Công việc của kế toán tổng hợp trong doanh nghiệp

Công việc của một kế toán tổng hợp trong doanh nghiệp là gì? Để hiểu rõ hơn về các công việc của kế toán tổng hợp trong doanh nghiệp, bạn đọc có thể tham khảo bài viết dưới đây nhé

công việc kế toán tổng hợp

Công việc của kế toán tổng hợp

-Tập hợp các số liệu từ kế toán chi tiết tiến hành hạch toán tổng hợp, lập các báo biểu kế toán, thống kê, tổng hợp theo quy định của nhà nước và công ty học xuất nhập khẩu cho người mới bắt đầu

-Kiểm tra, tổng hợp báo cáo của các chi nhánh, đơn vị thành viên, bảo đảm tính chính xác, kịp thời phục vụ cho công tác phân tích tình hình hoạt động kinh doanh toàn công ty

-Kiểm tra, kiểm soát, giám sát, tự kiểm tra nội bộ, hậu kiểm tình hình hoạt động tài chính của chi nhánh, kiểm tra việc chấp hành các quy định ghi chép sổ sách, chứng từ quản lý tiền hàng

-Kiểm tra nội dung, số liệu, định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh hằng ngày của các kế toán phần hành thực hiện trên máy, để phát hiện và hiệu chỉnh kịp thời các sai sót về nghiệp vụ hạch toán, đảm bảo số liệu chính xác, kịp thời

-Lập, in báo cáo tổng hợp, báo cáo chi tiết các tài khoản, bảng cân đối tài khoản, báo cáo cân đối tiền hàng theo quy định học về xuất nhập khẩu online

-Phối hợp kiểm tra các khoản chi phí sử dụng theo kế hoạch được duyệt, tổng hợp phân tích chỉ tiêu sử dụng chi phí, doanh thu của công ty bảo đảm tính hiệu quả trong sử dụng vốn

-Hướng dẫn nghiệp vụ cho các phần hành kế toán của công ty và các chi nhánh trong công tác xử lý số liệu, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh để thực hiện tốt phần hành kế toán được phân công. Kiểm tra, hiệu chỉnh nghiệp vụ cho các kế toán viên nắm rõ cách thức hạch toán đối với các phát sinh mới về nghiệp vụ hạch toán kế toán

-Cung cấp các số liệu kế toán, thống kê cho kế toán trưởng và Ban giám đốc khi được yêu cầu.

-Không ngừng nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ đặc biệt là lĩnh vực kế toán quản trị để nhằm đáp ứng tốt công tác quản lý tài chính kế toán và đạt hiệu quả cao nhất

-Thay mặt kế toán trưởng khi kế toán trưởng vắng mặt giải quyết, điều hành hoạt động của Phòng tài chính- kế toán sau đó báo cáo lại kế toán trưởng các công việc đã giải quyết hoặc được ủy quyền giải quyết

-Thực hiện công tác lưu trữ số liệu, sổ sách, báo cáo liên quan đến phần hành phụ trách đảm bảo an toàn, bảo mật

-Thực hiện các nhiệm vụ khác do kế toán trưởng phân công

Giadinhketoan chúc bạn thành công.

>>Bài viết tham khảo: Cảnh báo lừa đảo ở các trung tâm kế toán

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.