nộp lại báo cáo tài chính như thế nào? Quy định về nộp lại báo cáo tài chính sẽ được Gia đình kế toán chia sẻ với bạn đọc trong bài viết dưới đây

>>>Xem thêm: Mẫu báo cáo tài chính nội bộ

Nop-lai-bao-cao-tai-chinh

>>Xem thêm: Mẫu thuyết minh báo cáo tài chính theo thông tư 133  

Quy định về nộp lại báo cáo tài chính 

Căn cứ vào khoản 5 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2015 quy định về khai bổ sung hồ sơ khai thuế

Tại điểm b Khoản 4 Điều 12 quy định về hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Nghị định số 105/2013/NĐ-CP ngày 16/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập

Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ tài chính quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính thuế

1. Trường hợp báo cáo tài chính của Công ty có sai sót thì được khai bổ sung: Làm lại báo cáo tài chính và sổ sách đúng invoice commercial  

2. Làm lại KHBS quyết toán thuế TNDN bổ sung các năm phát hiện sai sót (mẫu số 01/KHBS kèm theo thông tư số 156/2013/TT-BTC) bổ sung, điều chỉnh số liệu trên tờ khai quyết toán thuế TNDN của năm có sai sót (mẫu số 03/TNDN kèm theo thông tư số 156/2013/TT-BTC) kèm theo báo cáo tài chính đã được bổ sung, sửa đổi.

  • Nộp lại báo cáo tài chính điều chỉnh học xuất nhập khẩu ở đâu tốt  
  • Nếu việc làm lại phát sinh nghĩa vụ thuế phải nộp ngân sách nhà nước thì: nộp bổ sung tiền thuế + tiền phạt nộp chậm (số tiền x 0.03%/ngày) 

3. Làm sẵn văn bản giải trình khi được cơ quan thuế kiểm tra

  • Doanh nghiệp được nộp thay thế bổ sung mọi tờ khai trước khi có quyết định thanh kiểm tra thuế tại doanh nghiệp:

+ Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

+ Trường hợp, BCTC có sai sót nhưng không ảnh hưởng đến số thuế TNDN phải nộp thì đơn vị được phép khai bổ sung số liệu trên BCTC và nộp lại cho cơ quan thuế, không phải lập bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS

>> Chú ý: Doanh nghiệp năm 2013 BCTC áp dụng quyết định 48 đã nộp cho cơ quan thuế nhưng năm 2017 phát hiện sai và doanh nghiệp muốn làm lại báo cáo năm 2013 nộp lại thì doanh nghiệp lập lại báo cáo tài chính năm 2013 bằng quyết định 48 và nộp lại BCTC 2013 bằng Quyết định 48.

Nếu những năm từ 2016 trở về trước Doanh nghiệp áp dụng chế độ kế toán theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 và phát hiện có sai sót muốn điều chỉnh lại BCTC các năm từ 2016 về trước thì lập lại BCTC theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006

Nếu những năm từ 2014 trở về trước Doanh nghiệp áp dụng chế độ kế toán theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 và phát hiện có sai sót cần muốn điều chỉnh lại báo cáo tài chính các năm từ 2014 về trước thì lập lại BCTC theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006

>> Bài viết được quan tâm: Lừa đảo ở các trung tâm kế toán thực hành   

Tác giả Admin
Bài viết trước Quy Định Về Nội Quy Lao Động Mới Nhất

Quy Định Về Nội Quy Lao Động Mới Nhất

Bài viết tiếp theo

Thuế Thu Nhập Cá Nhân (TNCN) Là Gì? Mọi Điều Bạn Cần Biết

Thuế Thu Nhập Cá Nhân (TNCN) Là Gì? Mọi Điều Bạn Cần Biết
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo