Trường hợp nào hóa đơn điện tử không nhất thiết có đầy đủ nội dung?

Tác giả 18/07/2024 15 phút đọc

Thông tư 68/2019/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP có quy định về nội dung hóa đơn điện tử đầy đủ. Nhưng trong một số trường hợp hóa đơn điện tử không nhất thiết phải có đầy đủ nội dung . Đó là những trường hợp nào? Các bạn theo dõi trong bài viết nhé!

8 trường hợp nào hóa đơn điện tử không nhất thiết có đầy đủ nội dung 

Hóa đơn điện tử không nhất thiết có đầy đủ nội dung trong một số trường hợp cụ thể như sau:

1. Trên hóa đơn điện tử không nhất thiết phải có chữ ký điện tử của người mua 

(Bao gồm cả trường hợp lập hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho khách hàng ở nước ngoài) khóa học kế toán tổng hợp tại hà nội 

Trường hợp người mua là cơ sở kinh doanh và người mua, người bán có thỏa thuận về việc người mua đáp ứng các điều kiện kỹ thuật để ký số, ký điện tử trên hóa đơn điện tử do người bán lập thì hóa đơn điện tử có chữ ký số, ký điện tử của người bán và người mua thẹo thỏa thuận giữa hai bên.

Nội dung hóa đơn điện tử

2. Hóa đơn điện tử bán hàng tại siêu thị, trung tâm thương mại mà người mua là cá nhân không kinh doanh

Trong trường hợp này thì trên hóa đơn không nhất thiết phải có tên, địa chỉ, mã số thuế người mua.

Xem thêm: Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế như thế nào? 

3. Hóa đơn điện tử bán xăng dầu cho khách hàng là cá nhân không kinh doanh

Hóa đơn điện tử trong trường hợp này không nhất thiết phải có:

 • Các chỉ tiêu tên hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số hóa đơn; 
 • Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua, chữ ký điện tử của người mua; 
 • Chữ ký số, chữ ký điện tử của người bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng. 

Người bán phải đảm bảo lưu trữ đầy đủ hóa đơn điện tử đối với trường hợp bán xăng dầu cho khách hàng là cá nhân không kinh doanh theo quy định và đảm bảo có thể tra cứu khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

4. Hóa đơn điện tử là tem, vẻ, thẻ

Hóa đơn điện tử trong trường hợp này thì không nhất thiết phải có đầy đủ nội dung: 

 • Chữ ký điện tử mẫu báo cáo tài chính theo thông tư 200 
 • Chữ ký số của người bán (trừ trường hợp tem, vé, thẻ là hóa đơn điện tử do cơ quan thuế cấp mã),
 • Tiêu thức người mua (tên, địa chỉ, mã số thuế)
 • Tiền thuế
 • Thuế suất thuế giá trị gia tăng. 

Trường hợp tem, vé, thẻ điện tử có sẵn mệnh giá thì không nhất thiết phải có tiêu thức đơn vị tính, số lượng, đơn giá.

5. Chứng từ điện tử dịch vụ vận tải hàng không xuất qua website và hệ thống thương mại điện tử được lập theo thông lệ quốc tế cho người mua là cá nhân không kinh doanh được xác định là hóa đơn điện tử

Trong trường hợp này thì trên hóa đơn không nhất thiết phải có ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu hóa đơn, số thứ tự hóa đơn, thuế suất thuế giá trị gia tăng, mã số thuế, địa chỉ người mua, chữ ký số, chữ ký điện tử người bán.

Trường hợp tổ chức kinh doanh hoặc tổ chức không kinh doanh mua dịch vụ vận tải hàng không thì chứng từ điện tử dịch vụ vận tải hàng không xuất qua website và hệ thống thương mại điện tử được lập theo thông lệ quốc tế cho các cá nhân của tổ chức kinh doanh, cá nhân của tổ chức không kinh doanh thì không được xác định là hóa đơn điện tử. khóa học logistics chuyên sâu 

Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải hàng không hoặc đại lý phải lập hóa đem điện tử có đầy đủ các nội dung theo quy định giao cho tổ chức có cá nhân sử dụng dịch vụ vận tải hàng không.

6. Hóa đơn của hoạt động xây dựng, lắp đặt; hoạt động xây nhà để bán có thu tiền theo tiến độ theo hợp đồng

Hóa đơn điện tử trong trường hợp này thì trên hóa đơn không nhất thiết phải có đơn vị tính, số lượng, đơn giá.

7. Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử 

Trong trường hợp này thì trên Phiếu xuất kho kiêm vận chuyến điện tử không thể hiện các tiêu thức người mua mà thể hiện tên người vận chuyển, phương tiện vận chuyển, địa chỉ kho xuất hàng, địa chỉ kho nhập hàng; không thể hiện tiền thuế, thuế suất, tổng số tiền thanh toán.

8. Hóa đơn sử dụng cho thanh toán Interline giữa các hãng hàng không được lập theo quy định của Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế 

Trường hợp này thì trên hóa đơn cũng không nhất thiết phải có các chỉ tiêu: 

 • Ký hiệu hóa đơn, 
 • Ký hiệu mẫu hóa đơn, 
 • Tên địa chỉ, 
 • Mã số thuế của người mua, 
 • Chữ ký điện tử của người mua, 
 • Đơn vị tính, 
 • Số lượng, 
 • Đơn giá.

Trên đây là tổng hợp 08 trường hợp hóa đơn điện tử không nhất thiết phải có đầy đủ nội dung. Qua bài viết của gia đình kế toán mong rằng sẽ phần nào giúp kế toán không xảy ra sai sót khi lập hóa đơn điện tử. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết!

Xem thêm bài viết liên quan: Hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế đã lập bị sai sót như thế nào? 

Để có được kiến thức và kinh nghiệm kế toán các bạn nên học thêm kế toán thực hành. Tham khảo bài viết Cảnh báo các trung tâm đào tạo kế toán thực hành lừa đảo để lựa chọn được địa chỉ học uy tín

Tác giả Admin
Bài viết trước Trường hợp khuyến mại bắt buộc phải đăng ký

Trường hợp khuyến mại bắt buộc phải đăng ký

Bài viết tiếp theo

TỰ HỌC KẾ TOÁN: Hướng Dẫn Từng Bước Cho Người Mới

TỰ HỌC KẾ TOÁN: Hướng Dẫn Từng Bước Cho Người Mới
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo