Kế toán tiêu thụ và thanh toán với người mua

Tác giả 15/07/2024 10 phút đọc

Kế toán tiêu thụ thành phẩm, hàng hóa trong các doanh nghiệp áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên và các doanh nghiệp áp dụng phương pháp hạch toán kiểm kê định kì. Việc phản ánh doanh thu, giảm giá hàng bán và hàng bán bị trả lại được thực hiện giống nhau tùy theo các trường hợp cụ thể. Gia đình kế toán sẽ chia sẻ với bạn đọc vấn đề này

>>Xem thêm: Kế toán hàng tồn kho 

1.Phương thức tiêu thụ trực tiếp

Thành phẩm, hàng hóa khi xuất giao cho khách hàng được chấp nhận thanh toán ngay, trình tự kế toán như sau:

a.Xuất thành phẩm giao cho khách hàng

Nợ TK 632: Gía vốn của số hàng hóa được tiêu thụ

Có TK 155, 156: Gía trị thành phẩm, hàng hóa xuất kho

Có TK 154: Gía thành của sản phẩm tiêu thụ không qua kho

b.Phản ánh doanh thu của số hàng hóa được tiêu thụ

Trường hợp doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

Nợ TK 111, 112, 131: Số tiền bán hàng đã thu hoặc phải thu

Có TK 333: Thuế và các khoản phụ phí phải nộp

Có TK 511: Gía bán không có thuế GTGT

Trường hợp doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp hoặc nộp qua thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất nhập khẩu hay không phải nộp thuế GTGT học kế toán ở đâu tốt nhất tphcm 

-Phản ánh doanh thu bán hàng là giá đã có thuế:

Nợ TK 111, 112, 131: Số tiền bán hàng đã thu hoặc phải thu

Có TK 511: Doanh thu bán hàng (tổng giá thanh toán)

2.Kế toán bán hàng qua đại lí, kí gửi

Hàng được coi là tiêu thụ khi đại lí thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán cho số hàng gửi bán. Để theo dõi hàng hóa gửi cho các đại lí kế toán sử dụng tài khoản 157 “ Hàng gửi bán”. TK này được mở chi tiết theo từng đại lí. Trình tự kế toán như sau:

-Xuất hàng gửi cho đại lí, kế toán phải lập phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý và ghi sổ theo bút toán

Nợ TK 157: Tổng giá trị hàng hóa gửi cho đại lí

Có TK 155, 156: Gía trị hàng hóa xuất khi gửi cho đại lí

Có TK 154: Gía trị thành phẩn bán không qua kho

-Khi khách hàng hoặc đại lí thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán kế toán phản ánh doanh thu của số hàng gửi bán đã được tiêu thụ

+Nếu hàng bán phải chịu thuế GTGT và doanh nghiệp nộp thuế theo phương pháp khấu trừ, kế toán ghi doanh thu là giá bán không có thuế GTGT

Nợ TK 111, 112, 131

Có TK 333: Số thuế GTGT phải nộp

Có TK 511: Gía bán chưa có thuế GTGT

+Trường hợp hàng tiêu thụ không thuộc diện chịu thuế GTGT hoặc phải nộp thuế GTGT nhưng doanh nghiệp nộp thuế theo phương pháp trực tiếp kế toán phản ánh doanh thu bán hàng là tổng giá thanh toán gồm cả thuế

Nợ TK 111, 112, 131

Có TK 511

-Chi phí hoa hồng cho đại lí được phản ánh vào TK 642 chi tiết “ Chi phí bán hàng”

Nợ TK 642: Số tiền hoa hồng trả cho đại lí

Có TK 131: giảm số tiền phải thu từ đại lí

-Phản ánh vốn của số hàng tiêu thụ

Nợ TK 632

Có TK 157

-Nhận lại số hàng gửi đại lí không tiêu thụ được

Nợ TK 155

Có TK 157

Đối với trường hợp hàng bán bị trả, giảm giá hàng bán và xác định kết quả hạch toán giống như phương thức tiêu thụ trực tiếp

>Bài viết được quan tâm: Cảnh báo các trung tâm đào tạo kế toán thực hành lừa đảo 

Mời các bạn tham gia vào group Gia đình kế toán để thảo luận và cập nhật tin tức mới nhất 

Tác giả Admin
Bài viết trước Kế toán tiêu thụ thành phẩm hàng hóa

Kế toán tiêu thụ thành phẩm hàng hóa

Bài viết tiếp theo

TỰ HỌC KẾ TOÁN: Hướng Dẫn Từng Bước Cho Người Mới

TỰ HỌC KẾ TOÁN: Hướng Dẫn Từng Bước Cho Người Mới
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo