Mẫu hợp đồng lao động mới nhất

Tác giả 15/07/2024 13 phút đọc

Hợp đồng lao động là tài liệu quan trọng thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về nghĩa vụ của mỗi bên. Khi có tranh chấp phát sinh giữa người lao động và người sử dụng thì hợp đồng lao động là bằng chứng quan trọng nhất. Trong bài viết dưới đây, giadinhketoan.com sẽ chia sẻ với bạn đọc mẫu hợp đồng lao động mới nhất.

mau-hop-dong-lao-dong-moi-nhat

>>Xem thêm: Các loại hợp đồng lao động – Luật lao động Việt Nam

Mẫu hợp đồng lao động mới nhất 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tên đơn vị: ……………………. 
Sổ:...........................Hà Nội, ngày … tháng … năm 20..

 

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Chúng tôi, một bên là Ông: ………………… Quốc tịch: ………………….

Chức vụ : ……………………….. 

Đại diện cho (1) : …………………………………………………..

Địa chỉ: ……………………………………………………………………….

Và một bên là Bà: ……………………………. Quốc tịch : ……………….

Sinh ngày … tháng … năm …… tại ………….

Nghề nghiệp (2):

Địa chỉ thường trú: ……………………………….

Số CCCD: ……………….. Cấp ngày …/…/… tại Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Số sổ lao động (nếu có): Cấp ngày / / tại

Thỏa thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1. Thời hạn và công việc hợp đồng

 • Loại hợp đồng lao động (3): Xác định thời hạn

Từ ngày … tháng … năm 20… 

 • Thử việc từ ngày tháng năm đến ngày tháng năm

Địa điểm làm việc (4):………………………………………………………….

 • Chức danh chuyên môn: ……………
 • Chức vụ (nếu có):
 • Công việc phải làm (5): Theo sự phân công của kế toán trưởng, giám đốc, và các công việc có liên quan khác khi có yêu cầu

Điều 2. Chế độ làm việc:

 • Thời giờ làm việc (6): 8 giờ/ngày, 6 ngày/tuần
 • Được cấp phát những dụng cụ làm việc gồm: máy vi tính, máy tính.

Điều 3. Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động:

1-Quyền lơi

 • Phương tiện đi lại làm việc (7): nhân viên tự túc
 • Mức lương chính hoặc tiền công (8): ……………. đ/tháng
 • Hình thức trả lương: tiền mặt
 • Phụ cấp gồm (9):

+ Ăn ca: ………. đ/ ngày.

+ Nhà ở: ……… đ/ tháng

+ Xăng xe: ……… đ/ tháng

+ Điện thoại: ……. đ/tháng

 • Được trả lương: vào các ngày cuối cùng hàng tháng.
 • Tiền thưởng: theo tình hình kinh doanh thực tế và quy định của công ty
 • Chế độ nâng lương: theo quy định của luật lao động và hoạt động kinh doanh của DN
 • Được trang bị bảo hộ lao động gồm:
 • Chế độ nghỉ ngơi(nghỉ hàng tuần, phép, năm ,lễ tết,....): theo chế độ của luật lao động
 • Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế (10): Theo mức lương cơ bản.
 • Chế độ đào tạo (11):
 • Những thỏa thuận khác (12):

2- Nghĩa vụ:

 • Hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng lao động.
 • Chấp hành lệnh điều hành sản xuất – kinh doanh, nội quy kỷ luật lao động, an toàn lao động .....
 • Bồi thường vi phạm và vật chất (13):

+ Người lao động nghỉ việc phải báo trước ít nhất 30 ngày

+ Người lao động khi không hoàn thành công việc được giao, không đáp ứng được yêu cầu công việc tại vị trí đảm nhận thì giám đốc công ty sẽ xem xét có quyết định tạm đình chỉ công tác hoặc chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.

Điều 4. Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động:

1- Nghĩa vụ:

 • Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng lao động.
 • Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể (nếu có).

2- Quyền hạn:

 • Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc).
 • Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật, thỏa ước lao động tập thể (nếu có) và nội quy lao động của doanh nghiệp.

Điều 5. Điều khoản thi hành:

NGƯỜI LAO ĐỘNGNGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG
(Ký, ghi rõ họ tên)(Ký tên, đóng dấu)
 

 

 

 

 

 

Những vấn đề về lao động không ghi trong trường hợp lao động này thì áp dụng quy định của thỏa ước lao động tập thể, trường hợp chưa có thỏa ước lao động tập thể thì áp dụng quy định của pháp luật lao động.

Hợp đồng lao động được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một bản và có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Khi hai bên ký kết phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của phụ lục hợp đồng lao động cũng có giá trị như các nội dung của bản hợp đồng lao động này. 

Trên đây là mẫu hợp đồng lao động mới nhất. Khi điền thông tin vào hợp đồng lao động, bạn đọc cần ghi rõ ràng, đầy đủ, chính xác thông tin để tiện cho quá trình liên lạc sau này. Bạn đọc có thể tải mẫu hợp đồng lao động mới nhất tại mẫu hợp đồng lao động mới nhất 

>>Tham khảo ngay: Học kế toán thực hành ở đâu tốt nhất 

 

 

 

Tác giả Admin
Bài viết trước Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh mới nhất

Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh mới nhất

Bài viết tiếp theo

TỰ HỌC KẾ TOÁN: Hướng Dẫn Từng Bước Cho Người Mới

TỰ HỌC KẾ TOÁN: Hướng Dẫn Từng Bước Cho Người Mới
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo